Theravāda Vinaya

Mahāvibhaṅga

Sekhiyakaṇḍa

Surusuruvagga

54. Oṭṭha­nille­ha­ka­sikkhā­pada

Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha­piṇḍi­kassa ārāme. Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū oṭṭha­nille­ha­kaṃ bhuñjanti … pe … .

“Na oṭṭha­nille­ha­kaṃ bhuñjissāmīti sikkhā karaṇīyā”ti. (54:199)

Na oṭṭha­nille­ha­kaṃ bhuñjitabbaṃ. Yo anādariyaṃ paṭicca oṭṭha­nille­ha­kaṃ bhuñjati, āpatti dukkaṭassa.

Anāpatti— asañcicca … pe … ādi­kammi­kas­sāti.

Catut­tha­sikkhā­padaṃ niṭṭhitaṃ.