Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­paṭṭhā­na­pāḷi (2)

14.22. Cittaduka

Cittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nanocitto dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Cittañca nocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā. (1) (Saṃkhittaṃ. Sabbattha pañca.)