Paṭṭhānapakaraṇa

Dhammānuloma (1), Tika­paṭṭhā­na­pāḷi (1)

1.20. Atī­tā­ramma­ṇat­tika

1.20.1. Paṭiccavāra

1.20.1.1. Paccayānuloma

Vibhaṅgavāra
Hetu

Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā— atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe paṭicca dve khandhā. Paṭi­sandhik­khaṇe atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe paṭicca dve khandhā. (1)

Anāga­tā­ramma­ṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā— anāga­tā­ramma­ṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhā. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ­pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā—­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhā. Paṭi­sandhik­khaṇe ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhā. (1)

Ārammaṇādi

Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati āramma­ṇa­pac­cayā … adhipa­ti­pac­cayā (adhipatiyā paṭisandhi natthi) … ananta­ra­pac­cayā … samananta­ra­pac­cayā … sahajā­ta­pac­cayā … añña­mañña­pac­cayā … nissayapaccayā … upa­nissa­ya­pac­cayā … pure­jāta­pac­cayā … āsevanapaccayā (purejātepi āsevanepi paṭisandhi natthi) … kammapaccayā … vipākapaccayā (vipākaṃ atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ, tissopi pañhā paripuṇṇā. Pavat­ti­paṭi­sandhi kātabbā) … āhārapaccayā … indriyapaccayā … jhānapaccayā … maggapaccayā … sam­payut­ta­pac­cayā … vippa­yutta­pac­cayā … atthipaccayā … natthipaccayā … vigatapaccayā … avigatapaccayā.

Saṅkhyāvāra
Suddha

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā tīṇi … pe … (sabbattha tīṇi), vigate tīṇi, avigate tīṇi. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomaṃ.

1.20.1.2. Pac­ca­ya­pac­canīya

Vibhaṅgavāra
Nahetu

Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā— ahetukaṃ atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe … pe … ahetu­ka­paṭi­sandhik­khaṇe … pe … vici­kicchā­saha­gate uddhac­ca­saha­gate khandhe paṭicca vici­kicchā­saha­gato uddhac­ca­saha­gato moho. (1)

Anāga­tā­ramma­ṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā— ahetukaṃ anāga­tā­ramma­ṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe … pe … vici­kicchā­saha­gate uddhac­ca­saha­gate khandhe paṭicca vici­kicchā­saha­gato uddhac­ca­saha­gato moho. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ­pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā—ahetukaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe … pe … ahetu­ka­paṭi­sandhik­khaṇe … pe … vici­kicchā­saha­gate uddhac­ca­saha­gate khandhe paṭicca vici­kicchā­saha­gato uddhac­ca­saha­gato moho. (1)

Naadhipati

Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati naadhipa­ti­pac­cayā. (Anu­loma­sahajā­ta­sadisaṃ.)

Napurejāta

Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati napure­jāta­pac­cayā— arūpe atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca … pe … dve khandhe … pe … paṭi­sandhik­khaṇe … pe …. (1)

Anāga­tā­ramma­ṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati napure­jāta­pac­cayā—arūpe anāga­tā­ramma­ṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe … pe …. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ­pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo uppajjati napure­jāta­pac­cayā—paṭi­sandhik­khaṇe ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca … pe … dve khandhe … pe …. (1)

Napacchājātādi

Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati napacchā­jāta­pac­cayā … naā­seva­na­pac­cayā (naadhipa­ti­sadisā) … nakammapaccayā—atītārammaṇe khandhe paṭicca atītārammaṇā cetanā. (1)

Anāga­tā­ramma­ṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā—anāgatārammaṇe khandhe paṭicca anāgatārammaṇā cetanā. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ­pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo uppajjati nakammapaccayā—­pac­cup­pan­nā­rammaṇe khandhe paṭicca ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā cetanā. (1)

Navipāka

Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati navipāka­pac­cayā … pe …. (Navipāke paṭisandhi natthi.)

Najhāna

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ­pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo uppajjati najhānapaccayā—pañca­viñ­ñā­ṇa­saha­gataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe … pe …. (1)

Namagga

Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati namaggapaccayā— ahetukaṃ atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe …. (Nahetusadisā tisso pañhā, moho natthi.)

Navippayutta

Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati navippa­yutta­pac­cayā—arūpe atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe … pe …. (1)

Anāga­tā­ramma­ṇaṃ dhammaṃ paṭicca anāgatārammaṇo dhammo uppajjati navippa­yutta­pac­cayā—arūpe anāga­tā­ramma­ṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe … pe …. (1)

Saṅkhyāvāra
Suddha

Nahetuyā tīṇi, naadhipatiyā napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke tīṇi, najhāne ekaṃ, namagge tīṇi, navippayutte dve. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

1.20.1.3. Pac­ca­yā­nulo­mapacca­nīya

Hetuduka

Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi, napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke tīṇi, navippayutte dve. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anu­loma­pac­canīyaṃ.

1.20.1.4. Pac­ca­ya­pac­canīyā­nuloma

Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi … pe … (sabbattha tīṇi) avigate tīṇi. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Pac­canī­yānu­lomaṃ.
Paṭiccavāro.

1.20.2–6. Sahajāta-paccaya-nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāra

(Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi ­saṃsaṭ­ṭha­vāropi sam­payut­ta­vāropi paṭic­ca­vā­rasa­disā.)

1.20.7. Pañhāvāra

1.20.7.1. Paccayānuloma

Vibhaṅgavāra
Hetu

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo— atītārammaṇā hetū sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭi­sandhik­khaṇe atītārammaṇā hetū sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo— anāgatārammaṇā hetū sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo—­pac­cup­pan­nā­rammaṇā hetū sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭi­sandhik­khaṇe ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā hetū sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. (1)

Ārammaṇa

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo— atītaṃ viñ­ñā­ṇañ­cāyata­naṃ paccavekkhati, neva­saññā­nā­sañ­ñāyata­naṃ paccavekkhati. Atītārammaṇaṃ atītaṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ paccavekkhati, ceto­pariya­ñāṇaṃ … pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇaṃ … yathā­kam­mūpa­gañāṇaṃ paccavekkhati. Ariyā atītārammaṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Atītārammaṇe atīte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha atītārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi … pe … vicikicchā … pe … uddhaccaṃ … pe … domanassaṃ uppajjati. Atītārammaṇā atītā khandhā ceto­pariya­ñāṇassa, pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇassa, yathā­kam­mūpa­gañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo— anāgataṃ viñ­ñā­ṇañ­cāyata­naṃ paccavekkhati, neva­saññā­nā­sañ­ñāyata­naṃ paccavekkhati. Atītārammaṇaṃ anāgataṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ paccavekkhati, ceto­pariya­ñāṇaṃ … pe … pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇaṃ … pe … yathā­kam­mūpa­gañāṇaṃ paccavekkhati. Atītārammaṇe anāgate khandhe aniccato … pe … vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha anāgatārammaṇo rāgo uppajjati … pe … domanassaṃ uppajjati. Atītārammaṇā anāgatā khandhā ceto­pariya­ñāṇassa, anāga­taṃ­sañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo— ceto­pariya­ñāṇena atītāram­maṇa­pac­cup­pan­na­citta­samaṅ­gissa cittaṃ jānāti. Atītārammaṇā paccuppannā khandhā ceto­pariya­ñāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (3)

Anāgatārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo— anāga­tā­ramma­ṇaṃ anāgataṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ paccavekkhati, ceto­pariya­ñāṇaṃ … pe … anāga­taṃ­sañāṇaṃ … pe … anāgatārammaṇe anāgate khandhe aniccato … pe … vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha anāgatārammaṇo rāgo uppajjati … pe … domanassaṃ uppajjati. Anāgatārammaṇā anāgatā khandhā ceto­pariya­ñāṇassa, anāga­taṃ­sañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo— anāga­tā­ramma­ṇaṃ atītaṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ paccavekkhati, ceto­pariya­ñāṇaṃ … anāga­taṃ­sañāṇaṃ … pe … ariyā anāgatārammaṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti. Pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Anāgatārammaṇe atīte khandhe aniccato … pe … vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha atītārammaṇo rāgo uppajjati … pe … domanassaṃ uppajjati. Anāgatārammaṇā atītā khandhā ceto­pariya­ñāṇassa, pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇassa, yathā­kam­mūpa­gañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (2)

Anāgatārammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo—ceto­pariya­ñāṇena anāga­tā­ramma­ṇa­pac­cup­pan­na­citta­samaṅ­gissa cittaṃ jānāti. Anāgatārammaṇā paccuppannā khandhā ceto­pariya­ñāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (3)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo—ceto­pariya­ñāṇena ­pac­cup­pan­nā­ramma­ṇa­pac­cup­pan­na­citta­samaṅ­gissa cittaṃ jānāti. ­Pac­cup­pan­nā­rammaṇā paccuppannā khandhā ceto­pariya­ñāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo— atītaṃ dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ paccavekkhati, ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ atītaṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ paccavekkhati, ceto­pariya­ñāṇaṃ paccavekkhati. Ariyā ­pac­cup­pan­nā­rammaṇe pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. ­Pac­cup­pan­nā­rammaṇe atīte khandhe aniccato … pe … vipassati, assādeti abhinandati; taṃ ārabbha atītārammaṇo rāgo uppajjati … pe … domanassaṃ uppajjati. ­Pac­cup­pan­nā­rammaṇā atītā khandhā ceto­pariya­ñāṇassa, pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇassa, yathā­kam­mūpa­gañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (2)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo—anāgataṃ dibbaṃ cakkhuṃ paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ paccavekkhati, ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ anāgataṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ paccavekkhati, ceto­pariya­ñāṇaṃ … pe … ­pac­cup­pan­nā­rammaṇe anāgate khandhe aniccato … pe … vipassati … pe … taṃ ārabbha anāgatārammaṇo rāgo uppajjati … pe … domanassaṃ uppajjati. ­Pac­cup­pan­nā­rammaṇā anāgatā khandhā ceto­pariya­ñāṇassa, anāga­taṃ­sañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (3)

Adhipati

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo— āramma­ṇā­dhi­pati, sahajā­tā­dhi­pati. Āramma­ṇā­dhi­pati—atītaṃ viñ­ñā­ṇañ­cāyata­naṃ garuṃ katvā paccavekkhati, neva­saññā­nā­sañ­ñāyata­naṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Atītārammaṇaṃ atītaṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ceto­pariya­ñāṇaṃ … pe … pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇaṃ … pe … yathā­kam­mūpa­gañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Atītārammaṇe atīte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā atītārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sahajā­tā­dhi­pati—atī­tā­ramma­ṇā­dhi­pati sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Āramma­ṇā­dhi­pati—anāgataṃ viñ­ñā­ṇañ­cāyata­naṃ garuṃ katvā … pe … neva­saññā­nā­sañ­ñāyata­naṃ … pe … atītārammaṇaṃ anāgataṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ garuṃ katvā … pe … ceto­pariya­ñāṇaṃ … pe … pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇaṃ … pe … yathā­kam­mūpa­gañāṇaṃ … pe … atītārammaṇe anāgate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā anāgatārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Anāgatārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo— āramma­ṇā­dhi­pati, sahajā­tā­dhi­pati. Āramma­ṇā­dhi­pati—anāga­tā­ramma­ṇaṃ anāgataṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ garuṃ katvā … pe … ceto­pariya­ñāṇaṃ … pe … anāga­taṃ­sañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Anāgatārammaṇe anāgate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā anāgatārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sahajā­tā­dhi­pati—anāga­tā­ramma­ṇā­dhi­pati sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Āramma­ṇā­dhi­pati—anāga­tā­ramma­ṇaṃ atītaṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ garuṃ katvā … pe … ceto­pariya­ñāṇaṃ … pe … anāga­taṃ­sañāṇaṃ garuṃ katvā … pe … anāgatārammaṇe atīte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā atītārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Sahajā­tā­dhi­pati—­pac­cup­pan­nā­rammaṇā­dhi­pati sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Āramma­ṇā­dhi­pati—atītaṃ dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ garuṃ katvā paccavekkhati, ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ atītaṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ garuṃ katvā … pe … ceto­pariya­ñāṇaṃ garuṃ katvā … pe … ­pac­cup­pan­nā­rammaṇe atīte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā atītārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Āramma­ṇā­dhi­pati—anāgataṃ dibbaṃ cakkhuṃ garuṃ katvā paccavekkhati, dibbaṃ sotadhātuṃ garuṃ katvā … pe … ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ anāgataṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ garuṃ katvā … pe … ceto­pariya­ñāṇaṃ garuṃ katvā … pe … ­pac­cup­pan­nā­rammaṇe anāgate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā anāgatārammaṇo rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (3)

Anantara

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo— purimā purimā atītārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ atī­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo— atītārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ anāga­tā­ramma­ṇāya āvajjanāya ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo— atītārammaṇaṃ cuticittaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa paṭi­sandhi­cittassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. Atītārammaṇaṃ bhavaṅgaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇāya āvajjanāya ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (3)

Anāgatārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo— purimā purimā anāgatārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anāga­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo— anāga­tā­ramma­ṇaṃ iddhi­vidha­ñā­ṇaṃ atī­tā­ramma­ṇassa vuṭṭhānassa … pe … ceto­pariya­ñāṇaṃ atī­tā­ramma­ṇassa vuṭṭhānassa … pe … anāga­taṃ­sañāṇaṃ atī­tā­ramma­ṇassa vuṭṭhānassa … pe … anāgatārammaṇā khandhā atī­tā­ramma­ṇassa vuṭṭhānassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (2)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo—purimā purimā ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā­naṃ khandhānaṃ ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. ­Pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ paṭi­sandhi­cittaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa bhavaṅgassa … pe … ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ bhavaṅgaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa bhavaṅgassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo— ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ paṭi­sandhi­cittaṃ atī­tā­ramma­ṇassa bhavaṅgassa … pe … ­pac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ bhavaṅgaṃ atī­tā­ramma­ṇassa bhavaṅgassa … pe … ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā khandhā atī­tā­ramma­ṇassa vuṭṭhānassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (2)

Samanantara

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa samananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (Ananta­ra­sadisaṃ.)

Sahajātādi

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa sahajā­ta­pac­ca­yena paccayo … añña­mañña­pac­ca­yena paccayo … ­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo …. (Tayopi paccayā paṭic­ca­vā­rasa­disā.)

Upanissaya

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo— āram­maṇūpa­nissayo, ananta­rūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—atītārammaṇā aniccā­nu­passanā, duk­khā­nu­passanā, anattā­nu­passanā atītārammaṇāya anic­cānu­passa­nāya, duk­khā­nu­passa­nāya, anat­tānu­passa­nāya upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo— āram­maṇūpa­nissayo, ananta­rūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—atītārammaṇā aniccā­nu­passanā, duk­khā­nu­passanā, anattā­nu­passanā anāga­tā­ramma­ṇāya anic­cānu­passa­nāya, duk­khā­nu­passa­nāya, anat­tānu­passa­nāya upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo—ananta­rūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—atītārammaṇā aniccā­nu­passanā, duk­khā­nu­passanā, anattā­nu­passanā ­pac­cup­pan­nā­rammaṇāya anic­cānu­passa­nāya, duk­khā­nu­passa­nāya, anat­tānu­passa­nāya upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (3)

Anāgatārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo— āram­maṇūpa­nissayo, ananta­rūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—anāgatārammaṇā aniccā­nu­passanā, duk­khā­nu­passanā, anattā­nu­passanā anāga­tā­ramma­ṇāya anic­cānu­passa­nāya, duk­khā­nu­passa­nāya, anat­tānu­passa­nāya upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo— āram­maṇūpa­nissayo, ananta­rūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—anāgatārammaṇā aniccā­nu­passanā, duk­khā­nu­passanā, anattā­nu­passanā atītārammaṇāya anic­cānu­passa­nāya, duk­khā­nu­passa­nāya, anat­tānu­passa­nāya upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (2)

Anāgatārammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. Paka­tūpa­nissayo—anāgatārammaṇā aniccā­nu­passanā, duk­khā­nu­passanā, anattā­nu­passanā ­pac­cup­pan­nā­rammaṇāya anic­cānu­passa­nāya, duk­khā­nu­passa­nāya, anat­tānu­passa­nāya upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (3)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo—ananta­rūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—­pac­cup­pan­nā­rammaṇā aniccā­nu­passanā, duk­khā­nu­passanā, anattā­nu­passanā ­pac­cup­pan­nā­rammaṇāya anic­cānu­passa­nāya, duk­khā­nu­passa­nāya, anat­tānu­passa­nāya upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo—āram­maṇūpa­nissayo, ananta­rūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—­pac­cup­pan­nā­rammaṇā aniccā­nu­passanā, duk­khā­nu­passanā, anattā­nu­passanā atītārammaṇāya anic­cānu­passa­nāya, duk­khā­nu­passa­nāya, anat­tānu­passa­nāya upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (2)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo—āram­maṇūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—­pac­cup­pan­nā­rammaṇā aniccā­nu­passanā, duk­khā­nu­passanā, anattā­nu­passanā anāga­tā­ramma­ṇāya anic­cānu­passa­nāya, duk­khā­nu­passa­nāya, anat­tānu­passa­nāya upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (3)

Āsevana

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa āseva­na­pac­ca­yena paccayo—purimā purimā atītārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ atī­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ āseva­na­pac­ca­yena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa āseva­na­pac­ca­yena paccayo— purimā purimā anāgatārammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ anāga­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ āseva­na­pac­ca­yena paccayo. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa āseva­na­pac­ca­yena paccayo—purimā purimā ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā­naṃ khandhānaṃ āseva­na­pac­ca­yena paccayo. (1)

Kamma

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo— sahajātā, nānākkhaṇikā. Sahajātā—atītārammaṇā cetanā sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭi­sandhik­khaṇe … pe …. Nānākkhaṇikā—atītārammaṇā cetanā vipākānaṃ atī­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā—atītārammaṇā cetanā vipākānaṃ anāga­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā—atītārammaṇā cetanā vipākānaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā­naṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Anāgatārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo— sahajātā, nānākkhaṇikā. Sahajātā—anāgatārammaṇā cetanā sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā—anāgatārammaṇā cetanā vipākānaṃ anāga­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā—anāgatārammaṇā cetanā vipākānaṃ atī­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

Anāgatārammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā—anāgatārammaṇā cetanā vipākānaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā­naṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo—sahajātā, nānākkhaṇikā. Sahajātā—­pac­cup­pan­nā­rammaṇā cetanā sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Paṭi­sandhik­khaṇe … pe …. Nānākkhaṇikā—­pac­cup­pan­nā­rammaṇā cetanā vipākānaṃ ­pac­cup­pan­nā­rammaṇā­naṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā—­pac­cup­pan­nā­rammaṇā cetanā vipākānaṃ atī­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (2)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā—­pac­cup­pan­nā­rammaṇā cetanā vipākānaṃ anāga­tā­ramma­ṇā­naṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. (3)

Vipākādi

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa vipāka­pac­ca­yena paccayo … āhārapaccayena paccayo … indriya­pac­ca­yena paccayo … jhānapaccayena paccayo … maggapaccayena paccayo … sam­payut­ta­pac­ca­yena paccayo … atthipaccayena paccayo … natthi­pac­ca­yena paccayo … viga­tapacca­yena paccayo … aviga­tapacca­yena paccayo.

Saṅkhyāvāra
Suddha

Hetuyā tīṇi, ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte aññamaññe nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke tīṇi, āhāre tīṇi, indriye jhāne magge sampayutte tīṇi, atthiyā tīṇi, natthiyā satta, vigate satta, avigate tīṇi. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomaṃ.

Pac­ca­nī­yuddhāra

Atītārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … sahajā­ta­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo. (1)

Atītārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo. (2)

Atītārammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo. (3)

Anāgatārammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … sahajā­ta­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo. (1)

Anāgatārammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo. (2)

Anāgatārammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo. (3)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo ­pac­cup­pan­nā­rammaṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … sahajā­ta­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo. (1)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo atī­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo. (2)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇo dhammo anāga­tā­ramma­ṇassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo. (3)

1.20.7.2. Paccayapaccanīya

Saṅkhyāvāra
Suddha

Nahetuyā nava, naārammaṇe nava, naadhipatiyā nava, naanantare nava, nasamanantare nava (saṃkhittaṃ, sabbattha nava), novigate nava, noavigate nava. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

1.20.7.3. Paccayānulomapaccanīya

Hetuduka

Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi, naadhipatiyā naanantare nasamanantare naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke tīṇi (sabbattha tīṇi, saṃkhittaṃ), nonatthiyā novigate tīṇi. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anu­loma­pac­canīyaṃ.

1.20.7.4. Paccayapaccanīyānuloma

Nahetuduka

Nahetupaccayā ārammaṇe nava, adhipatiyā satta, anantare satta, samanantare satta, sahajāte tīṇi, aññamaññe tīṇi, nissaye tīṇi, upanissaye nava, āsevane tīṇi, kamme nava, vipāke tīṇi, āhāre indriye jhāne magge sampayutte atthiyā tīṇi, natthiyā satta, vigate satta, avigate tīṇi. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Pac­canī­yānu­lomaṃ.
Pañhāvāro.

Atī­tā­ramma­ṇat­tikaṃ niṭṭhitaṃ.