Bhik­khu­nī­pāti­mokkha­pāḷi

Namo tassa bhagavato arahato sammā­sambud­dhassa

Preliminaries

Pubbakaraṇaṃ

Sammajjanī padīpo ca, udakaṃ āsanena ca;
Uposathassa etāni, “pubbakaraṇa”nti vuccati.

Pubbakiccaṃ

Chanda, pārisuddhi, utukkhānaṃ, ­bhik­khu­ni­gaṇanā ca ovādo;
Uposathassa etāni, “pubbakicca”nti vuccati.

Pattakallaaṅgā

Uposatho, yāvatikā ca bhikkhunī kammappattā;
Sabhāgāpattiyo ca na vijjanti;
Vajjanīyā ca puggalā tasmiṃ na honti, “pattakalla”nti vuccati.

Pub­bakara­ṇa­pubba­kiccāni samāpetvā desitā­patti­kassa samaggassa ­bhik­khu­ni­saṅghassa anumatiyā pātimokkhaṃ uddisituṃ ārādhanaṃ karoma.

Nidānuddeso

Suṇātu me ayye saṅgho. Ajjuposatho pannaraso, yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho uposathaṃ kareyya, pātimokkhaṃ uddiseyya.

Kiṃ saṅghassa pubbakiccaṃ? Pārisuddhiṃ ayyāyo ārocetha, pātimokkhaṃ uddisissāmi, taṃ sabbāva santā sādhukaṃ suṇoma manasi karoma. Yassā siyā āpatti, sā āvikareyya, asantiyā āpattiyā tuṇhī bhavitabbaṃ, tuṇhībhāvena kho panāyyāyo, “parisuddhā”ti vedissāmi. Yathā kho pana pac­ce­ka­puṭṭhassā veyyākaraṇaṃ hoti, evamevaṃ evarūpāya parisāya yāvatatiyaṃ anusāvitaṃ hoti. Yā pana bhikkhunī yāvatatiyaṃ anusāviyamāne saramānā santiṃ āpattiṃ nāvikareyya, sam­pajā­na­musā­vādassā hoti. Sam­pajā­na­musā­vādo kho panāyyāyo, antarāyiko dhammo vutto bhagavatā, tasmā saramānāya bhikkhuniyā āpannāya visud­dhā­pekkhāya santī āpatti āvikātabbā, āvikatā hissā phāsu hoti.

Uddiṭṭhaṃ kho, ayyāyo, nidānaṃ. Tatthāyyāyo pucchāmi, kaccittha parisuddhā, dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, pari­sud­dhetthāy­yāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Nidānaṃ niṭṭhitaṃ.

Pārājikuddeso

Tatrime aṭṭha pārājikā dhammā uddesaṃ āgacchanti.

Pārājika 1. Methuna­dhamma­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī chandaso methunaṃ dhammaṃ paṭiseveyya, antamaso tiracchā­na­ga­tenapi, pārājikā hoti asaṃvāsā.

Pārājika 2. Adinnā­dāna­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī gāmā vā araññā vā adinnaṃ they­ya­saṅ­khā­taṃ ādiyeyya, yathārūpe adinnādāne rājāno coraṃ gahetvā haneyyuṃ vā bandheyyuṃ vā pabbājeyyuṃ vā corāsi bālāsi mūḷhāsi thenāsīti, tathārūpaṃ bhikkhunī adinnaṃ ādiyamānā ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā.

Pārājika 3. ­Manus­sa­vig­ga­ha­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sañcicca manus­savig­gahaṃ jīvitā voropeyya, satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya, maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇeyya, maraṇāya vā samādapeyya, “ambho purisa, kiṃ tuyhiminā pāpakena dujjīvitena, mataṃ te jīvitā seyyo”ti, iti cittamanā cittasaṅkappā aneka­pariyā­yena maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇeyya, maraṇāya vā samādapeyya, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā.

Pārājika 4. Uttari­manus­sa­dhamma­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī anabhijānaṃ uttari­manus­sa­dhammaṃ attupanāyikaṃ ala­mariya­ñāṇadas­sanaṃ samudācareyya, “iti jānāmi, iti passāmī”ti, tato aparena samayena sama­nug­gāhīya­mānā vā asama­nug­gāhīya­mānā vā āpannā visuddhāpekkhā evaṃ vadeyya, “ajānamevaṃ, ayye, avacaṃ jānāmi, apassaṃ passāmi, tucchaṃ musā vilapi”nti, aññatra adhimānā, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā.

Pārājika 5. Ubbhajā­ṇu­maṇḍa­li­kā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisa­pugga­lassa, adhakkhakaṃ ubbha­jāṇu­maṇḍa­laṃ āmasanaṃ vā parāmasanaṃ vā gahaṇaṃ vā chupanaṃ vā paṭipīḷanaṃ vā sādiyeyya, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā ubbhajā­ṇu­maṇḍa­likā.

Pārājika 6. Vajjap­pa­ṭicchā­di­kā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ bhikkhuniṃ nevattanā paṭicodeyya, na gaṇassa āroceyya, yadā ca sā ṭhitā vā assa cutā vā nāsitā vā avassaṭā vā, sā pacchā evaṃ vadeyya: “pubbevāhaṃ, ayye, aññāsiṃ etaṃ bhikkhuniṃ ‘evarūpā ca evarūpā ca sā bhaginī’ti, no ca kho attanā paṭicodessaṃ, na gaṇassa ārocessa”nti, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā vajjap­pa­ṭicchā­dikā.

Pārājika 7. Ukkhittā­nu­vatti­kā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuṃ dhammena vinayena satthusāsanena anādaraṃ appaṭikāraṃ akatasahāyaṃ tamanuvatteyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “eso kho, ayye, bhikkhu samaggena saṅghena ukkhitto, dhammena vinayena satthusāsanena anādaro appaṭikāro akatasahāyo, māyye, etaṃ bhikkhuṃ anuvattī”ti, evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyaṃ ce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jeyya, iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭi­nissaj­jeyya, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā ukkhittā­nu­vattikā.

Pārājika 8. Aṭṭha­vatthu­kā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisa­pugga­lassa hatthaggahaṇaṃ vā sādiyeyya, saṅghā­ṭi­kaṇṇag­gahaṇaṃ vā sādiyeyya, santiṭṭheyya vā, sallapeyya vā, saṅketaṃ vā gaccheyya, purisassa vā abbhāgamanaṃ sādiyeyya, channaṃ vā anupaviseyya, kāyaṃ vā tadatthāya upasaṃhareyya etassa asaddhammassa paṭi­sevanat­thāya, ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā aṭṭhavatthukā.


Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, aṭṭha pārājikā dhammā. Yesaṃ bhikkhunī aññataraṃ vā aññataraṃ vā āpajjitvā na labhati bhikkhunīhi saddhiṃ saṃvāsaṃ yathā pure, tathā pacchā, pārājikā hoti asaṃvāsā. Tatthāyyāyo, pucchāmi, kaccittha parisuddhā, dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, pari­sud­dhetthāy­yāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Pārājikaṃ niṭṭhitaṃ.

Saṅghā­dise­sud­deso

Ime kho panāyyāyo sattarasa saṅghādisesā dhammā uddesaṃ āgacchanti.

Saṅghādisesa 1. Ussa­yavā­dikā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ussayavādikā vihareyya gahapatinā vā gaha­pati­puttena vā dāsena vā kammakārena vā antamaso ­sa­maṇa­pa­rib­bāja­kenāpi, ayampi bhikkhunī paṭha­mā­patti­kaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 2. Corī­vuṭṭhā­pikā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ coriṃ vajjhaṃ viditaṃ anapaloketvā rājānaṃ vā saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā pūgaṃ vā seṇiṃ vā, aññatra kappā vuṭṭhāpeyya, ayampi bhikkhunī paṭha­mā­patti­kaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 3. Ekagā­mantara­gamana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ekā vā gāmantaraṃ gaccheyya, ekā vā nadīpāraṃ gaccheyya, ekā vā rattiṃ vippavaseyya, ekā vā gaṇamhā ohiyeyya, ayampi bhikkhunī paṭha­mā­patti­kaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 4. Ukkhitta­ka­o­sāra­ṇa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena satthusāsanena anapaloketvā kārakasaṅghaṃ, anaññāya gaṇassa chandaṃ osāreyya, ayampi bhikkhunī paṭha­mā­patti­kaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 5. Bhoja­na­paṭig­gaha­ṇa­paṭha­ma­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī avassutā avassutassa purisa­pugga­lassa hatthato khādanīyaṃ vā, bhojanīyaṃ vā sahatthā paṭiggahetvā khādeyya vā bhuñjeyya vā, ayampi bhikkhunī paṭha­mā­patti­kaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 6. Bhoja­na­paṭig­gaha­ṇa­dutiya­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī evaṃ vadeyya: “kiṃ te, ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vā anavassuto vā, yato tvaṃ anavassutā, iṅgha, ayye, yaṃ te eso purisapuggalo deti khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā, taṃ tvaṃ sahatthā paṭiggahetvā khāda vā bhuñja vā”ti, ayampi bhikkhunī paṭha­mā­patti­kaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 7. Sañ­carit­ta­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sañcarittaṃ samāpajjeyya itthiyā vā purisamatiṃ, purisassa vā itthimatiṃ, jāyattane vā jārattane vā antamaso taṅkhaṇikāyapi, ayampi bhikkhunī paṭha­mā­patti­kaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 8. Duṭṭha­dosa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniṃ duṭṭhā dosā appatītā amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃseyya: “appeva nāma naṃ imamhā brahmacariyā cāveyya”nti, tato aparena samayena sama­nug­gāhīya­mānā vā asa manug­gāhīya­mānā vā amūlakañceva taṃ adhikaraṇaṃ hoti, bhikkhunī ca dosaṃ patiṭṭhāti, ayampi bhikkhunī paṭha­mā­patti­kaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 9. Añña­bhāgi­ya­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniṃ duṭṭhā dosā appatītā aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñcidesaṃ lesamattaṃ upādāya pārājikena dhammena anuddhaṃseyya, “appeva nāma naṃ imamhā brahmacariyā cāveyya”nti, tato aparena samayena sama­nug­gāhīya­mānā vā asama­nug­gāhīya­mānā vā añña­bhāgi­yañ­ceva taṃ adhikaraṇaṃ hoti. Kocideso lesamatto upādinno, bhikkhunī ca dosaṃ patiṭṭhāti, ayampi bhikkhunī paṭha­mā­patti­kaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 10. Sikkhaṃ­paccā­cik­kha­ṇa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī kupitā anattamanā evaṃ vadeyya: “buddhaṃ paccācikkhāmi dhammaṃ paccācikkhāmi, saṅghaṃ paccācikkhāmi, sikkhaṃ paccācikkhāmi, kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro, santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī”ti. Sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “māyye kupitā anattamanā evaṃ avaca ‘buddhaṃ paccācikkhāmi, dhammaṃ paccācikkhāmi, saṅghaṃ paccācikkhāmi, sikkhaṃ paccācikkhāmi, kinnumāva samaṇiyo yā samaṇiyo sakyadhītaro, santaññāpi samaṇiyo lajjiniyo kukkuccikā sikkhākāmā, tāsāhaṃ santike brahmacariyaṃ carissāmī’ti, abhiramāyye, svākkhāto dhammo, cara brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyā”ti, evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jeyya, iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭi­nissaj­jeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 11. Adhika­ra­ṇa­kupita­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ vadeyya: “chandagāminiyo ca bhikkhuniyo, dosagāminiyo ca bhikkhuniyo, mohagāminiyo ca bhikkhuniyo, bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo”ti, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “māyye, kismiñcideva adhikaraṇe paccākatā kupitā anattamanā evaṃ avaca ‘chandagāminiyo ca bhikkhuniyo, dosagāminiyo ca bhikkhuniyo, mohagāminiyo ca bhikkhuniyo, bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo’ti, ayyā kho chandāpi gaccheyya, dosāpi gaccheyya, mohāpi gaccheyya, bhayāpi gaccheyyā”ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jeyya, iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭi­nissaj­jeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 12. Pāpa­samā­cāra­paṭha­ma­sikkhā­padaṃ

Bhikkhuniyo paneva saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā ­bhik­khu­ni­saṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjap­pa­ṭicchā­dikā, tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi evamassu vacanīyā: “bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā ­bhik­khu­ni­saṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjap­pa­ṭicchā­dikā, viviccathāyye, vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī”ti, evañca tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyyuṃ, tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jey­yuṃ, iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭi­nissaj­jey­yuṃ, imāpi bhikkhuniyo yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 13. Pāpa­samā­cāra­dutiya­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī evaṃ vadeyya: “saṃsaṭṭhāva, ayye, tumhe viharatha, mā tumhe nānā viharittha, santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā ­bhik­khu­ni­saṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjap­pa­ṭicchā­dikā, tā saṅgho na kiñci āha tumhaññeva saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassiyā dubbalyā evamāha: ‘bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā ­bhik­khu­ni­saṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjap­pa­ṭicchā­dikā, viviccathāyye, vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī”’ti, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “māyye, evaṃ avaca, saṃsaṭṭhāva ayye tumhe viharatha, mā tumhe nānā viharittha, santi saṅghe aññāpi bhikkhuniyo evācārā evaṃsaddā evaṃsilokā ­bhik­khu­ni­saṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjap­pa­ṭicchā­dikā, tā saṅgho na kiñci āha, tumhaññeva saṅgho uññāya paribhavena akkhantiyā vebhassiyā dubbalyā evamāha: ‘bhaginiyo kho saṃsaṭṭhā viharanti pāpācārā pāpasaddā pāpasilokā ­bhik­khu­ni­saṅghassa vihesikā aññamaññissā vajjap­pa­ṭicchā­dikā, viviccathāyye, vivekaññeva bhaginīnaṃ saṅgho vaṇṇetī”’ti, evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jeyya, iccetaṃ kusalaṃ, no ce paṭi­nissaj­jeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 14. Saṅgha­bheda­ka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī samaggassa saṅghassa bhedāya parakkameyya, bheda­na­saṃ­vatta­ni­kaṃ vā adhikaraṇaṃ samādāya paggayha tiṭṭheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “māyyā, samaggassa saṅghassa bhedāya parakkami, bheda­na­saṃ­vatta­ni­kaṃ vā adhikaraṇaṃ samādāya paggayha aṭṭhāsi, sametāyyā, saṅghena, samaggo hi saṅgho sammodamāno avivadamāno ekuddeso phāsu viharatī”ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭi­nissaj­jeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 15. Bhedā­nu­vatta­ka­sikkhā­padaṃ

Tassāyeva kho pana bhikkhuniyā bhikkhuniyo honti anuvattikā vaggavādikā ekā vā dve vā tisso vā, tā evaṃ vadeyyuṃ: “māyyāyo, etaṃ bhikkhuniṃ kiñci avacuttha dhammavādinī cesā bhikkhunī, vinayavādinī cesā bhikkhunī, amhākañcesā bhikkhunī chandañca ruciñca ādāya voharati, jānāti, no bhāsati, amhākampetaṃ khamatī”ti, tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi evamassu vacanīyā: “māyyāyo, evaṃ avacuttha, na cesā bhikkhunī dhammavādinī, na cesā bhikkhunī vinayavādinī, māyyānampi saṅghabhedo ruccittha, sametāyyānaṃ saṅghena, samaggo hi saṅgho sammodamāno avivadamāno ekuddeso phāsu viharatī”ti, evañca tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyyuṃ, tā bhikkhuniyo bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jey­yuṃ. Iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭi­nissaj­jey­yuṃ, imāpi bhikkhuniyo yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 16. Dubba­ca­sikkhā­padaṃ

Bhikkhunī paneva dubbacajātikā hoti uddesa­pariyā­pan­nesu sikkhāpadesu bhikkhunīhi sahadhammikaṃ vuccamānā attānaṃ avacanīyaṃ karoti: “mā maṃ ayyāyo kiñci avacuttha kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā, ahampāyyāyo, na kiñci vakkhāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā, viramathāyyāyo, mama vacanāyā”ti, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “māyyā, attānaṃ avacanīyaṃ akāsi, vacanīyameva, ayyā, attānaṃ karotu, ayyāpi bhikkhuniyo vadatu sahadhammena, bhikkhuniyopi ayyaṃ vakkhanti sahadhammena, evaṃ saṃvaddhā hi tassa bhagavato parisā yadidaṃ añña­mañña­vaca­nena añña­mañña­vuṭṭhā­panenā”ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭi­nissaj­jeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.

Saṅghādisesa 17. Kula­dūsaka­sikkhā­padaṃ

Bhikkhunī paneva aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā upanissāya viharati kuladūsikā pāpasamācārā, tassā kho pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca, kulāni ca tāya duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “ayyā, kho kuladūsikā pāpasamācārā, ayyāya kho pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca, kulāni cāyyāya, duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatāyyā imamhā āvāsā, alaṃ te idha vāsenā”ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tā bhikkhuniyo evaṃ vadeyya: “chandagāminiyo ca bhikkhuniyo, dosagāminiyo ca bhikkhuniyo, mohagāminiyo ca bhikkhuniyo, bhayagāminiyo ca bhikkhuniyo, tādisikāya āpattiyā ekaccaṃ pabbājenti ekaccaṃ na pabbājentī”ti, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “māyyā, evaṃ avaca, na ca bhikkhuniyo chandagāminiyo, na ca bhikkhuniyo dosagāminiyo , na ca bhikkhuniyo mohagāminiyo, na ca bhikkhuniyo bhayagāminiyo, ayyā kho kuladūsikā pāpasamācārā, ayyāya kho pāpakā samācārā dissanti ceva suyyanti ca, kulāni cāyyāya duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca, pakkamatāyyā, imamhā āvāsā alaṃ te idha vāsenā”ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭi­nissaj­jeyya, ayampi bhikkhunī yāvatatiyakaṃ dhammaṃ āpannā nissāraṇīyaṃ saṅghādisesaṃ.


Uddiṭṭhā kho ayyāyo sattarasa saṅghādisesā dhammā nava paṭhamāpattikā, aṭṭha yāvatatiyakā, yesaṃ bhikkhunī aññataraṃ vā aññataraṃ vā āpajjati, tāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe pakkhamānattaṃ caritabbaṃ. Ciṇṇamānattā bhikkhunī yattha siyā vīsatigaṇo ­bhik­khu­ni­saṅgho, tattha sā bhikkhunī abbhetabbā. Ekāyapi ce ūno vīsatigaṇo ­bhik­khu­ni­saṅgho taṃ bhikkhuniṃ abbheyya, sā ca bhikkhunī anabbhitā, tā ca bhikkhuniyo gārayhā, ayaṃ tattha sāmīci. Tatthāyyāyo pucchāmi, kaccittha parisuddhā, dutiyampi, pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, pari­sud­dhetthāy­yāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Saṅghādiseso niṭṭhito.

Nissaggiya pācittiyā

Ime kho panāyyāyo tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā uddesaṃ āgacchanti.

Pattavaggo

Nissaggiya pācittiya 1. Pat­tasanni­caya­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī patta­sanni­cayaṃ kareyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 2. Akāla­cīvara­bhāja­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī akālacīvaraṃ “kālacīvara”nti adhiṭṭhahitvā bhājāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 3. Cīvara­pari­vatta­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā saddhiṃ cīvaraṃ parivattetvā sā pacchā evaṃ vadeyya: “handāyye, tuyhaṃ cīvaraṃ, āhara metaṃ cīvaraṃ, yaṃ tuyhaṃ tuyhamevetaṃ, yaṃ mayhaṃ mayhamevetaṃ, āhara metaṃ cīvaraṃ, sakaṃ paccāharā”ti acchindeyya vā acchindāpeyya vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 4. Añña­viñ­ñāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī aññaṃ viññāpetvā aññaṃ viññāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 5. Aññacetāpana sikkhāpadaṃ

Yā pana bhikkhunī aññaṃ cetāpetvā aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 6. Paṭha­ma­saṅghi­ka­cetā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 7. Dutiya­saṅghi­ka­cetā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena saṅghikena saññācikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 8. Paṭha­ma­gaṇika­cetā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 9. Dutiya­gaṇika­cetā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena mahājanikena saññācikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 10. Pug­gali­ka­cetā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī aññadatthikena parikkhārena aññuddisikena puggalikena saññācikena aññaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Pattavaggo paṭhamo.

Cīvaravaggo

Nissaggiya pācittiya 11. ­Garupā­vuraṇa­sikkhā­padaṃ

Garupāvuraṇaṃ pana bhikkhuniyā cetāpentiyā catuk­kaṃ­sa­paramaṃ cetāpetabbaṃ. Tato ce uttari cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 12. Lahu­pā­vura­ṇa­sikkhā­padaṃ

Lahupāvuraṇaṃ pana bhikkhuniyā cetāpentiyā aḍḍha­teyya­kaṃsa­paramaṃ cetāpetabbaṃ. Tato ce uttari cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 13. Kathi­na­sikkhā­padaṃ

­Niṭṭhi­ta­cīvaras­miṃ bhikkhuniyā ubbhatasmiṃ kathine dasāhaparamaṃ atirekacīvaraṃ dhāretabbaṃ. Taṃ atikkāmentiyā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 14. Udosita­sikkhā­padaṃ

­Niṭṭhi­ta­cīvaras­miṃ bhikkhuniyā ubbhatasmiṃ kathine ekarattampi ce bhikkhunī ticīvarena vippavaseyya, aññatra ­bhik­khu­ni­sam­mutiyā nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 15. Akāla­cīvara­sikkhā­padaṃ

­Niṭṭhi­ta­cīvaras­miṃ bhikkhuniyā ubbhatasmiṃ kathine bhikkhuniyā paneva akālacīvaraṃ uppajjeyya, ākaṅkhamānāya bhikkhuniyā paṭig­ga­hetab­baṃ, paṭiggahetvā khippameva kāretabbaṃ, no cassa pāripūri, māsaparamaṃ tāya bhikkhuniyā taṃ cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ ūnassa pāripūriyā satiyā paccāsāya. Tato ce uttari nikkhipeyya satiyāpi paccāsāya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 16. Aññāta­ka­viñ­ñat­ti­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī aññātakaṃ gahapatiṃ vā gahapatāniṃ vā cīvaraṃ viññāpeyya aññatra samayā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo acchinnacīvarā vā hoti bhikkhunī, naṭṭhacīvarā vā, ayaṃ tattha samayo.

Nissaggiya pācittiya 17. Tatutta­ri­sikkhā­padaṃ

Tañce aññātako gahapati vā gahapatānī vā bahūhi cīvarehi abhihaṭṭhuṃ pavāreyya, santa­rutta­ra­paramaṃ tāya bhikkhuniyā tato cīvaraṃ sāditabbaṃ. Tato ce uttari sādiyeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 18. Paṭha­ma­u­pak­kha­ṭa­sikkhā­padaṃ

Bhikkhuniṃ paneva uddissa aññātakassa gahapatissa vā gahapatāniyā vā cīvara­ce­tāpannaṃ upakkhaṭaṃ hoti: “iminā cīvara­cetā­pan­nena cīvaraṃ cetāpetvā itthannāmaṃ bhikkhuniṃ cīvarena acchādessāmī”ti. Tatra cesā bhikkhunī pubbe appavāritā upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya: “sādhu vata, maṃ āyasmā iminā cīvara­cetā­pan­nena evarūpaṃ vā evarūpaṃ vā cīvaraṃ cetāpetvā acchādehī”ti kal­yāṇa­kam­yataṃ upādāya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 19. Dutiya­u­pak­kha­ṭa­sikkhā­padaṃ

Bhikkhuniṃ paneva uddissa ubhinnaṃ aññātakānaṃ gahapatīnaṃ vā gahapatānīnaṃ vā pac­ce­ka­cīvara­ce­tāpannāni upakkhaṭāni honti: “imehi mayaṃ pac­ce­ka­cīvara­cetā­pan­nehi pac­ce­ka­cīvarāni cetāpetvā itthannāmaṃ bhikkhuniṃ cīvarehi acchādessāmā”ti. Tatra cesā bhikkhūnī pubbe appavāritā upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya: “sādhu vata maṃ āyasmanto imehi pac­ce­ka­cīvara­cetā­pan­nehi evarūpaṃ vā evarūpaṃ vā cīvaraṃ cetāpetvā acchādetha ubhova santā ekenā”ti kal­yāṇa­kam­yataṃ upādāya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 20. Rāja­sikkhā­padaṃ

Bhikkhuniṃ paneva uddissa rājā vā rājabhoggo vā brāhmaṇo vā gahapatiko vā dūtena cīvara­ce­tāpannaṃ pahiṇeyya: “iminā cīvara­cetā­pan­nena cīvaraṃ cetāpetvā itthannāmaṃ bhikkhuniṃ cīvarena acchādehī”ti. So ce dūto taṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya: “idaṃ kho, ayye, ayyaṃ uddissa cīvara­ce­tāpannaṃ ābhataṃ, paṭig­gaṇ­hātāyyā cīvara­cetā­panna”nti. Tāya bhikkhuniyā so dūto evamassa vacanīyo: “na kho mayaṃ, āvuso, cīvara­ce­tāpannaṃ paṭiggaṇhāma, cīvarañca kho mayaṃ paṭiggaṇhāma kālena kappiya”nti. So ce dūto taṃ bhikkhuniṃ evaṃ vadeyya: “atthi panāyyāya, koci veyyāvaccakaro”ti, cīvaratthikāya, bhikkhave, bhikkhuniyā veyyāvaccakaro niddisitabbo ārāmiko vā upāsako vā: “eso kho, āvuso, bhikkhunīnaṃ veyyāvaccakaro”ti. So ce dūto taṃ vey­yāvac­ca­karaṃ saññāpetvā taṃ bhikkhuniṃ upasaṅkamitvā evaṃ vadeyya: “yaṃ kho, ayye, ayyā vey­yāvac­ca­karaṃ niddisi, saññatto so mayā, upa­saṅka­ma­tāyyā kālena, cīvarena taṃ acchādessatī”ti. Cīvaratthikāya, bhikkhave, bhikkhuniyā veyyāvaccakaro upasaṅkamitvā dvattikkhattuṃ codetabbo sāretabbo: “attho me, āvuso, cīvarenā”ti, dvattikkhattuṃ codayamānā sārayamānā taṃ cīvaraṃ abhi­nip­phā­deyya, iccetaṃ kusalaṃ, no ce abhi­nip­phā­deyya, catukkhattuṃ pañcakkhattuṃ chak­khat­tu­paramaṃ tuṇhībhūtāya uddissa ṭhātabbaṃ, catukkhattuṃ pañcakkhattuṃ chak­khat­tu­paramaṃ tuṇhībhūtā uddissa tiṭṭhamānā taṃ cīvaraṃ abhi­nip­phā­deyya, iccetaṃ kusalaṃ. Tato ce uttari vāyamamānā taṃ cīvaraṃ abhi­nip­phā­deyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. No ce abhi­nip­phā­deyya, yatassā cīvara­ce­tāpannaṃ ābhataṃ, tattha sāmaṃ vā gantabbaṃ, dūto vā pāhetabbo: “yaṃ kho tumhe āyasmanto bhikkhuniṃ uddissa cīvara­ce­tāpannaṃ pahiṇittha, na taṃ tassā bhikkhuniyā kiñci atthaṃ anubhoti, yuñ­jan­tā­yasmanto sakaṃ, mā vo sakaṃ vinassā”ti, ayaṃ tattha sāmīci.

Cīvaravaggo dutiyo.

Pattavaggo

Nissaggiya pācittiya 21. Rūpiya­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jāta­rūpa­rajataṃ uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya vā upanikkhittaṃ vā sādiyeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 22. Rūpiya­saṃvo­hā­ra­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī nānappakārakaṃ rūpiya­saṃ­vohāraṃ samāpajjeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 23. Kaya­vik­ka­ya­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī nānappakārakaṃ kayavikkayaṃ samāpajjeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 24. Ūnapañ­ca­bandha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ūnapañ­ca­bandha­nena pattena aññaṃ navaṃ pattaṃ cetāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ. Tāya bhikkhuniyā so patto ­bhik­khu­ni­parisāya nissajjitabbo, yo ca tassā ­bhik­khu­ni­parisāya pattapariyanto, so tassā bhikkhuniyā padātabbo: “ayaṃ te bhikkhuni patto yāvabhedanāya dhāretabbo”ti, ayaṃ tattha sāmīci.

Nissaggiya pācittiya 25. Bhesaj­ja­sikkhā­padaṃ

Yāni kho pana tāni gilānānaṃ bhikkhunīnaṃ paṭisāyanīyāni bhesajjāni, seyyathidaṃ: sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ, tāni paṭiggahetvā sattāhaparamaṃ sanni­dhi­kārakaṃ pari­bhuñji­tabbāni. Taṃ atikkāmentiyā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 26. Cīvara­acchin­dana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā sāmaṃ cīvaraṃ datvā kupitā anattamanā acchindeyya vā acchindāpeyya vā, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 27. Sutta­viñ­ñat­ti­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sāmaṃ suttaṃ viññāpetvā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 28. Mahā­pesakā­ra­sikkhā­padaṃ

Bhikkhuniṃ paneva uddissa aññātako gahapati vā gahapatānī vā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpeyya, tatra cesā bhikkhunī pubbe appavāritā tantavāye upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya: “idaṃ kho āvuso cīvaraṃ maṃ uddissa viyyati, āyatañca karotha, vitthatañca appitañca suvītañca suppavāyitañca suvilekhitañca suvi­tacchi­tañca karotha, appeva nāma mayampi āyasmantānaṃ kiñcimattaṃ anupa­daj­jeyyāmā”ti, evañca sā bhikkhunī vatvā kiñcimattaṃ anupadajjeyya antamaso piṇḍa­pāta­mattampi, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 29. Acceka­cīvara­sikkhā­padaṃ

Dasāhānāgataṃ kat­ti­ka­te­māsika­puṇṇamaṃ bhikkhuniyā paneva accekacīvaraṃ uppajjeyya, accekaṃ maññamānāya bhikkhuniyā paṭig­ga­hetab­baṃ, paṭiggahetvā yāva cīvara­kālasa­mayaṃ nikkhipitabbaṃ. Tato ce uttari nikkhipeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Nissaggiya pācittiya 30. Pari­ṇata­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ attano pariṇāmeyya, nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.

Pattavaggo tatiyo.


Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā. Tatthāyyāyo, pucchāmi, kaccittha parisuddhā, dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, pari­sud­dhetthāy­yāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

­Nissag­giya­pācit­tiyā niṭṭhitā.

Suddha­pācit­tiyā

Ime kho panāyyāyo, chasaṭṭhisatā pācittiyā dhammā uddesaṃ āgacchanti.

Lasuṇavaggo

Pācittiya 1. Lasuṇa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī lasuṇaṃ khādeyya pācittiyaṃ.

Pācittiya 2. ­Sambā­dha­loma­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sambādhe lomaṃ saṃharāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 3. Talaghāta­ka­sikkhā­padaṃ

Talaghātake pācittiyaṃ.

Pācittiya 4. Jatu­maṭṭha­ka­sikkhā­padaṃ

Jatumaṭṭhake pācittiyaṃ.

Pācittiya 5. Udaka­suddhi­ka­sikkhā­padaṃ

Udakasuddhikaṃ pana bhikkhuniyā ādiyamānāya dvaṅ­gula­pabba­paramaṃ ādātabbaṃ. Taṃ atikkāmentiyā pācittiyaṃ.

Pācittiya 6. Upatiṭ­ṭha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhussa bhuñjantassa pānīyena vā vidhūpanena vā upatiṭṭheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 7. Āmaka­dhañña­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī āmakadhaññaṃ viññatvā vā viññāpetvā vā bhajjitvā vā bhajjāpetvā vā koṭṭetvā vā koṭṭāpetvā vā pacitvā vā pacāpetvā vā bhuñjeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 8. Paṭha­ma­uccāra­chaḍḍa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī uccāraṃ vā passāvaṃ vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ vā tirokuṭṭe vā tiropākāre vā chaḍḍeyya vā chaḍḍāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 9. Dutiya­uccāra­chaḍḍa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī uccāraṃ vā passāvaṃ vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ vā harite chaḍḍeyya vā chaḍḍāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 10. Nacca­gīta­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī naccaṃ vā gītaṃ vā vāditaṃ vā dassanāya gaccheyya, pācittiyaṃ.

Lasuṇavaggo paṭhamo.

Rat­tandha­kā­ra­vaggo

Pācittiya 11. Rat­tandha­kā­ra­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī rattandhakāre appadīpe purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya vā sallapeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 12. Paṭicchan­nokā­sa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī paṭicchanne okāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya vā sallapeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 13. Ajjhokā­sa­salla­pa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ajjhokāse purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya vā sallapeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 14. Duti­yi­ka­uy­yoja­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī rathikāya vā byūhe vā siṅghāṭake vā purisena saddhiṃ ekenekā santiṭṭheyya vā sallapeyya vā nikaṇṇikaṃ vā jappeyya dutiyikaṃ vā bhikkhuniṃ uyyojeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 15. Anā­pucchā­pakka­ma­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī purebhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā āsane nisīditvā sāmike anāpucchā pakkameyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 16. Anā­pucchā­a­bhi­ni­sīda­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pacchābhattaṃ kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā āsane abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 17. Anā­pucchā­san­tha­ra­ṇa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī vikāle kulāni upasaṅkamitvā sāmike anāpucchā seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 18. Para­uj­jhāpa­na­ka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī duggahitena dūpadhāritena paraṃ ujjhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 19. Para­a­bhisa­pa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī attānaṃ vā paraṃ vā nirayena vā brahmacariyena vā abhisapeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 20. Rodana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī attānaṃ vadhitvā vadhitvā rodeyya, pācittiyaṃ.

Rat­tandha­kā­ra­vaggo dutiyo.

Naggavaggo

Pācittiya 21. Nagga­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī naggā nahāyeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 22. Uda­kasāṭi­ka­sikkhā­padaṃ

Udakasāṭikaṃ pana bhikkhuniyā kārayamānāya pamāṇikā kāretabbā, tatridaṃ pamāṇaṃ , dīghaso catasso vidatthiyo sugata­vidat­thiyā, tiriyaṃ dve vidatthiyo. Taṃ atikkāmentiyā chedanakaṃ pācittiyaṃ.

Pācittiya 23. Cīvara­sib­ba­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā cīvaraṃ visibbetvā vā visibbāpetvā vā sā pacchā anantarāyikinī neva sibbeyya, na sibbāpanāya ussukkaṃ kareyya aññatra catūhapañcāhā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 24. Saṅghā­ṭi­cāra­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pañcāhikaṃ saṅghāṭicāraṃ atikkāmeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 25. Cīvara­saṅka­ma­nīya­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī cīvara­saṅ­ka­manī­yaṃ dhāreyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 26. Gaṇa­cīvara­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī gaṇassa cīvaralābhaṃ antarāyaṃ kareyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 27. Paṭi­bāha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī dhammikaṃ cīvara­vibhaṅ­gaṃ paṭibāheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 28. Cīvara­dāna­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā samaṇacīvaraṃ dadeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 29. Kāla­atik­kama­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī dubba­la­cīvara­pac­cāsāya cīvara­kālasa­mayaṃ atikkāmeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 30. Kathi­nuddhā­ra­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī dhammikaṃ kathinuddhāraṃ paṭibāheyya, pācittiyaṃ.

Naggavaggo tatiyo.

Tuvaṭṭavaggo

Pācittiya 31. Eka­mañca­tu­vaṭṭa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhuniyo dve ekamañce tuvaṭṭeyyuṃ, pācittiyaṃ.

Pācittiya 32. Ekattha­ra­ṇa­tu­vaṭṭa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhuniyo dve ekattha­ra­ṇa­pā­vuraṇā tuvaṭṭeyyuṃ, pācittiyaṃ.

Pācittiya 33. Aphāsu­ka­raṇa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā sañcicca aphāsuṃ kareyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 34. Nau­paṭṭhā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī dukkhitaṃ sahajīviniṃ neva upaṭṭhaheyya, na upaṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 35. Nik­kaḍḍha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā upassayaṃ datvā kupitā anattamanā nikkaḍḍheyya vā nikkaḍḍhāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 36. ­Saṃsaṭ­ṭha­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī saṃsaṭṭhā vihareyya gahapatinā vā gaha­pati­puttena vā, sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “māyye, saṃsaṭṭhā vihari gahapatināpi gaha­pati­put­tenāpi, viviccāyye, vivekaññeva bhaginiyā saṅgho vaṇṇetī”ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya, yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭi­nissaj­jeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 37. Anto­raṭṭha­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī antoraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ careyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 38. Tiro­raṭṭha­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī tiroraṭṭhe sāsaṅkasammate sappaṭibhaye asatthikā cārikaṃ careyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 39. Anto­vassa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī antovassaṃ cārikaṃ careyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 40. Cārika­na­pakka­ma­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī vassaṃvuṭṭhā cārikaṃ na pakkameyya antamaso ­chappañ­ca­yojanā­nipi, pācittiyaṃ.

Tuvaṭṭavaggo catuttho.

Cittāgāravaggo

Pācittiya 41. Rājā­gāra­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī rājāgāraṃ vā cittāgāraṃ vā ārāmaṃ vā uyyānaṃ vā pokkharaṇiṃ vā dassanāya gaccheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 42. Āsandi­pari­bhuñ­jana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī āsandiṃ vā pallaṅkaṃ vā paribhuñjeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 43. Sut­takanta­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī suttaṃ kanteyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 44. Gihi­vey­yāvac­ca­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī gihi­vey­yāvac­caṃ kareyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 45. Adhika­ra­ṇa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā: “ehāyye, imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamehī”ti vuccamānā: “sādhū”ti paṭissuṇitvā sā pacchā anantarāyikinī neva vūpasameyya, na vūpasamāya ussukkaṃ kareyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 46. Bhoja­na­dāna­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agārikassa vā paribbājakassa vā paribbājikāya vā sahatthā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā dadeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 47. Āvasa­tha­cīvara­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī āvasa­tha­cīvaraṃ anissajjetvā paribhuñjeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 48. Āvasa­tha­vihāra­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī āvasathaṃ anissajjitvā cārikaṃ pakkameyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 49. Tiracchā­na­vijjā­pariyā­puṇana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī tiracchā­na­vijjaṃ pariyāpuṇeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 50. Tiracchā­na­vijjā­vācana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī tiracchā­na­vijjaṃ vāceyya, pācittiyaṃ.

Cittāgāravaggo pañcamo.

Ārāmavaggo

Pācittiya 51. Ārāma­pa­visa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ sabhikkhukaṃ ārāmaṃ anāpucchā paviseyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 52. Bhik­khu­akkosa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuṃ akkoseyya vā paribhāseyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 53. Gaṇa­pari­bhāsa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī caṇḍīkatā gaṇaṃ paribhāseyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 54. ­Pavāri­ta­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī nimantitā vā pavāritā vā khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 55. Kula­maccha­ri­nī­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī kulamaccharinī assa, pācittiyaṃ.

Pācittiya 56. Abhik­khu­kāvāsa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī abhikkhuke āvāse vassaṃ vaseyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 57. Apavāra­ṇā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī vassaṃvuṭṭhā ubhatosaṅghe tīhi ṭhānehi na pavāreyya diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 58. Ovāda­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ovādāya vā saṃvāsāya vā na gaccheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 59. Ovādū­pa­saṅka­ma­na­sikkhā­padaṃ

Anvaddhamāsaṃ bhikkhuniyā ­bhik­khu­saṅghato dve dhammā paccāsīsitabbā uposa­tha­puccha­kañca ovā­dūpa­saṅka­ma­nañca. Taṃ atikkāmentiyā pācittiyaṃ.

Pācittiya 60. Pasā­khejā­ta­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pasākhe jātaṃ gaṇḍaṃ vā rudhitaṃ vā anapaloketvā saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā purisena saddhiṃ ekenekā bhedāpeyya vā phālāpeyya vā dhovāpeyya vā ālimpāpeyya vā bandhāpeyya vā mocāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Ārāmavaggo chaṭṭho.

Gabbhinivaggo

Pācittiya 61. Gab­bhi­nī­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī gabbhiniṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 62. Pāyan­tī­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pāyantiṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 63. Paṭha­ma­sikkha­māna­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī dve vassāni chasu dhammesu asikkhi­ta­sikkhaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 64. Dutiya­sikkha­māna­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī dve vassāni chasu dhammesu sikkhi­ta­sikkhaṃ sikkhamānaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 65. Paṭha­ma­gihi­gata­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ūnad­vāda­sa­vassaṃ gihigataṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 66. Dutiya­gihi­gata­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pari­puṇṇad­vāda­sa­vassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhi­ta­sikkhaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 67. Tatiya­gihi­gata­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pari­puṇṇad­vāda­sa­vassaṃ gihigataṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhi­ta­sikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 68. Paṭha­ma­saha­jīvi­nī­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā dve vassāni neva anuggaṇheyya na anuggaṇhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 69. Pavat­ti­nī­nānu­bandha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī vuṭṭhāpitaṃ pavattiniṃ dve vassāni nānubandheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 70. Dutiya­saha­jīvi­nī­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sahajīviniṃ vuṭṭhāpetvā neva vūpakāseyya na vūpakāsāpeyya antamaso ­chappañ­ca­yojanā­nipi, pācittiyaṃ.

Gabbhinivaggo sattamo.

Kumāri­bhūta­vaggo

Pācittiya 71. Paṭha­ma­kumāri­bhūta­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ūna­vīsa­ti­vassaṃ kumāribhūtaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 72. Dutiya­kumāri­bhūta­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pari­puṇṇa­vīsati­vassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu asikkhi­ta­sikkhaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 73. Tatiya­kumāri­bhūta­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pari­puṇṇa­vīsati­vassaṃ kumāribhūtaṃ dve vassāni chasu dhammesu sikkhi­ta­sikkhaṃ saṅghena asammataṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 74. Ūnad­vāda­sa­vassa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ūnad­vāda­sa­vassā vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 75. Pari­puṇṇad­vāda­sa­vassa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pari­puṇṇad­vāda­sa­vassā saṅghena asammatā vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 76. Khiy­yana­dhamma­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī, “alaṃ tāva te, ayye, vuṭṭhāpitenā”ti vuccamānā, “sādhū”ti paṭissuṇitvā sā pacchā khiy­ya­na­dham­maṃ āpajjeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 77. Paṭha­ma­sikkha­māna­na­vuṭṭhā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sikkhamānaṃ, “sace me tvaṃ, ayye, cīvaraṃ dassasi, evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī”ti vatvā sā pacchā anantarāyikinī neva vuṭṭhāpeyya, na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 78. Dutiya­sikkha­māna­na­vuṭṭhā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sikkhamānaṃ, “sace maṃ tvaṃ, ayye, dve vassāni anubandhissasi, evāhaṃ taṃ vuṭṭhāpessāmī”ti vatvā sā pacchā anantarāyikinī neva vuṭṭhāpeyya, na vuṭṭhāpanāya ussukkaṃ kareyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 79. Sokā­vāsa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī puri­sa­saṃsaṭ­ṭhaṃ kumāra­ka­saṃsaṭ­ṭhaṃ caṇḍiṃ sokāvāsaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 80. Ananuññā­ta­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī mātāpitūhi vā sāmikena vā ananuññātaṃ sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 81. Pāri­vāsi­ka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pāri­vāsi­ka­chanda­dānena sikkhamānaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 82. Anu­vassa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī anuvassaṃ vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 83. Eka­vassa­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ekaṃ vassaṃ dve vuṭṭhāpeyya, pācittiyaṃ.

Kumāri­bhūta­vaggo aṭṭhamo.

Chat­tu­pāha­na­vaggo

Pācittiya 84. Chat­tu­pāha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā chattupāhanaṃ dhāreyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 85. Yāna­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā yānena yāyeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 86. Saṅghā­ṇi­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī saṅghāṇiṃ dhāreyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 87. Itthā­laṅkā­ra­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī itthālaṅkāraṃ dhāreyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 88. Gan­dhavaṇṇa­ka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī gan­dhavaṇṇa­kena nahāyeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 89. Vāsita­ka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī vāsitakena piññākena nahāyeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 90. Bhik­khu­ni­ummad­dāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā ummaddāpeyya vā parimaddāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 91. Sikkha­māna­ummad­dāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sikkhamānāya ummaddāpeyya vā parimaddāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 92. Sāma­ṇerī­ummad­dāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sāmaṇeriyā ummaddāpeyya vā parimaddāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 93. Gihini­ummad­dāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī gihiniyā ummaddāpeyya vā parimaddāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 94. Anā­pucchā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhussa purato anāpucchā āsane nisīdeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 95. Pañ­hā­puccha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī anokāsakataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ puccheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 96. Asaṃ­kacci­ka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī asaṃkaccikā gāmaṃ paviseyya, pācittiyaṃ.

Chat­tu­pāha­na­vaggo navamo.

Musāvādavaggo

Pācittiya 97. Musā­vāda­sikkhā­padaṃ

Sam­pajā­na­musā­vāde pācittiyaṃ.

Pācittiya 98. Omasavā­da­sikkhā­padaṃ

Omasavāde pācittiyaṃ.

Pācittiya 99. Pesuñ­ña­sikkhā­padaṃ

Bhik­khu­ni­pe­suññe pācittiyaṃ.

Pācittiya 100. Pada­so­dham­ma­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī anupasampannaṃ padaso dhammaṃ vāceyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 101. Paṭha­ma­saha­seyya­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī anupa­sam­pannāya uttari­di­ratta­ti­rattaṃ sahaseyyaṃ kappeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 102. Dutiya­saha­seyya­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī purisena sahaseyyaṃ kappeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 103. Dhamma­desanā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī purisassa uttari­chappañ­cavācāhi dhammaṃ deseyya aññatra viññunā itthiviggahena, pācittiyaṃ.

Pācittiya 104. Bhūtā­rocana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī anupa­sam­pannāya uttari­manus­sa­dhammaṃ āroceyya, bhūtasmiṃ pācittiyaṃ.

Pācittiya 105. Duṭṭhul­lā­rocana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupa­sam­pannāya āroceyya aññatra ­bhik­khu­ni­sam­mutiyā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 106. Patha­vī­kha­ṇa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pathaviṃ khaṇeyya vā khaṇāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Musāvādavaggo dasamo.

Bhūtagāmavaggo

Pācittiya 107. Bhūta­gāma­sikkhā­padaṃ

Bhūta­gāma­pātab­yatāya pācittiyaṃ.

Pācittiya 108. Aññavā­daka­sikkhā­padaṃ

Aññavādake, vihesake pācittiyaṃ.

Pācittiya 109. Ujjhāpa­na­ka­sikkhā­padaṃ

Ujjhāpanake, khiyyanake pācittiyaṃ.

Pācittiya 110. Paṭha­ma­se­nāsa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī saṅghikaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā bhisiṃ vā kocchaṃ vā ajjhokāse santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamantī neva uddhareyya, na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 111. Dutiya­se­nāsa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī saṅghike vihāre seyyaṃ santharitvā vā santharāpetvā vā taṃ pakkamantī neva uddhareyya, na uddharāpeyya, anāpucchaṃ vā gaccheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 112. Anupa­khaj­ja­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī saṅghike vihāre jānaṃ pubbupagataṃ bhikkhuniṃ anupakhajja seyyaṃ kappeyya, “yassā sambādho bhavissati, sā pakkamissatī”ti etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ, pācittiyaṃ.

Pācittiya 113. Nik­kaḍḍha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniṃ kupitā anattamanā saṅghikā vihārā nikkaḍḍheyya vā nikkaḍḍhāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 114. Vehāsa­kuṭi­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī saṅghike vihāre upari­vehāsa­kuṭiyā āhaccapādakaṃ mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā abhinisīdeyya vā abhinipajjeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 115. Mahalla­ka­vihāra­sikkhā­padaṃ

Mahallakaṃ pana bhikkhuniyā vihāraṃ kārayamānāya yāva dvārakosā aggaḷaṭ­ṭhapa­nāya, ālokasan­dhi­pari­kammāya dvattic­chada­nassa pariyāyaṃ appaharite ṭhitāya adhiṭṭhātabbaṃ. Tato ce uttari appaharitepi ṭhitā adhiṭṭhaheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 116. Sappā­ṇa­ka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ tiṇaṃ vā mattikaṃ vā siñceyya vā siñcāpeyya vā, pācittiyaṃ.

Bhūtagāmavaggo ekādasamo.

Bhojanavaggo

Pācittiya 117. Āvasa­tha­piṇḍa­sikkhā­padaṃ

Agilānāya bhikkhuniyā eko āvasathapiṇḍo bhuñjitabbo. Tato ce uttari bhuñjeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 118. Gaṇa­bhoja­na­sikkhā­padaṃ

Gaṇabhojane aññatra samayā pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo, gilānasamayo, cīvara­dāna­samayo , cīvara­kāra­samayo, addhā­nagama­na­samayo, nāvābhiru­hana­samayo, mahāsamayo, samaṇa­bhatta­samayo, ayaṃ tattha samayo.

Pācittiya 119. Kāṇa­mātu­sikkhā­padaṃ

Bhikkhuniṃ paneva kulaṃ upagataṃ pūvehi vā manthehi vā abhihaṭṭhuṃ pavāreyya, ākaṅkhamānāya bhikkhuniyā dvatti­patta­pūrā paṭiggahetabbā. Tato ce uttari paṭiggaṇheyya, pācittiyaṃ. Dvatti­patta­pūre paṭiggahetvā tato nīharitvā bhikkhunīhi saddhiṃ saṃ­vibha­ji­tab­baṃ, ayaṃ tattha sāmīci.

Pācittiya 120. Vikāla­bhoja­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī vikāle khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 121. Sanni­dhi­kāraka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sanni­dhi­kārakaṃ khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādeyya vā bhuñjeyya vā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 122. Danta­pona­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī adinnaṃ mukhadvāraṃ āhāraṃ āhareyya aññatra udakadantaponā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 123. Uyyoja­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniṃ, “ehāyye, gāmaṃ vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisissāmā”ti tassā dāpetvā vā adāpetvā vā uyyojeyya, “gacchāyye, na me tayā saddhiṃ kathā vā nisajjā vā phāsu hoti, ekikāya me kathā vā nisajjā vā phāsu hotī”ti etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ, pācittiyaṃ.

Pācittiya 124. Sabhoja­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sabhojane kule anupakhajja nisajjaṃ kappeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 125. Raho­pa­ṭicchan­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī purisena saddhiṃ raho paṭicchanne āsane nisajjaṃ kappeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 126. Raho­nisaj­ja­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī purisena saddhiṃ ekenekā raho nisajjaṃ kappeyya, pācittiyaṃ.

Bhojanavaggo dvādasamo.

Cārittavaggo

Pācittiya 127. Cārit­ta­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī nimantitā sabhattā samānā santiṃ bhikkhuniṃ anāpucchā purebhattaṃ vā pacchābhattaṃ vā kulesu cārittaṃ āpajjeyya aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo, cīvara­dāna­samayo, cīvara­kāra­samayo, ayaṃ tattha samayo.

Pācittiya 128. Mahā­nāma­sikkhā­padaṃ

Agilānāya bhikkhuniyā catumā­sappac­caya­pavāraṇā sāditabbā aññatra punapavāraṇāya, aññatra nicca­pavāra­ṇāya. Tato ce uttari sādiyeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 129. Uyyutta­senā­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī uyyuttaṃ senaṃ dassanāya gaccheyya aññatra tathā­rūpap­pac­cayā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 130. Senāvā­sa­sikkhā­padaṃ

Siyā ca tassā bhikkhuniyā kocideva paccayo senaṃ gamanāya, diratta­ti­rattaṃ tāya bhikkhuniyā senāya vasitabbaṃ. Tato ce uttari vaseyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 131. Uyyodhi­ka­sikkhā­padaṃ

Diratta­ti­rattaṃ ce bhikkhunī senāya vasamānā uyyodhikaṃ vā balaggaṃ vā senābyūhaṃ vā anīkadassanaṃ vā gaccheyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 132. Surā­pāna­sikkhā­padaṃ

Surāmerayapāne pācittiyaṃ.

Pācittiya 133. Aṅguli­patoda­ka­sikkhā­padaṃ

Aṅgulipatodake pācittiyaṃ.

Pācittiya 134. Hasa­dhamma­sikkhā­padaṃ

Udake hasadhamme pācittiyaṃ.

Pācittiya 135. Anāda­riya­sikkhā­padaṃ

Anādariye pācittiyaṃ.

Pācittiya 136. Bhiṃsā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniṃ bhiṃsāpeyya, pācittiyaṃ.

Cārittavaggo terasamo.

Jotivaggo

Pācittiya 137. Joti­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā visib­ba­nā­pekkhā jotiṃ samādaheyya vā samādahāpeyya vā aññatra tathā­rūpap­pac­cayā, pācittiyaṃ.

Pācittiya 138. Nahāna­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī orenaddhamāsaṃ nahāyeyya aññatra samayā, pācittiyaṃ. Tatthāyaṃ samayo “diyaḍḍho māso seso gimhāna”nti “vassānassa paṭhamo māso” iccete aḍḍhateyyamāsā uṇhasamayo, pariḷāhasamayo, gilānasamayo, kammasamayo, addhā­nagama­na­samayo, vāta­vuṭṭhi­samayo, ayaṃ tattha samayo.

Pācittiya 139. Dubbaṇ­ṇa­karaṇa­sikkhā­padaṃ

Navaṃ pana bhikkhuniyā cīvaralābhāya tiṇṇaṃ dubbaṇ­ṇa­karaṇā­naṃ aññataraṃ dubbaṇ­ṇa­karaṇaṃ ādātabbaṃ nīlaṃ vā kaddamaṃ vā kāḷasāmaṃ vā. Anādā ce bhikkhunī tiṇṇaṃ dubbaṇ­ṇa­karaṇā­naṃ aññataraṃ dubbaṇ­ṇa­karaṇaṃ navaṃ cīvaraṃ paribhuñjeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 140. Vikap­pa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā sikkhamānāya vā sāmaṇerassa vā sāmaṇeriyā vā sāmaṃ cīvaraṃ vikappetvā apac­cuddhā­ra­ṇaṃ paribhuñjeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 141. Apa­nidhā­pana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā pattaṃ vā cīvaraṃ vā nisīdanaṃ vā sūcigharaṃ vā kāyabandhanaṃ vā apanidheyya vā apanidhāpeyya vā antamaso hasāpekkhāpi, pācittiyaṃ.

Pācittiya 142. Sañ­cicca­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sañcicca pāṇaṃ jīvitā voropeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 143. Sappā­ṇa­ka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ sappāṇakaṃ udakaṃ paribhuñjeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 144. Ukko­ṭana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ yathādhammaṃ niha­tādhika­ra­ṇaṃ punakammāya ukkoṭeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 145. Theyya­sattha­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ theyyasatthena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhā­na­maggaṃ paṭipajjeyya antamaso gāmantarampi, pācittiyaṃ.

Pācittiya 146. Ariṭ­ṭha­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī evaṃ vadeyya: “tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā”ti. Sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “māyye evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya, aneka­pariyā­yenāyye antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā, alañca pana te paṭisevato antarāyāyā”ti. Evañca sā bhikkhunī bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā bhikkhunī bhikkhunīhi yāvatatiyaṃ sama­nubhā­si­tabbā tassa paṭinissaggāya. Yāvatatiyañce sama­nubhā­si­yamānā taṃ paṭi­nissaj­jeyya, iccetaṃ kusalaṃ. No ce paṭi­nissaj­jeyya, pācittiyaṃ.

Jotivaggo cuddasamo.

Diṭṭhivaggo

Pācittiya 147. Ukkhitta­sambho­ga­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ tathāvādiniyā bhikkhuniyā aka­ṭānu­dhammāya taṃ diṭṭhiṃ appaṭi­nissaṭ­ṭhāya saddhiṃ sambhuñjeyya vā, saṃvaseyya vā, saha vā seyyaṃ kappeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 148. Kaṇṭa­ka­sikkhā­padaṃ

Samaṇuddesāpi ce evaṃ vadeyya: “tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi, yathā yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te paṭisevato nālaṃ antarāyāyā”ti. Sā samaṇuddesā bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “māyye, samaṇuddese evaṃ avaca, mā bhagavantaṃ abbhācikkhi, na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ, na hi bhagavā evaṃ vadeyya, aneka­pariyā­yenāyye, samaṇuddese antarāyikā dhammā antarāyikā vuttā bhagavatā, alañca pana te paṭisevato antarāyāyā”ti. Evañca sā samaṇuddesā bhikkhunīhi vuccamānā tatheva paggaṇheyya, sā samaṇuddesā bhikkhunīhi evamassa vacanīyā: “ajjatagge te, ayye, samaṇuddese na ceva so bhagavā satthā apadisitabbo, yampi caññā samaṇuddesā labhanti bhikkhunīhi saddhiṃ diratta­ti­rattaṃ sahaseyyaṃ, sāpi te natthi, cara pire, vinassā”ti. Yā pana bhikkhunī jānaṃ tathānāsitaṃ samaṇuddesaṃ upalāpeyya vā, upaṭṭhāpeyya vā, sambhuñjeyya vā, saha vā seyyaṃ kappeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 149. Saha­dham­mika­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhunīhi sahadhammikaṃ vuccamānā evaṃ vadeyya: “na tāvāhaṃ, ayye, etasmiṃ sikkhāpade sikkhissāmi, yāva na aññaṃ bhikkhuniṃ byattaṃ vinayadharaṃ paripucchāmī”ti, pācittiyaṃ. Sikkhamānāya, bhikkhave, bhikkhuniyā aññātabbaṃ pari­pucchi­tab­baṃ pari­pañhi­tabbaṃ, ayaṃ tattha sāmīci.

Pācittiya 150. Vilekha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadeyya: “kiṃ panimehi khuddā­nu­khudda­kehi sikkhāpadehi uddiṭṭhehi, yāvadeva kukkuccāya vihesāya vilekhāya saṃvattantī”ti, sikkhā­pada­vivaṇ­ṇake pācittiyaṃ.

Pācittiya 151. Mohana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī anvaddhamāsaṃ pātimokkhe uddissamāne evaṃ vadeyya: “idāneva kho ahaṃ, ayye, jānāmi ayampi kira dhammo suttāgato sutta­pariyā­panno anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchatī”ti, tañce bhikkhuniṃ aññā bhikkhuniyo jāneyyuṃ nisinnapubbaṃ imāya bhikkhuniyā dvattikkhattuṃ pātimokkhe uddissamāne, ko pana vādo bhiyyo, na ca tassā bhikkhuniyā aññāṇakena mutti atthi, yañca tattha āpattiṃ āpannā, tañca yathādhammo kāretabbo, uttari cassā moho āropetabbo: “tassā te, ayye, alābhā, tassā te dulladdhaṃ, yaṃ tvaṃ pātimokkhe uddissamāne na sādhukaṃ aṭṭhiṃ katvā manasi karosī”ti, idaṃ tasmiṃ mohanake pācittiyaṃ.

Pācittiya 152. Pahāra­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā kupitā anattamanā pahāraṃ dadeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 153. ­Talasat­tika­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā kupitā anattamanā talasattikaṃ uggireyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 154. Amūla­ka­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniṃ amūlakena saṅghādisesena anuddhaṃseyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 155. Sañ­cicca­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhuniyā sañcicca kukkuccaṃ upadaheyya, “itissā muhuttampi aphāsu bhavissatī”ti etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ, pācittiyaṃ.

Pācittiya 156. Upassuti sikkhāpadaṃ

Yā pana bhikkhunī bhikkhunīnaṃ bhaṇḍa­na­jātānaṃ kalahajātānaṃ vivādāpannānaṃ upassutiṃ tiṭṭheyya, “yaṃ imā bhaṇissanti, taṃ sossāmī”ti etadeva paccayaṃ karitvā anaññaṃ, pācittiyaṃ.

Diṭṭhivaggo pannarasamo.

Dhammikavaggo

Pācittiya 157. Kammap­paṭi­bāha­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī dhammikānaṃ kammānaṃ chandaṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 158. Chanda­ṃadat­vāgama­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī saṅghe viniccha­ya­kathāya vattamānāya chandaṃ adatvā uṭṭhāyāsanā pakkameyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 159. Dubba­la­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī samaggena saṅghena cīvaraṃ datvā pacchā khīyanadhammaṃ āpajjeyya, “yathāsanthutaṃ bhikkhuniyo saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇāmentī”ti, pācittiyaṃ.

Pācittiya 160. Pari­ṇāma­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī jānaṃ saṅghikaṃ lābhaṃ pariṇataṃ puggalassa pariṇāmeyya, pācittiyaṃ.

Pācittiya 161. Ratana­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī ratanaṃ vā ratanasammataṃ vā aññatra ajjhārāmā vā ajjhāvasathā vā uggaṇheyya vā uggaṇhāpeyya vā, pācittiyaṃ. Ratanaṃ vā pana bhikkhuniyā ratanasammataṃ vā ajjhārāme vā ajjhāvasathe vā uggahetvā vā uggahāpetvā vā nikkhipitabbaṃ, “yassa bhavissati, so harissatī”ti, ayaṃ tattha sāmīci.

Pācittiya 162. Sūci­ghara­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī aṭṭhimayaṃ vā dantamayaṃ vā visāṇamayaṃ vā sūcigharaṃ kārāpeyya, bhedanakaṃ pācittiyaṃ.

Pācittiya 163. Mañca­pīṭha­sikkhā­padaṃ

Navaṃ pana bhikkhuniyā mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā kārayamānāya aṭṭhaṅ­gu­lapāda­kaṃ kāretabbaṃ sugataṅgulena aññatra heṭṭhimāya aṭaniyā. Taṃ atikkāmentiyā chedanakaṃ pācittiyaṃ.

Pācittiya 164. Tūlonad­dha­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī mañcaṃ vā pīṭhaṃ vā tūlonaddhaṃ kārāpeyya, uddālanakaṃ pācittiyaṃ.

Pācittiya 165. Kaṇ­ḍuppaṭic­chādi­sikkhā­padaṃ

Kaṇḍup­pa­ṭicchā­diṃ pana bhikkhuniyā kārayamānāya pamāṇikā kāretabbā, tatridaṃ pamāṇaṃ, dīghaso catasso vidatthiyo sugata­vidat­thiyā, tiriyaṃ dve vidatthiyo. Taṃ atikkāmentiyā chedanakaṃ pācittiyaṃ.

Pācittiya 166. Nanda­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī sugata­cīva­rappa­māṇaṃ cīvaraṃ kārāpeyya, atirekaṃ vā, chedanakaṃ pācittiyaṃ. Tatridaṃ sugatassa sugata­cīva­rappa­māṇaṃ, dīghaso nava vidatthiyo sugata­vidat­thiyā, tiriyaṃ cha vidatthiyo, idaṃ sugatassa sugata­cīva­rappa­māṇanti.

Dhammikavaggo soḷasamo.


Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, chasaṭṭhisatā pācittiyā dhammā. Tatthāyyāyo, pucchāmi, kaccittha parisuddhā, dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, pari­sud­dhetthāy­yāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Pācittiyā niṭṭhitā.

Pāṭidesanīyā

Ime kho panāyyāyo aṭṭha pāṭidesanīyā dhammā uddesaṃ āgacchanti.

Pāṭidesanīya 1. Sappi­viñ­ñāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā sappiṃ viññāpetvā bhuñjeyya, paṭidesetabbaṃ tāya bhikkhuniyā: “gārayhaṃ, ayye, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī”ti.

Pāṭidesanīya 2. Tela­viñ­ñāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā telaṃ viññāpetvā bhuñjeyya … pe … taṃ paṭidesemīti.

Pāṭidesanīya 3. Madhu­viñ­ñāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā madhuṃ viññāpetvā bhuñjeyya … pe … taṃ paṭidesemīti.

Pāṭidesanīya 4. Phāṇi­ta­viñ­ñāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā phāṇitaṃ viññāpetvā bhuñjeyya … pe … taṃ paṭidesemīti.

Pāṭidesanīya 5. Maccha­viñ­ñāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā macchaṃ viññāpetvā bhuñjeyya … pe … taṃ paṭidesemīti.

Pāṭidesanīya 6. Maṃsa­viñ­ñāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā maṃsaṃ viññāpetvā bhuñjeyya … pe … taṃ paṭidesemīti.

Pāṭidesanīya 7. Khīra­viñ­ñāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā khīraṃ viññāpetvā bhuñjeyya … pe … taṃ paṭidesemīti.

Pāṭidesanīya 8. Dadhi­viñ­ñāpa­na­sikkhā­padaṃ

Yā pana bhikkhunī agilānā dadhiṃ viññāpetvā bhuñjeyya, paṭidesetabbaṃ tāya bhikkhuniyā: “gārayhaṃ, ayye, dhammaṃ āpajjiṃ asappāyaṃ pāṭidesanīyaṃ, taṃ paṭidesemī”ti.


Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, aṭṭha pāṭidesanīyā dhammā. Tatthāyyāyo, pucchāmi, kaccittha parisuddhā, dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, pari­sud­dhetthāy­yāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Pāṭidesanīyā niṭṭhitā.

Sekhiyā

Ime kho panāyyāyo, sekhiyā dhammā uddesaṃ āgacchanti.

Parimaṇ­ḍala­vaggo

Sekhiya 1. Parimaṇ­ḍala­sikkhā­padaṃ

Parimaṇḍalaṃ nivāsessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 2. Dutiya­parimaṇ­ḍala­sikkhā­padaṃ

Parimaṇḍalaṃ pārupissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 3. ­Suppaṭic­chan­na­sikkhā­padaṃ

Suppaṭicchannā antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 4. Dutiya­suppaṭic­chan­na­sikkhā­padaṃ

Suppaṭicchannā antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 5. ­Susaṃ­vuta­sikkhā­padaṃ

Susaṃvutā antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 6. Dutiya­susaṃ­vuta­sikkhā­padaṃ

Susaṃvutā antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 7. Okkhitta­cak­khu­sikkhā­padaṃ

Okkhitta­cak­khunī antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 8. Dutiya-okkhitta­cak­khu­sikkhā­padaṃ

Okkhitta­cak­khunī antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 9. Ukkhitta­ka­sikkhā­padaṃ

Na ukkhittakāya antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 10. Dutiya-ukkhitta­ka­sikkhā­padaṃ

Na ukkhittakāya antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Parimaṇ­ḍala­vaggo paṭhamo.

Ujjag­ghi­ka­vaggo

Sekhiya 11. Ujjag­ghi­ka­sikkhā­padaṃ

Na ujjagghikāya antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 12. Dutiya-ujjag­ghi­ka­sikkhā­padaṃ

Na ujjagghikāya antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 13. Ucca­sadda­sikkhā­padaṃ

Appasaddā antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 14. Dutiya-ucca­sadda­sikkhā­padaṃ

Appasaddā antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 15. Kāyap­pacāla­ka­sikkhā­padaṃ

Na kāyappacālakaṃ antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 16. Dutiya­kā­yap­pacāla­ka­sikkhā­padaṃ

Na kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 17. Bāhup­pacāla­ka­sikkhā­padaṃ

Na bāhuppacālakaṃ antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 18. Dutiya­bāhup­pacāla­ka­sikkhā­padaṃ

Na bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 19. Sīsap­pacāla­ka­sikkhā­padaṃ

Na sīsappacālakaṃ antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 20. Dutiya­sīsap­pacāla­ka­sikkhā­padaṃ

Na sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Ujjag­ghi­ka­vaggo dutiyo.

Kham­bha­kata­vaggo

Sekhiya 21. Kham­bha­kata­sikkhā­padaṃ

Na khambhakatā antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 22. Dutiya­kham­bha­kata­sikkhā­padaṃ

Na khambhakatā antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 23. Oguṇ­ṭhi­ta­sikkhā­padaṃ

Na oguṇṭhitā antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 24. Dutiya-oguṇ­ṭhi­ta­sikkhā­padaṃ

Na oguṇṭhitā antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 25. Ukkuṭi­ka­sikkhā­padaṃ

Na ukkuṭikāya antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 26. Pal­latthi­ka­sikkhā­padaṃ

Na pallatthikāya antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 27. Sakkac­ca­paṭig­gaha­ṇa­sikkhā­padaṃ

Sakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭig­gahes­sāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 28. Pat­tasaññi­nī­paṭig­gaha­ṇa­sikkhā­padaṃ

Pattasaññinī piṇḍapātaṃ paṭig­gahes­sāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 29. Sama­sūpa­ka­paṭig­gaha­ṇa­sikkhā­padaṃ

Samasūpakaṃ piṇḍapātaṃ paṭig­gahes­sāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 30. Sama­titti­ka­sikkhā­padaṃ

Samatittikaṃ piṇḍapātaṃ paṭig­gahes­sāmīti sikkhā karaṇīyā.

Kham­bha­kata­vaggo tatiyo.

Sakkaccavaggo

Sekhiya 31. Sakkac­ca­bhuñ­jana­sikkhā­padaṃ

Sakkaccaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 32. Pat­tasaññi­nī­bhuñ­jana­sikkhā­padaṃ

Pattasaññinī piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 33. ­Sapadā­na­sikkhā­padaṃ

Sapadānaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 34. Sama­sūpa­ka­sikkhā­padaṃ

Samasūpakaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 35. Na ­thūpaka­ta­sikkhā­padaṃ

Na thūpakato omadditvā piṇḍapātaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 36. Odanap­paṭic­chāda­na­sikkhā­padaṃ

Na sūpaṃ vā byañjanaṃ vā odanena paṭic­chā­dessāmi bhiyyokamyataṃ upādāyāti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 37. Sūpodana­viñ­ñat­ti­sikkhā­padaṃ

Na sūpaṃ vā odanaṃ vā agilānā attano atthāya viññāpetvā bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 38. Ujjhā­na­saññi­nī­sikkhā­padaṃ

Na ujjhānasaññinī paresaṃ pattaṃ olokessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 39. Kabaḷa­sikkhā­padaṃ

Nātimahantaṃ kabaḷaṃ karissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 40. Ālopa­sikkhā­padaṃ

Parimaṇḍalaṃ ālopaṃ karissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sakkaccavaggo catuttho.

Kabaḷavaggo

Sekhiya 41. Anāha­ṭa­sikkhā­padaṃ

Na anāhaṭe kabaḷe mukhadvāraṃ vivarissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 42. Bhuñ­jamā­na­sikkhā­padaṃ

Na bhuñjamānā sabbahatthaṃ mukhe ­pak­khi­pis­sāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 43. Saka­baḷa­sikkhā­padaṃ

Na sakabaḷena mukhena byāharissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 44. Piṇ­ḍukkhepa­ka­sikkhā­padaṃ

Na piṇḍukkhepakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 45. Kabaḷā­vac­cheda­ka­sikkhā­padaṃ

Na kabaḷā­vac­cheda­kaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 46. Ava­gaṇḍa­kā­ra­ka­sikkhā­padaṃ

Na ava­gaṇḍa­kā­ra­kaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 47. Hattha­nid­dhuna­ka­sikkhā­padaṃ

Na hattha­nid­dhunakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 48. Sitthā­vakāra­ka­sikkhā­padaṃ

Na sitthā­vakāra­kaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 49. Jiv­hānic­chā­raka­sikkhā­padaṃ

Na jiv­hānic­chā­rakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 50. Capucapu­kāra­ka­sikkhā­padaṃ

Na capucapu­kārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Kabaḷavaggo pañcamo.

Surusuruvaggo

Sekhiya 51. Surusu­ru­kāra­ka­sikkhā­padaṃ

Na surusu­ru­kārakaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 52. Hattha­nille­ha­ka­sikkhā­padaṃ

Na hattha­nille­ha­kaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 53. Patta­nille­ha­ka­sikkhā­padaṃ

Na patta­nille­ha­kaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 54. Oṭṭha­nille­ha­ka­sikkhā­padaṃ

Na oṭṭha­nille­ha­kaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 55. Sāmisa­sikkhā­padaṃ

Na sāmisena hatthena pānīyathālakaṃ paṭig­gahes­sāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 56. ­Sasit­tha­ka­sikkhā­padaṃ

Na sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 57. Chatta­pāṇi­sikkhā­padaṃ

Na chattapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 58. Daṇḍa­pāṇi­sikkhā­padaṃ

Na daṇḍapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 59. Sattha­pāṇi­sikkhā­padaṃ

Na satthapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 60. Āvudha­pāṇi­sikkhā­padaṃ

Na āvudhapāṇissa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Surusuruvaggo chaṭṭho.

Pādukavaggo

Sekhiya 61. Pāduka­sikkhā­padaṃ

Na pādukāruḷhassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 62. Upāha­na­sikkhā­padaṃ

Na upāha­nā­ruḷhassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 63. Yāna­sikkhā­padaṃ

Na yānagatassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 64. Sayana­sikkhā­padaṃ

Na sayanagatassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 65. Pal­latthi­ka­sikkhā­padaṃ

Na pallatthikāya nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 66. Veṭhi­ta­sikkhā­padaṃ

Na veṭhitasīsassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 67. Oguṇ­ṭhi­ta­sikkhā­padaṃ

Na oguṇ­ṭhi­ta­sīsassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 68. Chamā­sikkhā­padaṃ

Na chamāyaṃ nisīditvā āsane nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 69. Nīcā­sana­sikkhā­padaṃ

Na nīce āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 70. Ṭhitā­sikkhā­padaṃ

Na ṭhitā nisinnassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 71. Paccha­to­gacchan­tī­sikkhā­padaṃ

Na pacchato gacchantī purato gacchantassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 72. Uppa­the­na­gacchan­tī­sikkhā­padaṃ

Na uppathena gacchantī pathena gacchantassa agilānassa dhammaṃ desessāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 73. Ṭhitā­uccāra­sikkhā­padaṃ

Na ṭhitā agilānā uccāraṃ vā passāvaṃ vā karissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 74. Harite­uccā­ra­sikkhā­padaṃ

Na harite agilānā uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Sekhiya 75. Udake­uccā­ra­sikkhā­padaṃ

Na udake agilānā uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karissāmīti sikkhā karaṇīyā.

Pādukavaggo sattamo.


Uddiṭṭhā kho, ayyāyo, sekhiyā dhammā. Tatthāyyāyo, pucchāmi, kaccittha parisuddhā, dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, pari­sud­dhetthāy­yāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Sekhiyā niṭṭhitā.

Adhika­ra­ṇa­sama­thā

Ime kho panāyyāyo, satta adhika­ra­ṇa­sama­thā dhammā uddesaṃ āgacchanti.

Uppan­nup­pan­nā­naṃ adhikaraṇānaṃ samathāya vūpasamāya.

Adhika­ra­ṇa­sama­tha 1

Sammukhāvinayo dātabbo.

Adhika­ra­ṇa­sama­tha 2

Sativinayo dātabbo.

Adhika­ra­ṇa­sama­tha 3

Amūḷhavinayo dātabbo.

Adhika­ra­ṇa­sama­tha 4

Paṭiññāya kāretabbaṃ.

Adhika­ra­ṇa­sama­tha 5

Yebhuyyasikā.

Adhika­ra­ṇa­sama­tha 6

Tassa­pāpiya­sikā.

Adhika­ra­ṇa­sama­tha 7

Tiṇa­vatthā­ra­koti.


Uddiṭṭhā kho ayyāyo satta adhika­ra­ṇa­sama­thā dhammā. Tatthāyyāyo pucchāmi, kaccittha parisuddhā, dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā , tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddhā, pari­sud­dhetthāy­yāyo, tasmā tuṇhī, evametaṃ dhārayāmīti.

Adhika­ra­ṇa­sama­thā niṭṭhitā.

Conclusion

Uddiṭṭhaṃ kho ayyāyo nidānaṃ, uddiṭṭhā aṭṭha pārājikā dhammā, uddiṭṭhā sattarasa saṅghādisesā dhammā, uddiṭṭhā tiṃsa nissaggiyā pācittiyā dhammā, uddiṭṭhā chasaṭṭhi satā pācittiyā dhammā, uddiṭṭhā aṭṭha pāṭidesanīyā dhammā, uddiṭṭhā sekhiyā dhammā, uddiṭṭhā satta adhika­ra­ṇa­sama­thā dhammā. Ettakaṃ tassa bhagavato suttāgataṃ sutta­pariyā­pannaṃ anvaddhamāsaṃ uddesaṃ āgacchati, tattha sabbāheva samaggāhi sammodamānāhi avivadamānāhi sikkhitabbanti.

Vitthāruddeso catuttho.

Bhik­khu­ni­pāti­mokkhaṃ niṭṭhitaṃ.