Kathāvatthu

Mahāpaṇṇāsaka

Navamavagga

Anusa­yā­a­nā­ramma­ṇā­tika­thā

Anusayā anārammaṇāti? Āmantā. Rūpaṃ nibbānaṃ cakkhāyatanaṃ … pe … ­phoṭṭhab­bā­yatananti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Kāmarāgānusayo anārammaṇoti? Āmantā. Kāmarāgo ­kāmarā­ga­pari­yuṭ­ṭhā­naṃ ­kāmarā­ga­saṃ­yoja­naṃ kāmogho kāmayogo kāmacchan­da­nīvara­ṇaṃ anārammaṇanti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kāmarāgo ­kāmarā­ga­pari­yuṭ­ṭhā­naṃ ­kāmarā­ga­saṃ­yoja­naṃ kāmogho kāmayogo kāmacchan­da­nīvara­ṇaṃ sārammaṇanti? Āmantā. Kāmarāgānusayo sārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Kāmarāgānusayo anārammaṇoti? Āmantā. Katamak­khan­dha­pariyā­pan­noti? Saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­pan­noti. Saṅ­khā­rak­khan­dho anārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe … saṅ­khā­rak­khan­dho anārammaṇoti? Āmantā. Vedanākkhandho saññākkhandho viññā­ṇak­khan­dho anārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Kāmarāgānusayo saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­panno anārammaṇoti? Āmantā. Kāmarāgo saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­panno anārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kāmarāgo saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­panno sārammaṇoti? Āmantā. Kāmarāgānusayo saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­panno sārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Kāmarāgānusayo saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­panno anārammaṇo, kāmarāgo saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­panno sārammaṇoti? Āmantā. Saṅ­khā­rak­khan­dho ekadeso sārammaṇo ekadeso anārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe … saṅ­khā­rak­khan­dho ekadeso sārammaṇo ekadeso anārammaṇoti? Āmantā. Vedanākkhandho saññākkhandho viññā­ṇak­khan­dho ekadeso sārammaṇo ekadeso anārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Paṭighānusayo mānānusayo diṭṭhānusayo vici­kicchā­nusayo bhava­rāgā­nusayo avijjānusayo anārammaṇoti? Āmantā. Avijjā avijjogho avijjāyogo avijjānusayo avijjā­pari­yuṭ­ṭhā­naṃ avijjā­saṃ­yoja­naṃ avijjā­nīvara­ṇaṃ anārammaṇanti? Na hevaṃ vattabbe … pe … avijjā avijjogho … pe … avijjā­nīvara­ṇaṃ sārammaṇanti? Āmantā. Avijjānusayo sārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Avijjānusayo anārammaṇoti? Āmantā. Katamak­khan­dha­pariyā­pan­noti? Saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­pan­noti. Saṅ­khā­rak­khan­dho anārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe … saṅ­khā­rak­khan­dho anārammaṇoti? Āmantā. Vedanākkhandho saññākkhandho viññā­ṇak­khan­dho anārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Avijjānusayo saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­panno anārammaṇoti? Āmantā. Avijjā saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­pannā anārammaṇāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … avijjā saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­pannā sārammaṇāti? Āmantā. Avijjānusayo saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­panno sārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Avijjānusayo saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­panno anārammaṇo, avijjā saṅ­khā­rak­khan­dha­pariyā­pannā sārammaṇāti? Āmantā. Saṅ­khā­rak­khan­dho ekadeso sārammaṇo ekadeso anārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe … saṅ­khā­rak­khan­dho ekadeso sārammaṇo ekadeso anārammaṇoti? Āmantā. Vedanākkhandho saññākkhandho viññā­ṇak­khan­dho ekadeso sārammaṇo ekadeso anārammaṇoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Na vattabbaṃ—“anusayā anārammaṇā”ti? Āmantā. Puthujjano kusalābyākate citte vattamāne sānusayoti vattabboti? Āmantā. Atthi tesaṃ anusayānaṃ ārammaṇanti? Na hevaṃ vattabbe … pe … tena hi anusayā anārammaṇāti. Puthujjano kusalābyākate citte vattamāne sarāgoti vattabboti? Āmantā. Atthi tassa rāgassa ārammaṇanti? Na hevaṃ vattabbe … pe …. Tena hi rāgo anārammaṇoti.

Anusayā anā­ramma­ṇā­tika­thā niṭṭhitā.