Theravāda Vinaya

Mahāvibhaṅga

Sekhiyakaṇḍa

Kham­bha­kata­vagga

22. Dutiya­kham­bha­kata­sikkhā­pada

Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha­piṇḍi­kassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū khambhakatā antaraghare nisīdanti … pe ….

“Na khambhakato antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā”ti. (22:167)

Na khambhakatena antaraghare nisīditabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca ekato vā ubhato vā khambhaṃ katvā antaraghare nisīdati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti—asañcicca, assatiyā, ajānantassa, gilānassa, vāsūpagatassa, āpadāsu, ummattakassa, ādi­kammi­kas­sāti.

Dutiya­sikkhā­padaṃ niṭṭhitaṃ.