Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Tika­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (4)

10.11. Vipākattikādi, Hetuduka

Navipākaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … ­navi­pā­ka­dham­ma­dhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naneva­vipāka­navi­pā­ka­dham­ma­dhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā bāttiṃsa, ārammaṇe sattavīsa, adhipatiyā ekūnatiṃsa … pe … aññamaññe tiṃsa … pe … vipāke pañcavīsa … pe … avigate bāttiṃsa.

Naupādin­nu­pādā­niyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naanupā­din­nu­pādā­niyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naa­nupādin­na­a­nu­pādā­niyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa, adhipatiyā ekavīsa … pe … āsevane sattarasa … pe … avigate ekūnatiṃsa.

Nasaṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naasaṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naasaṃ­kiliṭ­ṭha­asaṃ­ki­lesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa … pe … vipāke ekavīsa … pe … avigate ekūnatiṃsa.

Nasavitak­ka­sa­vicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naa­vitak­ka­vicāra­mattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naa­vitak­ka­a­vicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā aṭṭhacattālīsa, ārammaṇe pañcacattālīsa, adhipatiyā sattacattālīsa … pe … purejāte āsevane catucattālīsa … pe … avigate aṭṭhacattālīsa.

Napīti­saha­gataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nasu­kha­saha­gataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naupekkhā­saha­gataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekūnapaññāsa.)

Nadassanena pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naneva­dassa­nena nabhāvanāya pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nadassanena pahātab­ba­hetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nabhāvanāya pahātab­ba­hetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naneva­dassa­nena nabhāvanāya pahātab­ba­hetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa … pe … vipāke nava … pe … avigate ekūnatiṃsa.

Naācayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naapacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nane­vāca­yagāmi­nāpa­caya­gāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa … pe … vipāke nava … pe … avigate ekūnatiṃsa.

Nasekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naasekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nane­va­sekkha­nā­sekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa … pe … vipāke nava … pe … avigate ekūnatiṃsa.

Naparittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … namahaggataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naappamāṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā bāttiṃsa, ārammaṇe sattavīsa … pe … aññamaññe tiṃsa … pe … purejāte āsevane catuvīsa.

Naparit­tā­ramma­ṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nama­hagga­tā­rammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naappa­māṇā­rammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekapaññāsa.)

Nahīnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … namajjhimaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … napaṇītaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa … vipāke ekavīsa … pe … avigate ekūnatiṃsa.

Namicchat­ta­niyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nasammat­ta­niyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā ekūnatiṃsa, ārammaṇe catuvīsa … pe … vipāke nava … pe … avigate ekūnatiṃsa.

Namag­gā­ramma­ṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … namaggahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … namag­gādhipa­tiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekūnapaññāsa.)

Naanuppannaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nauppādiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Naatītaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naanāgataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Naatī­tā­ramma­ṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … naa­nāga­tā­ramma­ṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … napac­cup­pan­nā­rammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha ekūnapaññāsa.)

Naajjhattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nabahiddhā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha dve.)

Naaj­jhat­tā­ramma­ṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nabahid­dhā­rammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)