Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Tika­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (4)

16.44. Ajjhattattika, Hetuduka

Ajjhattaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nabahiddhā nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Bahiddhā hetuṃ dhammaṃ paṭicca naajjhatto nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve … pe … avigate dve.

Ajjhattaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nabahiddhā nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. Bahiddhā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naajjhatto nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve … pe … avigate dve.