Kathāvatthu

Mahāpaṇṇāsaka

Aṭṭhamavagga

Kammahetukathā

Kammahetu arahā arahattā parihāyatīti? Āmantā. Kammahetu sotāpanno sotāpattiphalā parihāyatīti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kammahetu arahā arahattā parihāyatīti? Āmantā. Kammahetu sakadāgāmī … pe … anāgāmī anāgāmiphalā parihāyatīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Kammahetu sotāpanno sotāpattiphalā na parihāyatīti? Āmantā. Kammahetu arahā arahattā na parihāyatīti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kammahetu sakadāgāmī … pe … anāgāmī anāgāmiphalā na parihāyatīti? Āmantā. Kammahetu arahā arahattā na parihāyatīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Kammahetu arahā arahattā parihāyatīti? Āmantā. Pāṇāti­pāta­kammassa hetūti? Na hevaṃ vattabbe … pe … adinnā­dāna­kammassa hetu … pe … kāmesu­micchā­cāra­kammassa hetu … musā­vāda­kammassa hetu … pisuṇa­vācā­kammassa hetu … ­pharu­sa­vācā­kammassa hetu … samphap­palā­pa­kammassa hetu … mātu­ghā­ta­kam­massa hetu … pitu­ghāta­kammassa hetu … arahan­ta­ghāta­kam­massa hetu … ruhi­ruppāda­kam­massa hetu … pe … saṃgha­bheda­kam­massa hetūti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Katamassa kammassa hetūti? Handa hi arahantānaṃ abbhā­cik­kha­tīti. Arahantānaṃ abbhā­cik­kha­na­kammassa hetu arahā arahattā parihāyatīti? Āmantā. Ye keci arahantānaṃ abbhācikkhanti, sabbe te arahattaṃ ­sacchi­karon­tīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Kammahetukathā niṭṭhitā.
Aṭṭhamo vaggo.

Tassuddānaṃ

Cha gatiyo, antarābhavo, pañceva kāmaguṇā kāmadhātu, pañceva āyatanā kāmā, rūpino dhammā rūpadhātu, arūpino dhammā arūpadhātu, saḷāyataniko attabhāvo rūpadhātuyā, atthi rūpaṃ arūpesu, rūpaṃ kammaṃ, rūpaṃ jīvitaṃ, kammahetukā parihāyatīti.