Paṭṭhānapakaraṇa

Dham­mānu­loma­pac­canīya (3), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

18.5. Hetuduka, Āsavagocchaka

Hetuṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca … pe … avigate pañca.

Hetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanoāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca … pe … avigate pañca.

Nahetuṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Hetuṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Hetuṃ āsava­sam­payut­taṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naāsava­sam­payutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava, ārammaṇe tīṇi … pe … avigate nava.

Hetuṃ āsava­vippa­yuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naāsava­vippa­yutto dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Hetuṃ āsavañceva sāsavañca dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavo ceva naanāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca … pe … avigate pañca.

Hetuṃ sāsavañceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naanāsavo ceva nano ca āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca … pe … avigate pañca.

Hetuṃ āsavañceva āsava­sam­payut­tañca dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavo ceva naāsava­vippa­yutto ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Nahetuṃ āsava­sam­payut­tañ­ceva no ca āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naāsava­vippa­yutto ceva nanoāsavo ca dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Nahetuṃ āsava­vippa­yuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā nanahetu āsava­vippa­yutto nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Lokiyasadisaṃ.)

Hetuṃ āsava­vippa­yuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsava­vippa­yutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nahetuṃ āsava­vippa­yuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsava­vippa­yutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. Hetuṃ āsava­vippa­yuttaṃ anāsavañca nahetuṃ āsava­vippa­yuttaṃ anāsavañca dhammaṃ paṭicca nahetu āsava­vippa­yutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.)

Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.