Parivāra

Pañcavagga

1. Kammavagga

Cattāri kammāni. Apaloka­na­kammaṃ, ñattikammaṃ, ñatti­dutiya­kam­maṃ, ñatti­catut­tha­kammaṃ—imāni cattāri kammāni. Katihākārehi vipajjanti? Imāni cattāri kammāni pañcahākārehi vipajjanti—vatthuto vā ñattito vā anussāvanato vā sīmato vā parisato vā.

Kathaṃ vatthuto kammāni vipajjanti? Sam­mukhā­karaṇī­yaṃ kammaṃ asammukhā karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; paṭi­pucchā­karaṇī­yaṃ kammaṃ appaṭipucchā karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; paṭiññāya karaṇīyaṃ kammaṃ appaṭiññāya karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; sati­vinayā­rahassa amūḷhavinayaṃ deti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; amūḷha­vinayā­rahassa tassa­pāpiya­sikā­kammaṃ karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; tassa­pāpiya­sikā­kammā­ra­hassa tajja­nī­ya­kammaṃ karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; tajja­nī­ya­kammā­ra­hassa niyassakammaṃ karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; niyas­sa­kammā­ra­hassa pab­bājanī­ya­kammaṃ karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; pab­bājanī­ya­kammā­ra­hassa paṭi­sāraṇī­ya­kammaṃ karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; ­paṭi­sāra­ṇīya­kammā­ra­hassa ukkhepa­nīyakam­maṃ karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; ukkhepa­nīya­kammā­ra­hassa parivāsaṃ deti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; parivāsārahaṃ mūlāya paṭikassati, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; mūlāya­paṭikas­sa­nārahassa mānattaṃ deti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; mānattārahaṃ abbheti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; abbhānārahaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; anuposathe uposathaṃ karoti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ; apavāraṇāya pavāreti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Evaṃ vatthuto kammāni vipajjanti.

Kathaṃ ñattito kammāni vipajjanti? Pañcahākārehi ñattito kammāni vipajjanti—vatthuṃ na parāmasati, saṃghaṃ na parāmasati, puggalaṃ na parāmasati, ñattiṃ na parāmasati, pacchā vā ñattiṃ ṭhapeti—imehi pañcahākārehi ñattito kammāni vipajjanti.

Kathaṃ anussāvanato kammāni vipajjanti? Pañcahākārehi anussāvanato kammāni vipajjanti—vatthuṃ na parāmasati, saṃghaṃ na parāmasati, puggalaṃ na parāmasati, sāvanaṃ hāpeti, akāle vā sāveti—imehi pañcahākārehi anussāvanato kammāni vipajjanti.

Kathaṃ sīmato kammāni vipajjanti? Ekādasahi ākārehi sīmato kammāni vipajjanti—atikhuddakaṃ sīmaṃ sammannati, atimahatiṃ sīmaṃ sammannati, khaṇḍanimittaṃ sīmaṃ sammannati, chāyānimittaṃ sīmaṃ sammannati, animittaṃ sīmaṃ sammannati, bahisīme ṭhito sīmaṃ sammannati, nadiyā sīmaṃ sammannati, samudde sīmaṃ sammannati, jātassare sīmaṃ sammannati, sīmāya sīmaṃ sambhindati, sīmāya sīmaṃ ajjhottharati—imehi ekādasahi ākārehi sīmato kammāni vipajjanti.

Kathaṃ parisato kammāni vipajjanti? Dvādasahi ākārehi parisato kammāni vipajjanti—catu­vag­gakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te anāgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, catu­vag­gakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, catu­vag­gakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti. Pañca­vag­gakaraṇe kamme … pe … ­dasavag­gakaraṇe kamme … pe … vīsa­tivag­ga­karaṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te anāgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, vīsa­tivag­ga­karaṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, vīsa­tivag­ga­karaṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti—imehi dvādasahi ākārehi parisato kammāni vipajjanti.

Catu­vag­gakaraṇe kamme cattāro bhikkhū pakatattā kammapattā, avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṃgho kammaṃ karoti so neva kammapatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho. Pañca­vag­gakaraṇe kamme pañca bhikkhū pakatattā kammapattā, avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṃgho kammaṃ karoti so neva kammapatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho. ­Dasavag­gakaraṇe kamme dasa bhikkhū pakatattā kammapattā, avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṃgho kammaṃ karoti so neva kammapatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho. Vīsa­tivag­ga­karaṇe kamme vīsati bhikkhū pakatattā kammapattā, avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṃgho kammaṃ karoti so neva kammapatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho.

Cattāri kammāni—apaloka­na­kammaṃ, ñattikammaṃ, ñatti­dutiya­kam­maṃ, ñatti­catut­tha­kammaṃ. Imāni cattāri kammāni katihākārehi vipajjanti? Imāni cattāri kammāni pañcahākārehi vipajjanti—vatthuto vā ñattito vā anussāvanato vā sīmato vā parisato vā.

Kathaṃ vatthuto kammāni vipajjanti? Paṇḍakaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. They­yasaṃ­vāsa­kaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. ­Titthi­ya­pakkan­ta­kaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Tiracchā­na­gataṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Mātughātakaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Pitughātakaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Arahan­ta­ghāta­kaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Bhik­khu­ni­dūsakaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Saṃghabhedakaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Lohituppādakaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Ubhatob­yañ­janaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Ūna­vīsa­ti­vassaṃ puggalaṃ upasampādeti, vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ. Evaṃ vatthuto kammāni vipajjanti.

Kathaṃ ñattito kammāni vipajjanti? Pañcahākārehi ñattito kammāni vipajjanti. Vatthuṃ na parāmasati, saṃghaṃ na parāmasati, puggalaṃ na parāmasati, ñattiṃ na parāmasati, pacchā vā ñattiṃ ṭhapeti—imehi pañcahākārehi ñattito kammāni vipajjanti.

Kathaṃ anussāvanato kammāni vipajjanti? Pañcahākārehi anussāvanato kammāni vipajjanti—vatthuṃ na parāmasati, saṃghaṃ na parāmasati, puggalaṃ na parāmasati, sāvanaṃ hāpeti, akāle vā sāveti—imehi pañcahākārehi anussāvanato kammāni vipajjanti.

Kathaṃ sīmato kammāni vipajjanti? Ekādasahi ākārehi sīmato kammāni vipajjanti. Atikhuddakaṃ sīmaṃ sammannati, atimahatiṃ sīmaṃ sammannati, khaṇḍanimittaṃ sīmaṃ sammannati, chāyānimittaṃ sīmaṃ sammannati, animittaṃ sīmaṃ sammannati, bahisīme ṭhito sīmaṃ sammannati, nadiyā sīmaṃ sammannati, samudde sīmaṃ sammannati, jātassare sīmaṃ sammannati, sīmāya sīmaṃ sambhindati, sīmāya sīmaṃ ajjhottharati—imehi ekādasahi ākārehi sīmato kammāni vipajjanti.

Kathaṃ parisato kammāni vipajjanti? Dvādasahi ākārehi parisato kammāni vipajjanti—catu­vag­gakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te anāgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti, catu­vag­gakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti. Catu­vag­gakaraṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti. Pañca­vag­gakaraṇe kamme … pe … ­dasavag­gakaraṇe kamme … pe … vīsa­tivag­ga­karaṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te anāgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti. Vīsa­tivag­ga­karaṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti. Vīsa­tivag­ga­karaṇe kamme yāvatikā bhikkhū kammapattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā paṭikkosanti—imehi dvādasahi ākārehi parisato kammāni vipajjanti.

Apaloka­na­kammaṃ kati ṭhānāni gacchati? Ñattikammaṃ kati ṭhānāni gacchati? Ñatti­dutiya­kam­maṃ kati ṭhānāni gacchati? Ñatti­catut­tha­kammaṃ kati ṭhānāni gacchati? Apaloka­na­kammaṃ pañca ṭhānāni gacchati. Ñattikammaṃ nava ṭhānāni gacchati. Ñatti­dutiya­kam­maṃ satta ṭhānāni gacchati. Ñatti­catut­tha­kammaṃ satta ṭhānāni gacchati.

Apaloka­na­kammaṃ katamāni pañca ṭhānāni gacchati? Osāraṇaṃ, nissāraṇaṃ, bhaṇḍukammaṃ, brahmadaṇḍaṃ, kamma­lak­kha­ṇañ­ñeva pañcamaṃ—apaloka­na­kammaṃ imāni pañca ṭhānāni gacchati. Ñattikammaṃ katamāni nava ṭhānāni gacchati? Osāraṇaṃ, nissāraṇaṃ, uposathaṃ, pavāraṇaṃ, sammutiṃ, dānaṃ, paṭiggahaṃ, paccuk­kaḍḍha­naṃ, kamma­lak­kha­ṇañ­ñeva navamaṃ—ñattikammaṃ imāni nava ṭhānāni gacchati. Ñatti­dutiya­kam­maṃ katamāni satta ṭhānāni gacchati? Osāraṇaṃ, nissāraṇaṃ, sammutiṃ, dānaṃ, uddharaṇaṃ, desanaṃ, kamma­lak­kha­ṇañ­ñeva sattamaṃ— ñatti­dutiya­kam­maṃ imāni satta ṭhānāni gacchati. Ñatti­catut­tha­kammaṃ katamāni satta ṭhānāni gacchati? Osāraṇaṃ, nissāraṇaṃ, sammutiṃ, dānaṃ, niggahaṃ, samanubhāsanaṃ, kamma­lak­kha­ṇañ­ñeva sattamaṃ—ñatti­catut­tha­kammaṃ imāni satta ṭhānāni gacchati.

Catu­vag­gakaraṇe kamme cattāro bhikkhū pakatattā kammapattā, avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṃgho kammaṃ karoti so neva kammapatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho. Pañca­vag­gakaraṇe kamme pañca bhikkhū pakatattā kammapattā, avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṃgho kammaṃ karoti so neva kammapatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho. ­Dasavag­gakaraṇe kamme dasa bhikkhū pakatattā kammapattā, avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṃgho kammaṃ karoti so neva kammapatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho. Vīsa­tivag­ga­karaṇe kamme vīsati bhikkhū pakatattā kammapattā, avasesā pakatattā chandārahā. Yassa saṃgho kammaṃ karoti so neva kammapatto nāpi chandāraho, api ca kammāraho.

Kammavaggo niṭṭhito paṭhamo.

2. Atthavasavagga

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Saṃgha­suṭṭhu­tāya, saṃ­ghaphāsu­tāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ verānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ verānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ vajjānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ vajjānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ bhayānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ bhayānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ akusalānaṃ dhammānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Gihīnaṃ anukampāya, pāpicchānaṃ ­pak­khupac­che­dāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Appasannānaṃ pasādāya, pasannānaṃ bhiyyobhāvāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ. Sad­dhammaṭ­ṭhitiyā, vina­yā­nugga­hāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ.

Atthavasavaggo niṭṭhito dutiyo.

3. Paññattavagga

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ pātimokkhaṃ paññattaṃ … pe … pāti­mokkhuddeso paññatto … pāti­mokkhaṭ­ṭhapa­naṃ paññattaṃ … pavāraṇā paññattā … pavāra­ṇā­ṭhapa­naṃ paññattaṃ … tajja­nī­ya­kammaṃ paññattaṃ … niyassakammaṃ paññattaṃ … pab­bājanī­ya­kammaṃ paññattaṃ … paṭi­sāraṇī­ya­kammaṃ paññattaṃ … ukkhepa­nīyakam­maṃ paññattaṃ … parivāsadānaṃ paññattaṃ … mūlāya­paṭikas­sanā paññattā … mānattadānaṃ paññattaṃ … abbhānaṃ paññattaṃ … osāraṇīyaṃ paññattaṃ … nissāraṇīyaṃ paññattaṃ … upasampadaṃ paññattaṃ … apaloka­na­kammaṃ paññattaṃ … ñattikammaṃ paññattaṃ … ñatti­dutiya­kam­maṃ paññattaṃ … ñatti­catut­tha­kammaṃ paññattaṃ … pe ….

Paññattavaggo niṭṭhito tatiyo.

4. Apaññat­te­paññat­ta­vagga

… pe … Apaññatte paññattaṃ, paññatte anupaññattaṃ … pe … sammukhāvinayo paññatto … pe … sativinayo paññatto … pe … amūḷhavinayo paññatto … pe … paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ paññattaṃ … pe … yebhuyyasikā paññattā … pe … tassa­pāpiya­sikā paññattā … pe … tiṇavatthārako paññatto saṃgha­suṭṭhu­tāya, saṃ­ghaphāsu­tāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto. Dummaṅkūnaṃ puggalānaṃ niggahāya, pesalānaṃ bhikkhūnaṃ phāsuvihārāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ āsavānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ āsavānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ verānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ verānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ vajjānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ vajjānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ bhayānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ bhayānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto. Diṭṭha­dham­mikā­naṃ akusalānaṃ dhammānaṃ saṃvarāya, samparāyikānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ paṭighātāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto. Gihīnaṃ anukampāya, pāpicchānaṃ ­pak­khupac­che­dāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto. Appasannānaṃ pasādāya, pasannānaṃ bhiyyobhāvāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto. Sad­dhammaṭ­ṭhitiyā, vina­yā­nugga­hāya—ime dve atthavase paṭicca tathāgatena sāvakānaṃ tiṇavatthārako paññatto.

Apaññatte paññattavaggo niṭṭhito catuttho.

5. Nava­saṅga­ha­vagga

Navasaṅgahā—vatthusaṅgaho, vipattisaṅgaho āpattisaṅgaho, nidānasaṅgaho, puggalasaṅgaho, khandhasaṅgaho, samuṭṭhā­na­saṅgaho, adhika­ra­ṇa­saṅgaho, sama­tha­saṅga­hoti.

Adhikaraṇe samuppanne sace ubho atthapaccat­thikā āgacchanti ubhinnampi vatthu ārocāpetabbaṃ. Ubhinnampi vatthuṃ ārocāpetvā ubhinnampi paṭiññā sotabbā. Ubhinnampi paṭiññaṃ sutvā ubhopi vattabbā—“amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe vūpasamite ubhopi tuṭṭhā bhavissathā”ti. Sace āhaṃsu—“ubhopi tuṭṭhā bhavissāmā”ti, saṃghena taṃ adhikaraṇaṃ sam­paṭic­chi­tab­baṃ. Sace alajjussannā hoti, parisā ubbāhikāya vūpasametabbaṃ. Sace bālussannā hoti, parisā vinayadharo pariyesitabbo yena dhammena yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati. Tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ.

Vatthu jānitabbaṃ, gottaṃ jānitabbaṃ, nāmaṃ jānitabbaṃ, āpatti jānitabbā.

Methuna­dham­moti vatthu ceva gottañca—pārājikanti nāmañceva āpatti ca.

Adinnādānanti vatthu ceva gottañca—pārājikanti nāmañceva āpatti ca.

­Manus­sa­vig­gahoti vatthu ceva gottañca—pārājikanti nāmañceva āpatti ca.

Uttari­manus­sa­dham­moti vatthu ceva gottañca—pārājikanti nāmañceva āpatti ca.

Sukka­vissaṭ­ṭhīti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Kāyasaṃsaggoti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Duṭṭhul­la­vācāti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Attakāmanti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Sañcarittanti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Saññācikāya kuṭiṃ kārāpananti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Mahallakaṃ vihāraṃ kārāpananti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena anud­dhaṃsa­nanti vatthu ceva gottañca— saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Bhikkhuṃ aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ upādāya pārājikena dhammena anud­dhaṃsa­nanti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Saṃgha­bheda­kassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanu­bhāsa­nāya na paṭi­nissaj­ja­nanti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Bheda­kānu­vatta­kā­naṃ bhikkhūnaṃ yāvatatiyaṃ samanu­bhāsa­nāya na paṭi­nissaj­ja­nanti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Dubbacassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanu­bhāsa­nāya na paṭi­nissaj­ja­nanti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca.

Kuladūsakassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanu­bhāsa­nāya na paṭi­nissaj­ja­nanti vatthu ceva gottañca—saṃghādisesoti nāmañceva āpatti ca … pe ….

Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇanti vatthu ceva gottañca—dukkaṭanti nāmañceva āpatti cāti.

Nava­saṅga­ha­vaggo niṭṭhito pañcamo.

Tassuddānaṃ

Apalokanaṃ ñatti ca,
dutiyaṃ catutthena ca;
Vatthu ñatti anussāvanaṃ,
sīmā parisameva ca.

Sammukhā paṭipucchā ca,
paṭiññā vinayāraho;
Vatthu saṃgha­pugga­lañca,
ñattiṃ na pacchā ñatti ca.

Vatthuṃ saṃgha­pugga­lañca,
sāvanaṃ akālena ca;
Atikhuddakā mahantā ca,
khaṇḍacchāyā nimittakā.

Bahinadī samudde ca,
jātassare ca bhindati;
Ajjhottharati sīmāya,
catu pañca ca vaggikā.

Dasa vīsativaggā ca,
anāhaṭā ca āhaṭā;
Kammapattā chandārahā,
kammārahā ca puggalā.

Apalokanaṃ pañcaṭṭhānaṃ,
ñatti ca navaṭhānikā;
Ñatti dutiyaṃ sattaṭṭhānaṃ,
catutthā sattaṭhānikā.

Suṭṭhu phāsu ca dummaṅku,
pesalā cāpi āsavā;
Veravajja­bhayañ­ceva,
akusalaṃ gihīnañca.

Pāpicchā appasannānaṃ,
pasannā dhammaṭṭhapanā;
Vinayānuggahā ceva,
pāti­mokkhuddesena ca.

Pātimokkhañca ṭhapanā,
Pavāraṇañca ṭhapanaṃ;
Tajjanīyā niyassañca,
Pabbājanīya paṭisāraṇī.

Ukkhepana parivāsaṃ,
mūla­mānatta­abbhā­naṃ;
Osāraṇaṃ nissāraṇaṃ,
tatheva upasampadā.

Apalokanañatti ca,
dutiyañca catutthakaṃ;
Apaññat­tenu­paññat­taṃ,
sammukhāvinayo sati.

Amūḷha­paṭi­ye­bhuyya,
pāpiya tiṇa­vatthā­ra­kaṃ;
Vatthu vipatti āpatti,
nidānaṃ puggalena ca.

Khandhā ceva samuṭṭhānā,
adhikaraṇameva ca;
Samathā saṅgahā ceva,
nāmaāpattikā tathāti.

Parivāro niṭṭhito.

Parivārapāḷi niṭṭhitā.

Pari­yosāna­gāthā

Bubbā­cariya­maggañca,
pucchitvā ca tahiṃ tahiṃ;
Dīpanāmo mahāpañño,
sutadhāriṃ vicakkhaṇo.

Imaṃ vitthā­ra­saṅ­khepaṃ,
sajjhāmaggena majjhime;
Cintayitvā likhāpesi,
sissakānaṃ sukhāvahaṃ.

Parivāranti yaṃ vuttaṃ,
sabbaṃ vatthuṃ salakkhaṇaṃ;
Atthaṃ atthena saddhamme,
dhammaṃ dhammena paññatte.

Sāsanaṃ parivāresi,
jambudīpaṃva sāgaro;
Parivāraṃ ajānanto,
kuto dhamma­vi­niccha­yaṃ.

Vipatti vatthu paññatti,
anupaññatti puggalo;
Ekato ubhato ceva,
lokapaṇṇatti vajjato.

Yassa jāyati vimati,
parivārena chijjati;
Cakkavatti mahāsene,
migamajjheva kesari.

Ravi raṃsi­parik­kiṇṇo,
cando tāragaṇe yathā;
Brahmā brahmaparisāya,
gaṇamajjheva nāyako;
Evaṃ saddham­ma­vinayo,
parivārena sobhatīti.