Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

18.14. Cūḷantaraduka, Hetuduka

Sappaccayaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Sappaccayaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naappaccayo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ. (Saṅkhataṃ sappac­caya­sadisaṃ.)

Anidassanaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naanidassano nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Anidassanaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasanidassano nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Appaṭighaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naappaṭigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Appaṭighaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasappaṭigho nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Arūpiṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Rūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca narūpī nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā.

Arūpiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naarūpī nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā ekaṃ … pe … purejāte āsevane ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Lokiyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Lokuttaraṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā cattāri, ārammaṇe dve … pe … avigate cattāri.

Lokiyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nalokuttaro nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ.

Lokuttaraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nalokiyo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … ekaṃ …. Hetuyā dve … pe … avigate dve.

Kenaci viññeyyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Nakenaci viññeyyaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanakenaci viññeyyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi.

Kenaci viññeyyaṃ hetuñca nakenaci viññeyyaṃ hetuñca dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā … tīṇi. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava … pe … avigate nava.

Kenaci viññeyyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nakenaci viññeyyo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava … pe … avigate nava.