Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīyā­nuloma (4), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

24.19. Saraṇaduka, Cūḷantaraduka

Nasaraṇo nasappaccayo dhammo araṇassa sappaccayassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe ekaṃ, adhipatiyā upanissaye ekaṃ.

Nasaraṇo nasaṅkhato dhammo. (Saṃkhittaṃ.)

Nasaraṇaṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Nasaraṇo naanidassano dhammo saraṇassa anidassanassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. Nasaraṇo naanidassano dhammo araṇassa anidassanassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe dve, adhipatiyā ekaṃ, upanissaye purejāte atthiyā avigate dve.

Nasaraṇaṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi … pe … aññamaññe ekaṃ … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Nasaraṇaṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nasaraṇaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca araṇo rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Naaraṇaṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca araṇo rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve, adhipatiyā dve … pe … aññamaññe ekaṃ … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate dve.

Nasaraṇaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paccayā saraṇo arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. Nasaraṇaṃ naarūpiṃ dhammaṃ paccayā araṇo arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā dve … pe … avigate dve.

Nasaraṇaṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paccayā araṇo lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nasaraṇaṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate pañca.

Nasaraṇaṃ nakenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca araṇo kenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā pañca, ārammaṇe dve … pe … vipāke ekaṃ … pe … avigate pañca.