Paṭṭhānapakaraṇa

Dhammānuloma (1), Tika­paṭṭhā­na­pāḷi (1)

1.21. Ajjhattattika

1.21.1. Paṭiccavāra

1.21.1.1. Paccayānuloma

Vibhaṅgavāra
Hetu

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā—ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … paṭi­sandhik­khaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā … pe … mahābhūte paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā—bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … paṭi­sandhik­khaṇe bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ … pe … dve khandhe paṭicca dve khandhā … pe … khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā … pe … mahābhūte paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Ārammaṇa

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati āramma­ṇa­pac­cayā—ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe paṭicca … pe … paṭi­sandhik­khaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati āramma­ṇa­pac­cayā—bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā … pe … dve khandhe … pe … paṭi­sandhik­khaṇe … pe … vatthuṃ paṭicca khandhā. (1)

Adhipati

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati adhipa­ti­pac­cayā—ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe … mahābhūte paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati adhipa­ti­pac­cayā—bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe … mahābhūte paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Anantarādi

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati ananta­ra­pac­cayā, samananta­ra­pac­cayā, sahajā­ta­pac­cayā—ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … paṭi­sandhik­khaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā … pe … mahābhūte paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe … mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati sahajā­ta­pac­cayā—bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … paṭi­sandhik­khaṇe bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe … mahābhūte paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Bāhiraṃ … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe … mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. (1)

Aññamaññādi

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati añña­mañña­pac­cayā … nissayapaccayā … upa­nissa­ya­pac­cayā … pure­jāta­pac­cayā … āsevanapaccayā (purejātepi āsevanepi paṭisandhi natthi) … kammapaccayā … vipākapaccayā … āhārapaccayā … indriyapaccayā … jhānapaccayā … maggapaccayā … sam­payut­ta­pac­cayā … vippa­yutta­pac­cayā … atthipaccayā … natthipaccayā … vigatapaccayā … avigatapaccayā.

Saṅkhyāvāra
Suddha

Hetuyā dve, ārammaṇe dve … pe … avigate dve.

Anulomaṃ.

1.21.1.2. Pac­ca­ya­pac­canīya

Vibhaṅgavāra
Nahetu

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccayā—ahetukaṃ ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … ahetu­ka­paṭi­sandhik­khaṇe … pe … khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ … pe … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ … pe … mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Vici­kicchā­saha­gate uddhac­ca­saha­gate khandhe paṭicca vici­kicchā­saha­gato uddhac­ca­saha­gato moho. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati nahetupaccayā—ahetukaṃ bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … ahetu­ka­paṭi­sandhik­khaṇe … pe … khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe … bāhiraṃ … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe … vici­kicchā­saha­gate uddhac­ca­saha­gate khandhe paṭicca vici­kicchā­saha­gato uddhac­ca­saha­gato moho. (1)

Naārammaṇa

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati naā­ramma­ṇa­pac­cayā— ajjhatte khandhe paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ. Paṭi­sandhik­khaṇe ajjhatte khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhe paṭicca vatthu … pe … ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe …. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati naā­ramma­ṇa­pac­cayā—bahiddhā khandhe paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ. Paṭi­sandhik­khaṇe bahiddhā khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. Khandhe paṭicca vatthu … pe … ekaṃ mahābhūtaṃ … pe … bāhiraṃ … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe …. (1)

Naadhipatyādi

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati naadhipa­ti­pac­cayā … pe … (anu­loma­sahajā­ta­sadisaṃ, ninnānākaraṇaṃ) naananta­ra­pac­cayā … nasa­mananta­ra­pac­cayā … naañña­mañña­pac­cayā … naupa­nissa­ya­pac­cayā, napure­jāta­pac­cayā—arūpe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca … pe … ajjhatte khandhe paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ. Paṭi­sandhik­khaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … khandhe paṭicca vatthu, vatthuṃ paṭicca khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca … pe … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe ….

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati napure­jāta­pac­cayā—arūpe bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca … pe … dve khandhe … pe … bahiddhā khandhe paṭicca citta­sa­muṭṭhā­naṃ rūpaṃ. Paṭi­sandhik­khaṇe (paripuṇṇaṃ) ekaṃ mahābhūtaṃ … pe … bāhiraṃ … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe ….

Napacchājātādi

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati napacchā­jāta­pac­cayā, naā­seva­na­pac­cayā, nakammapaccayā—ajjhatte khandhe paṭicca ajjhattā cetanā. Āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … pe …. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati nakammapaccayā—bahiddhā khandhe paṭicca bahiddhā cetanā. Bāhiraṃ … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ …. (1)

Navipākādi

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati navipāka­pac­cayā (paṭisandhi natthi), naāhārapaccayā—utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe …. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati naāhārapaccayā—bāhiraṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe …. (1)

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati naindriya­pac­cayā— āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … mahābhūte paṭicca rūpa­jīvi­tin­driyaṃ. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati naindriya­pac­cayā—bāhiraṃ … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … mahābhūte paṭicca rūpa­jīvi­tin­driyaṃ. (1)

Najhāna

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati najhānapaccayā— pañca­viñ­ñā­ṇa­saha­gataṃ … pe … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe …. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati najhānapaccayā— pañca­viñ­ñā­ṇa­saha­gataṃ … pe … bāhiraṃ … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe …. (1)

Namaggādi

Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati namaggapaccayā … (nahetusadisaṃ. Moho natthi) nasam­payut­ta­pac­cayā … navippa­yutta­pac­cayā— arūpe … pe … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe …. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati navippa­yutta­pac­cayā— arūpe … pe … bāhiraṃ … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe … nonatthi­pac­cayā, noviga­tapaccayā.

Saṅkhyāvāra
Suddha

Nahetuyā dve, naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve, naanantare dve, nasamanantare dve (saṃkhittaṃ, sabbattha dve), novigate dve. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Paccanīyaṃ.

1.21.1.3. Pac­ca­yā­nulo­mapacca­nīya

Hetupaccayā naārammaṇe dve … pe … navipāke nasampayutte navippayutte nonatthiyā novigate dve. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anu­loma­pac­canīyaṃ.

1.21.1.4. Pac­ca­ya­pac­canīyā­nuloma

Nahetupaccayā ārammaṇe dve, anantare dve … pe … magge dve … pe … avigate dve. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Pac­canī­yānu­lomaṃ.
Paṭiccavāro.

1.21.2. Sahajātavāra

Sahajātavāro paṭic­ca­vā­rasa­diso.

1.21.3. Paccayavāra

1.21.3.1. Paccayānuloma

Vibhaṅgavāra
Hetu

Ajjhattaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccayā—ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā citta­sa­muṭṭhā­nañca rūpaṃ … pe … dve khandhe … pe … paṭi­sandhik­khaṇe (paripuṇṇaṃ). Ekaṃ mahābhūtaṃ … pe … vatthuṃ paccayā ajjhattā khandhā. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paccayā bahiddhā dhammo uppajjati hetupaccayā—bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā … pe … paṭi­sandhik­khaṇe … pe … ekaṃ mahābhūtaṃ … pe … vatthuṃ paccayā bahiddhā khandhā. (1)

Ārammaṇa

Ajjhattaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto dhammo uppajjati āramma­ṇa­pac­cayā (paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ), cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ … pe … kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ … pe … vatthuṃ paccayā ajjhattā khandhā. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paccayā bahiddhā dhammo uppajjati āramma­ṇa­pac­cayā (paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ), cakkhāyatanaṃ … pe … kāyāyatanaṃ … pe … vatthuṃ paccayā bahiddhā khandhā. (1)

Adhipatyādi

Ajjhattaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto dhammo uppajjati adhipa­ti­pac­cayā … (vatthuṃ atirekaṃ, paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ) ananta­ra­pac­cayā … samananta­ra­pac­cayā … sahajā­ta­pac­cayā … (sahajātavāre paripuṇṇā) mahābhūte paccayā … pe … (mahābhūtānaṃ khandhānañca pacchā pañcāyatanāni ca vatthu ca kātabbā) añña­mañña­pac­cayā … nissayapaccayā … pe … avigatapaccayā.

Saṅkhyāvāra
Suddha

Hetuyā dve, ārammaṇe … pe … avigate dve.

Anulomaṃ.

1.21.3.2. Paccayapaccanīya

Vibhaṅgavāra

Ajjhattaṃ dhammaṃ paccayā ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccayā—ahetukaṃ ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā … pe … ahetu­ka­paṭi­sandhik­khaṇe … pe … khandhe paccayā vatthu, vatthuṃ paccayā khandhā. Ekaṃ mahābhūtaṃ … pe … āhāra­sa­muṭṭhā­naṃ … utusamuṭṭhānaṃ … asaññasattānaṃ … pe … cakkhāyatanaṃ … pe … kāyāyatanaṃ … pe … vatthuṃ paccayā ahetukā ajjhattā khandhā. Vici­kicchā­saha­gate uddhac­ca­saha­gate khandhe ca vatthuñca paccayā vici­kicchā­saha­gato uddhac­ca­saha­gato moho. (1)

Bahiddhā dhammaṃ paccayā bahiddhā dhammo uppajjati nahetupaccayā (pavat­ti­paṭi­sandhipi mahābhūtāpi kātabbā)—cakkhāyatanaṃ … pe … kāyāyatanaṃ … pe … vatthuṃ paccayā ahetukā bahiddhā khandhā. Vici­kicchā­saha­gate uddhac­ca­saha­gate khandhe ca vatthuñca paccayā vici­kicchā­saha­gato uddhac­ca­saha­gato moho. (1)

Naārammaṇādi

Naā­ramma­ṇa­pac­cayā … naadhipa­ti­pac­cayā (sahajā­ta­sadisaṃ) … naananta­ra­pac­cayā … nasa­mananta­ra­pac­cayā … naañña­mañña­pac­cayā … naupa­nissa­ya­pac­cayā … napure­jāta­pac­cayā (paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ) … napacchā­jāta­pac­cayā … naā­seva­na­pac­cayā … nakammapaccayā … pe … navippa­yutta­pac­cayā (paṭic­ca­vā­rapacca­nīye vippa­yutta­sadisaṃ) … nonatthi­pac­cayā … noviga­tapaccayā ….

Saṅkhyāvāra
Suddha

Nahetuyā dve, naārammaṇe dve … pe … novigate dve.

Paccanīyaṃ.

1.21.3.3. Pac­ca­yā­nulo­mapacca­nīya

Hetupaccayā naārammaṇe dve, naadhipatiyā dve … pe … navipāke nasampayutte navippayutte nonatthiyā novigate dve.

Anu­loma­pac­canīyaṃ.

1.21.3.4. Pac­ca­ya­pac­canīyā­nuloma

Nahetupaccayā ārammaṇe dve … pe … avigate dve.

Pac­canī­yānu­lomaṃ.

1.21.4–6. Nissaya-saṃsaṭṭha-sampayuttavāra

(Nissayavāro pac­ca­ya­vā­rasa­diso. ­Saṃsaṭ­ṭha­vāropi sam­payut­ta­vāropi vitthāretabbo.)

1.21.7. Pañhāvāra

1.21.7.1. Paccayānuloma

Vibhaṅgavāra
Hetu

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa hetupaccayena paccayo—ajjhattā hetū sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ citta­sa­muṭṭhā­nā­nañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭi­sandhik­khaṇe … pe …. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa hetupaccayena paccayo—bahiddhā hetū sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ citta­sa­muṭṭhā­nā­nañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. Paṭi­sandhik­khaṇe … pe …. (1)

Ārammaṇa

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo—dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni … pe … jhānā vuṭṭhahitvā … pe … ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti, pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti. Ajjhattaṃ cakkhuṃ … pe … kāyaṃ … rūpe … pe … phoṭṭhabbe … vatthuṃ … ajjhatte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati … pe … domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotudhātuyā saddaṃ suṇāti, ākāsānañ­cāyata­naṃ viñ­ñā­ṇañ­cāyata­nassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Ākiñ­cañ­ñā­yatanaṃ neva­saññā­nā­sañ­ñāyata­nassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Rūpāyatanaṃ … pe … ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ kāyaviññāṇassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Ajjhattā khandhā iddhi­vidha­ñā­ṇassa, pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇassa, yathā­kam­mūpa­gañāṇassa, anāga­taṃ­sañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo—paro ajjhattaṃ cakkhuṃ … pe … vatthuṃ … ajjhatte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati, assādeti abhinandati, taṃ ārabbha rāgo uppajjati … pe … domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Ceto­pariya­ñāṇena ajjhat­ta­citta­samaṅ­gissa cittaṃ jānāti. Ajjhattaṃ rūpāyatanaṃ bahiddhā cak­khu­viñ­ñā­ṇassa … pe … ajjhattaṃ ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Ajjhattā khandhā iddhi­vidha­ñā­ṇassa, ceto­pariya­ñāṇassa, pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇassa, yathā­kam­mūpa­gañāṇassa, anāga­taṃ­sañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (2)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo—paro dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā … pe … ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti, phalaṃ paccavekkhanti … nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Ariyā pahīne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese paccavekkhanti, pubbe samudāciṇṇe … pe … paro bahiddhā cakkhuṃ … pe … vatthuṃ … bahiddhā khandhe aniccato … pe … domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Ceto­pariya­ñāṇena bahiddhā citta­samaṅ­gissa … pe … ākāsānañ­cāyata­naṃ viñ­ñā­ṇañ­cāyata­nassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Ākiñ­cañ­ñā­yatanaṃ neva­saññā­nā­sañ­ñāyata­nassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Bahiddhā rūpāyatanaṃ bahiddhā cak­khu­viñ­ñā­ṇassa … pe … bahiddhā ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa … pe … bahiddhā khandhā iddhi­vidha­ñā­ṇassa, ceto­pariya­ñāṇassa, pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇassa, yathā­kam­mūpa­gañāṇassa, anāga­taṃ­sañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo—ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Bahiddhā cakkhuṃ … pe … vatthuṃ … bahiddhā khandhe aniccato … pe … domanassaṃ uppajjati. Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Ceto­pariya­ñāṇena bahiddhā citta­samaṅ­gissa cittaṃ jānāti. Bahiddhā rūpāyatanaṃ ajjhattaṃ cak­khu­viñ­ñā­ṇassa … pe … bahiddhā ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ ajjhattaṃ kāyaviññāṇassa … pe … bahiddhā khandhā iddhi­vidha­ñā­ṇassa, ceto­pariya­ñāṇassa, pubbe­nivāsā­nus­sati­ñāṇassa, yathā­kam­mūpa­gañāṇassa, anāga­taṃ­sañāṇassa, āvajjanāya āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (2)

Adhipati

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo— āramma­ṇā­dhi­pati, sahajā­tā­dhi­pati. Āramma­ṇā­dhi­pati—dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā … pe … jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā … pe … ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā … pe … phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Ajjhattaṃ cakkhuṃ … pe … vatthuṃ … ajjhatte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sahajā­tā­dhi­pati—ajjhat­tā­dhi­pati sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ citta­sa­muṭṭhā­nā­nañca rūpānaṃ adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Āramma­ṇā­dhi­pati—paro ajjhattaṃ cakkhuṃ … pe … vatthuṃ … ajjhatte khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (2)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo—āramma­ṇā­dhi­pati, sahajā­tā­dhi­pati. Āramma­ṇā­dhi­pati—paro dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā … pe … jhānā vuṭṭhahitvā … pe … ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā … pe … phalaṃ garuṃ katvā … pe … nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Bahiddhā cakkhuṃ … pe … vatthuṃ … bahiddhā khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sahajā­tā­dhi­pati—bahid­dhā­dhi­pati sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ citta­sa­muṭṭhā­nā­nañca rūpānaṃ adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Āramma­ṇā­dhi­pati—ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa, phalassa, adhipa­ti­pac­ca­yena paccayo. Bahiddhā cakkhuṃ … pe … vatthuṃ … bahiddhā khandhe garuṃ katvā assādeti, abhinandati, taṃ garuṃ katvā rāgo … pe … diṭṭhi uppajjati. (2)

Anantara

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo—purimā purimā ajjhattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ajjhattānaṃ khandhānaṃ ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa, anulomaṃ vodānassa, gotrabhu maggassa, vodānaṃ maggassa, maggo phalassa, phalaṃ phalassa, anulomaṃ phala­samā­pattiyā, nirodhā vuṭṭhahantassa neva­saññā­nā­sañ­ñāyata­naṃ phala­samā­pattiyā ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa ananta­ra­pac­ca­yena paccayo. (Purimā purimā bahiddhāti nānākaraṇaṃ, taṃyeva gamanaṃ.) (1)

Samanantarādi

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa samananta­ra­pac­ca­yena paccayo … pe … (ananta­ra­sadisaṃ) … sahajā­ta­pac­ca­yena paccayo … añña­mañña­pac­ca­yena paccayo … ­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo.

Upanissaya

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo— āram­maṇūpa­nissayo, ananta­rūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—ajjhattaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ … pe … jhānaṃ … pe … vipassanaṃ … pe … maggaṃ … pe … abhiññaṃ … pe … samāpattiṃ uppādeti, mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Ajjhattaṃ sīlaṃ … pe … paññaṃ … rāgaṃ … pe … patthanaṃ … kāyikaṃ sukhaṃ … kāyikaṃ dukkhaṃ … utuṃ … bhojanaṃ … senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti … pe … samāpattiṃ uppādeti, pāṇaṃ hanati … pe … saṃghaṃ bhindati. Ajjhattā saddhā … pe … paññā, rāgo … pe … patthanā, kāyikaṃ sukhaṃ … kāyikaṃ dukkhaṃ … senāsanaṃ ajjhattāya saddhāya … pe … paññāya, rāgassa … pe … patthanāya, kāyikassa sukhassa, kāyikassa dukkhassa, maggassa phala­samā­pattiyā upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo— āram­maṇūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—paro ajjhattaṃ saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti … pe … mānaṃ jappeti, diṭṭhiṃ gaṇhāti. Paro ajjhattaṃ sīlaṃ … pe … senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti, pāṇaṃ hanati … pe … saṃghaṃ bhindati. Ajjhattā saddhā … pe … senāsanaṃ bahiddhā saddhāya … pe … maggassa phala­samā­pattiyā upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (2)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo— āram­maṇūpa­nissayo, ananta­rūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—paro bahiddhā saddhaṃ … pe … patthanaṃ, kāyikaṃ sukhaṃ … pe … senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti … pe … saṃghaṃ bhindati bahiddhā saddhā … pe … senāsanaṃ bahiddhā saddhāya … pe … phala­samā­pattiyā upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo— āram­maṇūpa­nissayo, paka­tūpa­nissayo … pe …. Paka­tūpa­nissayo—bahiddhā saddhaṃ … pe … senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti … pe … saṃghaṃ bhindati. Bahiddhā saddhā … pe … senāsanaṃ ajjhattāya saddhāya … pe … phala­samā­pattiyā upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo. (2)

Purejāta

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo— āramma­ṇa­pure­jātaṃ, vatthu­pure­jātaṃ. Āramma­ṇa­pure­jātaṃ—ajjhattaṃ cakkhuṃ … pe … vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati … pe … domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, rūpāyatanaṃ cak­khu­viñ­ñā­ṇassa … pe … ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ kāyaviññāṇassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. Vatthu­pure­jātaṃ—cakkhāyatanaṃ cak­khu­viñ­ñā­ṇassa … pe … kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa … pe … vatthu ajjhattānaṃ khandhānaṃ pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. Āramma­ṇa­pure­jātaṃ—paro ajjhattaṃ cakkhuṃ … pe … vatthuṃ aniccato … pe … domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Ajjhattaṃ rūpāyatanaṃ bahiddhā cak­khu­viñ­ñā­ṇassa … pe … ajjhattaṃ ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. (2)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo— āramma­ṇa­pure­jātaṃ, vatthu­pure­jātaṃ. Āramma­ṇa­pure­jātaṃ—paro bahiddhā cakkhuṃ … pe … vatthuṃ aniccato … pe … dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Bahiddhā rūpāyatanaṃ bahiddhā cak­khu­viñ­ñā­ṇassa … pe … bahiddhā ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa … pe …. Vatthu­pure­jātaṃ—bahiddhā cakkhāyatanaṃ … pe … kāyāyatanaṃ … pe … vatthu bahiddhā khandhānaṃ pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. Āramma­ṇa­pure­jātaṃ—bahiddhā cakkhuṃ … pe … vatthuṃ aniccato … pe … domanassaṃ uppajjati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti. Bahiddhā rūpāyatanaṃ ajjhattassa cak­khu­viñ­ñā­ṇassa … pe … bahiddhā ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ ajjhattassa kāyaviññāṇassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. (2)

Ajjhatto ca bahiddhā ca dhammā ajjhattassa dhammassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo— āramma­ṇa­pure­jātaṃ, vatthu­pure­jātaṃ. Bahiddhā rūpāyatanañca ajjhattaṃ ­cak­khā­ya­tanañca ajjhattassa cak­khu­viñ­ñā­ṇassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo … pe … bahiddhā ­phoṭṭhab­bā­yatanañca ajjhattaṃ kāyāyatanañca ajjhattassa kāyaviññāṇassa … pe … bahiddhā rūpāyatanañca ajjhattaṃ vatthu ca … pe … bahiddhā ­phoṭṭhab­bā­yatanañca ajjhattaṃ vatthu ca ajjhattānaṃ khandhānaṃ pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. (1)

Ajjhatto ca bahiddhā ca dhammā bahiddhā dhammassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo— āramma­ṇa­pure­jātaṃ, vatthu­pure­jātaṃ. Ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā ­cak­khā­ya­tanañca bahiddhā cak­khu­viñ­ñā­ṇassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo … pe … ajjhattaṃ ­phoṭṭhab­bā­yatanañca bahiddhā kāyāyatanañca bahiddhā kāyaviññāṇassa pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. Ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā vatthu ca … pe … ajjhattaṃ ­phoṭṭhab­bā­yatanañca bahiddhā vatthu ca bahiddhā khandhānaṃ pure­jāta­pac­ca­yena paccayo. (2)

Pacchājāta

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa pacchā­jāta­pac­ca­yena paccayo—pacchājātā ajjhattā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchā­jāta­pac­ca­yena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa pacchā­jāta­pac­ca­yena paccayo—pacchājātā bahiddhā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchā­jāta­pac­ca­yena paccayo. (1)

Āsevana

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa āseva­na­pac­ca­yena paccayo—purimā purimā ajjhattā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ajjhattānaṃ khandhānaṃ āseva­na­pac­ca­yena paccayo. Anulomaṃ gotrabhussa … anulomaṃ vodānassa … gotrabhu maggassa … vodānaṃ maggassa āseva­na­pac­ca­yena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa āseva­na­pac­ca­yena paccayo—purimā purimā … pe …. (Ajjhat­ta­sadisaṃ­yeva.)

Kamma

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa kammapaccayena paccayo—sahajātā, nānākkhaṇikā. Sahajātā—ajjhattā cetanā sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ citta­sa­muṭṭhā­nā­nañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā—ajjhattā cetanā vipākānaṃ ajjhattānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa kammapaccayena paccayo—sahajātā, nānākkhaṇikā. Sahajātā—bahiddhā cetanā sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ citta­sa­muṭṭhā­nā­nañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. Nānākkhaṇikā—bahiddhā cetanā vipākānaṃ bahiddhā khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. (1)

Vipāka

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa vipāka­pac­ca­yena paccayo … pe …. (Paripuṇṇaṃ, paṭic­ca­vā­ra­sadi­saṃ.)

Āhāra

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo—ajjhattā āhārā sam­payut­ta­kānaṃ khandhānaṃ citta­sa­muṭṭhā­nā­nañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. Paṭi­sandhik­khaṇe … pe … ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ajjhattassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa āhārapaccayena paccayo—ajjhatto kabaḷīkāro āhāro bahiddhā kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa āhārapaccayena paccayo (pavat­ti­paṭi­sandhi) bahiddhā kabaḷīkāro āhāro bahiddhā kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo—bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ajjhattassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca ajjhattassa dhammassa āhārapaccayena paccayo—ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ca ajjhattassa kāyassa āhārapaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca bahiddhā dhammassa āhārapaccayena paccayo—ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kāyassa āhārapaccayena paccayo. (2)

Indriyādi

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa indriya­pac­ca­yena paccayo, ajjhattikā indriyā (rūpa­jīvi­tin­driyampi vitthāretabbaṃ) … jhānapaccayena paccayo … maggapaccayena paccayo … sam­payut­ta­pac­ca­yena paccayo … vippa­yutta­pac­ca­yena paccayo—sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. (Mātikāpadāni anumajjantena vitthā­retab­bāni.)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa vippa­yutta­pac­ca­yena paccayo—sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ. (Saṃkhittaṃ.)

Atthi

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa atthipaccayena paccayo—sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. Sahajāto—ajjhatto eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ citta­sa­muṭṭhā­nā­nañca rūpānaṃ … pe … dve khandhe … pe … paṭi­sandhik­khaṇe … pe … khandhā vatthussa … pe … vatthu khandhānaṃ … pe … ekaṃ mahābhūtaṃ … pe … asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ … pe …. Purejātaṃ—cakkhuṃ … pe … vatthuṃ (pure­jāta­sadisaṃ), vatthu ajjhattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā—ajjhattā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Ajjhatto kabaḷīkāro āhāroajjhattassa kāyassa … pe … rūpa­jīvi­tin­driyaṃ—kaṭattārūpānaṃ … pe …. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa atthipaccayena paccayo—purejātaṃ, āhāraṃ. Purejātaṃ—paro ajjhattaṃ cakkhuṃ … pe … vatthuṃ aniccato … pe … vipassati, dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, ajjhattaṃ rūpāyatanaṃ … pe … ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ bahiddhā kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Ajjhatto kabaḷīkāro āhārobahiddhā kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa atthipaccayena paccayo—sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ. (Bahiddhā ninnānākaraṇaṃ, mātikāpadāni vitthā­retab­bāni.) (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa atthipaccayena paccayo—purejātaṃ, āhāraṃ. Purejātaṃ—bahiddhā cakkhuṃ … pe … vatthuṃ … pe … dibbena cakkhunā rūpaṃ passati, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti, bahiddhā rūpāyatanaṃ … pe … ­phoṭṭhab­bā­yatanaṃ ajjhattassa kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Bahiddhā kabaḷīkāro āhāroajjhattassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca ajjhattassa dhammassa atthipaccayena paccayo—purejātaṃ, āhāraṃ. Purejātaṃ—bahiddhā rūpāyatanañca ajjhattaṃ cakkhu ca ajjhattassa cak­khu­viñ­ñā­ṇassa … pe … bahiddhā ­phoṭṭhab­bā­yatanañca ajjhattaṃ kāyāyatanañca ajjhattassa kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Bahiddhā rūpāyatanañca ajjhattaṃ vatthu ca … pe … bahiddhā ­phoṭṭhab­bā­yatanañca ajjhattaṃ vatthu ca ajjhattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Āhāraṃ—ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ca ajjhattassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca bahiddhā dhammassa atthipaccayena paccayo—purejātaṃ, āhāraṃ. Purejātaṃ—ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā ­cak­khā­ya­tanañca bahiddhā cak­khu­viñ­ñā­ṇassa atthipaccayena paccayo … pe … ajjhattaṃ ­phoṭṭhab­bā­yatanañca bahiddhā kāyāyatanañca bahiddhā kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. Ajjhattaṃ rūpāyatanañca bahiddhā vatthu ca bahiddhā khandhānaṃ atthipaccayena paccayo … pe … ajjhattaṃ ­phoṭṭhab­bā­yatanañca bahiddhā vatthu ca bahiddhā khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Āhāraṃ—ajjhatto kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kabaḷīkāro āhāro ca bahiddhā kāyassa atthipaccayena paccayo. (2)

Natthi-vigatāvigata

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa natthi­pac­ca­yena paccayo … viga­tapacca­yena paccayo … aviga­tapacca­yena paccayo.

Saṅkhyāvāra
Suddha

Hetuyā dve, ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri, anantare dve, samanantare dve, sahajāte aññamaññe nissaye dve, upanissaye cattāri, purejāte cha, pacchājāte āsevane kamme vipāke dve, āhāre cha, indriye dve, jhāne magge sampayutte vippayutte dve, atthiyā cha, natthiyā dve, vigate dve, avigate cha. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anulomaṃ.

Pac­ca­nī­yuddhāra

Ajjhatto dhammo ajjhattassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … sahajā­ta­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … pure­jāta­pac­ca­yena paccayo … pacchā­jāta­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo … āhārapaccayena paccayo … indriya­pac­ca­yena paccayo. (1)

Ajjhatto dhammo bahiddhā dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … pure­jāta­pac­ca­yena paccayo … āhārapaccayena paccayo. (2)

Bahiddhā dhammo bahiddhā dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … sahajā­ta­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … pure­jāta­pac­ca­yena paccayo … pacchā­jāta­pac­ca­yena paccayo … kammapaccayena paccayo … āhārapaccayena paccayo … indriya­pac­ca­yena paccayo. (1)

Bahiddhā dhammo ajjhattassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo … upa­nissa­ya­pac­ca­yena paccayo … pure­jāta­pac­ca­yena paccayo … āhārapaccayena paccayo. (2)

Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca ajjhattassa dhammassa purejātaṃ, āhāraṃ. (1)

Ajjhatto dhammo ca bahiddhā dhammo ca bahiddhā dhammassa purejātaṃ, āhāraṃ. (2)

1.21.7.2. Paccayapaccanīya

Saṅkhyāvāra
Suddha

Nahetuyā cha, naārammaṇe cha, naadhipatiyā cha (saṃkhittaṃ, sabbattha cha kātabbā), navippayutte cha, noatthiyā cattāri, nonatthiyā cha, novigate cha, noavigate cattāri (evaṃ gaṇetabbaṃ)

Paccanīyaṃ.

1.21.7.3. Paccayānulomapaccanīya

Hetuduka

Hetupaccayā naārammaṇe dve, naadhipatiyā naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye dve (saṃkhittaṃ, sabbattha dve), nasampayutte navippayutte nonatthiyā novigate dve. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Anu­loma­pac­canīyaṃ.

1.21.7.4. Pac­ca­ya­pac­canīyā­nuloma

Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri, adhipatiyā cattāri (anulomapadāni gaṇetabbāni), avigate cha. (Evaṃ gaṇetabbaṃ.)

Pac­canī­yānu­lomaṃ.
Pañhāvāro.

Ajjhattattikaṃ niṭṭhitaṃ.