Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­tika­paṭṭhā­na­pāḷi (3)

15.66. ­Pariyā­panna­duka, Kusalattika

Pariyāpannaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Apariyāpannaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno nakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā dve … pe … avigate dve.

Pariyāpannaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca naapariyāpanno naakusalo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ. (Abyākatamūlaṃ dve paccayavasena.)