Kathāvatthu

Mahāpaṇṇāsaka

Navamavagga

­Nayathā­cit­tassavā­cā­tika­thā

Na yathācittassa vācāti? Āmantā. Aphassakassa vācā avedanakassa vācā asaññakassa vācā acetanakassa vācā acittakassa vācāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … nanu saphassakassa vācā savedanakassa vācā sasaññakassa vācā sacetanakassa vācā sacittakassa vācāti? Āmantā. Hañci saphassakassa vācā … pe … sacittakassa vācā, no ca vata re vattabbe—“na yathācittassa vācā”ti.

Na yathācittassa vācāti? Āmantā. Anāvaṭṭentassa vācā … pe … anābhogassa vācā … pe … appaṇi­dahan­tassa vācāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … nanu āvaṭṭentassa vācā ābhogassa vācā … pe … paṇidahantassa vācāti? Āmantā. Hañci āvaṭṭentassa vācā ābhogassa vācā paṇidahantassa vācā, no ca vata re vattabbe—“na yathācittassa vācā”ti.

Na yathācittassa vācāti? Āmantā. Nanu vācā citta­sa­muṭṭhānā cittena sahajātā cittena saha ekuppādāti? Āmantā. Hañci vācā citta­sa­muṭṭhānā cittena sahajātā cittena saha ekuppādā, no ca vata re vattabbe—“na yathācittassa vācā”ti.

Na yathācittassa vācāti? Āmantā. Na bhaṇitukāmo bhaṇati, na kathetukāmo katheti, na ālapitukāmo ālapati, na voharitukāmo voharatīti? Na hevaṃ vattabbe … pe … nanu bhaṇitukāmo bhaṇati, kathetukāmo katheti, ālapitukāmo ālapati, voharitukāmo voharatīti? Āmantā. Hañci bhaṇitukāmo bhaṇati, kathetukāmo katheti, ālapitukāmo ālapati, voharitukāmo voharati, no ca vata re vattabbe—“na yathācittassa vācā”ti.

Na vattabbaṃ—“na yathācittassa vācā”ti? Āmantā. Nanu atthi koci “aññaṃ bhaṇissāmī”ti aññaṃ bhaṇati, “aññaṃ kathessāmī”ti aññaṃ katheti, “aññaṃ ālapissāmī”ti aññaṃ ālapati, “aññaṃ voharissāmī”ti aññaṃ voharatīti? Āmantā. Hañci atthi koci “aññaṃ bhaṇissāmī”ti aññaṃ bhaṇati … pe … “aññaṃ voharissāmī”ti aññaṃ voharati, tena vata re vattabbe—“na yathācittassa vācā”ti.

Na yathācittassa vācātikathā niṭṭhitā.