Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

12.2. Hetuduka, Cūḷantaraduka

Nahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo ca nanahetu naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naappaccayaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo ca nanahetu naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naappaccayañca nanahetuṃ naappaccayañca dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naappaccayañca nanahetuṃ naappaccayañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naappaccayo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naappaccayañca nanahetuṃ naappaccayañca dhammaṃ paṭicca nahetu naappaccayo ca nanahetu naappaccayo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)

Nahetuṃ naasaṅkhataṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nahetuṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nahetuṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nanakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)