Paṭṭhānapakaraṇa

Dhamma­pac­canīyā­nuloma (4), Duka­duka­paṭṭhā­na­pāḷi (6)

24.3. Hetuduka, Cūḷantaraduka

Nahetu nasappaccayo dhammo hetussa sappaccayassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (Saṃkhittaṃ.)

Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā upanissaye tīṇi. (Saṅkhataṃ sappac­caya­sadisaṃ.)

Nahetuṃ nasanidassanaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sanidassano dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Nahetu naanidassano dhammo hetussa anidassanassa dhammassa āramma­ṇa­pac­ca­yena paccayo. (Saṃkhittaṃ.) Ārammaṇe tīṇi, adhipatiyā upanissaye purejāte atthiyā avigate tīṇi.

Nahetuṃ nasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu sappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi … pe … aññamaññe ekaṃ … pe … avigate tīṇi.

Nahetuṃ naappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu appaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā ekaṃ, adhipatiyā ekaṃ … pe … avigate ekaṃ.

Nahetuṃ narūpiṃ dhammaṃ paṭicca hetu rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā …. Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Nahetuṃ naarūpiṃ dhammaṃ paṭicca hetu arūpī dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Nahetuṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. Nanahetuṃ nalokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu lokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Gaṇitakena tīṇi. Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi, adhipatiyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Nahetuṃ nalokuttaraṃ dhammaṃ paccayā hetu lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā tīṇi … pe … avigate tīṇi.

Nahetuṃ nakenaci viññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kenaci viññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava … pe … avigate nava.

Nahetuṃ nakenaci naviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca hetu kenaci naviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā. (Saṃkhittaṃ.) Hetuyā nava … pe … avigate nava.