Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīya (2), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

12.6. Hetuduka, Piṭṭhiduka

Nahetuṃ nadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nanadassanena pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava. Vipākaṃ natthi.)

Nahetuṃ nabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nanabhāvanāya pahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nadassanena pahātab­ba­hetukaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nanadassanena pahātab­ba­hetukaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nabhāvanāya pahātab­ba­hetukaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nanabhāvanāya pahātab­ba­hetukaṃ dhammaṃ paṭicca …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava. Vipākaṃ natthi.)

Nahetuṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ naavicāraṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nasappītikaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ naappītikaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ napīti­saha­gataṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nana­pīti­saha­gataṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nasu­kha­saha­gataṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nana­su­kha­saha­gataṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ naupekkhā­saha­gataṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nana­upekkhā­saha­gataṃ dhammaṃ paṭicca … pe …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ ­nanakā­māvaca­raṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nanarūpā­vacaraṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ nana­arūpā­vacaraṃ dhammaṃ paṭicca … pe …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ naa­pariyā­pannaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ naniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ naaniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca … pe … nahetuṃ naniyataṃ dhammaṃ paṭicca … pe …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca … pe …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava. Vipākaṃ natthi.)

Nahetuṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca … pe …. Nahetuṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca … pe …. (Saṃkhittaṃ. Sabbattha nava.)

Nahetuṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Sabbattha nava.)

Nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nanahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ naaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3)

Nahetuṃ naaraṇañca nanahetuṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naaraṇañca nanahetuṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nanahetu naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ naaraṇañca nanahetuṃ naaraṇañca dhammaṃ paṭicca nahetu naaraṇo ca nanahetu naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā. (3) (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā nava. (Sabbattha nava.)