Parivāra

Samathabheda

1. Adhika­ra­ṇa­pariyā­ya­vāra

Vivā­dādhika­ra­ṇassa—kiṃ pubbaṅgamaṃ? Kati ṭhānāni? Kati vatthūni? Kati bhūmiyo? Kati hetū? Kati mūlāni? Katihākārehi vivadati? Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati? (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇassa—kiṃ pubbaṅgamaṃ? Kati ṭhānāni? Kati vatthūni? Kati bhūmiyo? Kati hetū? Kati mūlāni? Katihākārehi anuvadati? Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati? (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇassa—kiṃ pubbaṅgamaṃ? Kati ṭhānāni? Kati vatthūni? Kati bhūmiyo? Kati hetū? Kati mūlāni? Katihākārehi āpattiṃ āpajjati? Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati? (3)

Kic­cādhika­ra­ṇassa—kiṃ pubbaṅgamaṃ? Kati ṭhānāni? Kati vatthūni? Kati bhūmiyo? Kati hetū? Kati mūlāni? Katihākārehi kiccaṃ jāyati? Kic­cādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati? (4)

Vivā­dādhika­ra­ṇassa kiṃ pubbaṅgamanti? Lobho pubbaṅgamo, doso pubbaṅgamo, moho pubbaṅgamo, alobho pubbaṅgamo, adoso pubbaṅgamo, amoho pubbaṅgamo. Kati ṭhānānīti? Aṭṭhārasa bheda­ka­ra­vatthūni ṭhānāni. Kati vatthūnīti? Aṭṭhārasa bheda­ka­ra­vatthūni. Kati bhūmiyoti? Aṭṭhārasa bheda­ka­ra­vatthūni bhūmiyo. Kati hetūti? Nava hetū—tayo kusalahetū, tayo akusalahetū, tayo abyākatahetū. Kati mūlānīti? Dvādasa mūlāni. Katihākārehi vivadatīti? Dvīhākārehi vivadati— dhammadiṭṭhi vā adhammadiṭṭhi vā. Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammatīti? Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ dvīhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca. (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇassa kiṃ pubbaṅgamanti? Lobho pubbaṅgamo, doso pubbaṅgamo, moho pubbaṅgamo, alobho pubbaṅgamo, adoso pubbaṅgamo, amoho pubbaṅgamo. Kati ṭhānānīti? Catasso vipattiyo ṭhānāni. Kati vatthūnīti? Catasso vipattiyo vatthūni. Kati bhūmiyoti? Catasso vipattiyo bhūmiyo. Kati hetūti? Nava hetū— tayo kusalahetū, tayo akusalahetū, tayo abyākatahetū. Kati mūlānīti? Cuddasa mūlāni. Katihākārehi anuvadatīti? Dvīhākārehi anuvadati—vatthuto vā āpattito vā. Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammatīti? Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ catūhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇassa kiṃ pubbaṅgamanti? Lobho pubbaṅgamo, doso pubbaṅgamo, moho pubbaṅgamo, alobho pubbaṅgamo, adoso pubbaṅgamo, amoho pubbaṅgamo. Kati ṭhānānīti? Satta āpattikkhandhā ṭhānāni. Kati vatthūnīti? Satta āpattikkhandhā vatthūni. Kati bhūmiyoti? Satta āpattikkhandhā bhūmiyo. Kati hetūti? Cha hetū— tayo akusalahetū, tayo abyākatahetū. Kati mūlānīti? Cha āpatti­sa­muṭṭhā­nāni mūlāni. Katihākārehi āpattiṃ āpajjatīti? Chahākārehi āpattiṃ āpajjati— alajjitā, aññāṇatā, kukkuc­ca­pakatatā, akappiye kappiyasaññitā, kappiye akap­pi­ya­saññitā, satisammosā. Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammatīti? Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ tīhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca, sam­mukhā­vina­yena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (3)

Kic­cādhika­ra­ṇassa kiṃ pubbaṅgamanti? Lobho pubbaṅgamo, doso pubbaṅgamo, moho pubbaṅgamo, alobho pubbaṅgamo, adoso pubbaṅgamo, amoho pubbaṅgamo. Kati ṭhānānīti? Cattāri kammāni ṭhānāni. Kati vatthūnīti? Cattāri kammāni vatthūni. Kati bhūmiyoti? Cattāri kammāni bhūmiyo. Kati hetūti? Nava hetū—tayo kusalahetū, tayo akusalahetū, tayo abyākatahetū. Kati mūlānīti? Ekaṃ mūlaṃ— saṃgho. Katihākārehi kiccaṃ jāyatīti? Dvīhākārehi kiccaṃ jāyati—ñattito vā apalokanato vā. Kic­cādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammatīti? Kic­cādhika­ra­ṇaṃ ekena samathena sammati—sam­mukhā­vina­yena. (4)

Kati samathā? Satta samathā. Sammukhāvinayo, sativinayo, amūḷhavinayo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, yebhuyyasikā, tassa­pāpiya­sikā, tiṇavatthārako—ime satta samathā.

Siyā ime satta samathā dasa samathā honti, dasa samathā satta samathā honti vatthuvasena pariyāyena? Siyāti.

Kathañca siyā? Vivā­dādhika­ra­ṇassa dve samathā, anuvā­dādhika­ra­ṇassa cattāro samathā, āpat­tādhika­ra­ṇassa tayo samathā, kic­cādhika­ra­ṇassa eko samatho. Evaṃ ime satta samathā dasa samathā honti, dasa samathā satta samathā honti vatthuvasena pariyāyena.

Pariyāyavāro niṭṭhito chaṭṭho.

2. Sādhāraṇavāra

Kati samathā vivā­dādhika­ra­ṇassa sādhāraṇā? Kati samathā vivā­dādhika­ra­ṇassa asādhāraṇā? Kati samathā anuvā­dādhika­ra­ṇassa sādhāraṇā? Kati samathā anuvā­dādhika­ra­ṇassa asādhāraṇā? Kati samathā āpat­tādhika­ra­ṇassa sādhāraṇā? Kati samathā āpat­tādhika­ra­ṇassa asādhāraṇā? Kati samathā kic­cādhika­ra­ṇassa sādhāraṇā? Kati samathā kic­cādhika­ra­ṇassa asādhāraṇā?

Dve samathā vivā­dādhika­ra­ṇassa sādhāraṇā—sammukhāvinayo, yebhuyyasikā. Pañca samathā vivā­dādhika­ra­ṇassa asādhāraṇā—sativinayo, amūḷhavinayo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, tassa­pāpiya­sikā, tiṇavatthārako. (1)

Cattāro samathā anuvā­dādhika­ra­ṇassa sādhāraṇā—sammukhāvinayo; sativinayo, amūḷhavinayo, tassa­pāpiya­sikā. Tayo samathā anuvā­dādhika­ra­ṇassa asādhāraṇā— yebhuyyasikā, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, tiṇavatthārako. (2)

Tayo samathā āpat­tādhika­ra­ṇassa sādhāraṇā—sammukhāvinayo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, tiṇavatthārako. Cattāro samathā āpat­tādhika­ra­ṇassa asādhāraṇā—yebhuyyasikā, sativinayo, amūḷhavinayo, tassa­pāpiya­sikā. (3)

Eko samatho kic­cādhika­ra­ṇassa sādhāraṇo—sammukhāvinayo. Cha samathā kic­cādhika­ra­ṇassa asādhāraṇā—yebhuyyasikā, sativinayo, amūḷhavinayo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, tassa­pāpiya­sikā, tiṇavatthārako. (4)

Sādhāraṇavāro niṭṭhito sattamo.

3. Tabbhāgiyavāra

Kati samathā vivā­dādhika­ra­ṇassa tabbhāgiyā? Kati samathā vivā­dādhika­ra­ṇassa aññabhāgiyā? Kati samathā anuvā­dādhika­ra­ṇassa tabbhāgiyā? Kati samathā anuvā­dādhika­ra­ṇassa aññabhāgiyā? Kati samathā āpat­tādhika­ra­ṇassa tabbhāgiyā? Kati samathā āpat­tādhika­ra­ṇassa aññabhāgiyā? Kati samathā kic­cādhika­ra­ṇassa tabbhāgiyā? Kati samathā kic­cādhika­ra­ṇassa aññabhāgiyā?

Dve samathā vivā­dādhika­ra­ṇassa tabbhāgiyā—sammukhāvinayo, yebhuyyasikā. Pañca samathā vivā­dādhika­ra­ṇassa aññabhāgiyā—sativinayo, amūḷhavinayo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, tassa­pāpiya­sikā, tiṇavatthārako. (1)

Cattāro samathā anuvā­dādhika­ra­ṇassa tabbhāgiyā—sammukhāvinayo, sativinayo, amūḷhavinayo, tassa­pāpiya­sikā. Tayo samathā anuvā­dādhika­ra­ṇassa aññabhāgiyā— yebhuyyasikā, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, tiṇavatthārako. (2)

Tayo samathā āpat­tādhika­ra­ṇassa tabbhāgiyā—sammukhāvinayo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, tiṇavatthārako. Cattāro samathā āpat­tādhika­ra­ṇassa aññabhāgiyā—yebhuyyasikā, sativinayo, amūḷhavinayo, tassa­pāpiya­sikā. (3)

Eko samatho kic­cādhika­ra­ṇassa tabbhāgiyo—sammukhāvinayo. Cha samathā kic­cādhika­ra­ṇassa aññabhāgiyā—yebhuyyasikā, sativinayo, amūḷhavinayo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, tassa­pāpiya­sikā, tiṇavatthārako. (4)

Tabbhāgiyavāro niṭṭhito aṭṭhamo.

4. Sama­thā­sama­thas­sa­sādhāra­ṇa­vāra

Samathā samathassa sādhāraṇā, samathā samathassa asādhāraṇā. Siyā samathā samathassa sādhāraṇā, siyā samathā samathassa asādhāraṇā.

Kathaṃ siyā samathā samathassa sādhāraṇā? Kathaṃ siyā samathā samathassa asādhāraṇā? Yebhuyyasikā sam­mukhā­vinayassa sādhāraṇā, sativinayassa amūḷha­vinayassa paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa tassa­pāpiya­sikāya tiṇa­vatthā­ra­kassa asādhāraṇā. (1)

Sativinayo sam­mukhā­vinayassa sādhāraṇo, amūḷha­vinayassa paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa tassa­pāpiya­sikāya tiṇa­vatthā­ra­kassa yebhuyyasikāya asādhāraṇo. (2)

Amūḷhavinayo sam­mukhā­vinayassa sādhāraṇo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa tassa­pāpiya­sikāya tiṇa­vatthā­ra­kassa yebhuyyasikāya sativinayassa asādhāraṇo. (3)

Paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ sam­mukhā­vinayassa sādhāraṇaṃ, tassa­pāpiya­sikāya tiṇa­vatthā­ra­kassa yebhuyyasikāya sativinayassa amūḷha­vinayassa asādhāraṇaṃ. (4)

Tassa­pāpiya­sikā sam­mukhā­vinayassa sādhāraṇā, tiṇa­vatthā­ra­kassa yebhuyyasikāya sativinayassa amūḷha­vinayassa paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa asādhāraṇā. (5)

Tiṇavatthārako sam­mukhā­vinayassa sādhāraṇo, yebhuyyasikāya sativinayassa amūḷha­vinayassa paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa tassa­pāpiya­sikāya asādhāraṇo. (6)

Evaṃ siyā samathā samathassa sādhāraṇā; evaṃ siyā samathā samathassa asādhāraṇā.

Samathā samathassa sādhāraṇavāro niṭṭhito navamo.

5. Sama­thā­sama­thas­satab­bhāgi­ya­vāra

Samathā samathassa tabbhāgiyā, samathā samathassa aññabhāgiyā. Siyā samathā samathassa tabbhāgiyā, siyā samathā samathassa aññabhāgiyā.

Kathaṃ siyā samathā samathassa tabbhāgiyā? Kathaṃ siyā samathā samathassa aññabhāgiyā? Yebhuyyasikā sam­mukhā­vinayassa tabbhāgiyā, sativinayassa amūḷha­vinayassa paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa tassa­pāpiya­sikāya tiṇa­vatthā­ra­kassa aññabhāgiyā. (1)

Sativinayo sam­mukhā­vinayassa tabbhāgiyo, amūḷha­vinayassa paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa tassa­pāpiya­sikāya tiṇa­vatthā­ra­kassa yebhuyyasikāya aññabhāgiyo. (2)

Amūḷhavinayo sam­mukhā­vinayassa tabbhāgiyo, paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa tassa­pāpiya­sikāya tiṇa­vatthā­ra­kassa yebhuyyasikāya sativinayassa aññabhāgiyo. (3)

Paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ sam­mukhā­vinayassa tabbhāgiyaṃ, tassa­pāpiya­sikāya tiṇa­vatthā­ra­kassa yebhuyyasikāya sativinayassa amūḷha­vinayassa aññabhāgiyaṃ. (4)

Tassa­pāpiya­sikā sam­mukhā­vinayassa tabbhāgiyā, tiṇa­vatthā­ra­kassa yebhuyyasikāya sativinayassa amūḷha­vinayassa paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa aññabhāgiyā. (5)

Tiṇavatthārako sam­mukhā­vinayassa tabbhāgiyo, yebhuyyasikāya sativinayassa amūḷha­vinayassa paṭiñ­ñā­ta­karaṇassa tassa­pāpiya­sikāya aññabhāgiyo. (6)

Evaṃ siyā samathā samathassa tabbhāgiyā, evaṃ siyā samathā samathassa aññabhāgiyā.

Samathā samathassa tabbhāgiyavāro niṭṭhito dasamo.

6. Sama­tha­sam­mukhā­vinaya­vāra

Samatho sammukhāvinayo, sammukhāvinayo samatho? Samatho yebhuyyasikā, yebhuyyasikā samatho? Samatho sativinayo, sativinayo samatho? Samatho amūḷhavinayo, amūḷhavinayo samatho? Samatho paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ samatho? Samatho tassa­pāpiya­sikā, tassa­pāpiya­sikā samatho? Samatho tiṇavatthārako, tiṇavatthārako samatho?

Yebhuyyasikā sativinayo amūḷhavinayo paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ tassa­pāpiya­sikā tiṇavatthārako—ime samathā samathā, no sammukhāvinayo. Sammukhāvinayo samatho ceva sammukhāvinayo ca. (1)

Sativinayo amūḷhavinayo paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ tassa­pāpiya­sikā tiṇavatthārako sammukhāvinayo—ime samathā samathā, no yebhuyyasikā. Yebhuyyasikā samatho ceva yebhuyyasikā ca. (2)

Amūḷhavinayo paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ tassa­pāpiya­sikā tiṇavatthārako sammukhāvinayo yebhuyyasikā—ime samathā samathā, no sativinayo. Sativinayo samatho ceva sativinayo ca. (3)

Paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ tassa­pāpiya­sikā tiṇavatthārako sammukhāvinayo yebhuyyasikā sativinayo—ime samathā samathā, no amūḷhavinayo. Amūḷhavinayo samatho ceva amūḷhavinayo ca. (4)

Tassa­pāpiya­sikā tiṇavatthārako sammukhāvinayo yebhuyyasikā sativinayo amūḷhavinayo—ime samathā samathā, no paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ. Paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ samatho ceva paṭiñ­ñā­ta­karaṇañca. (5)

Tiṇavatthārako sammukhāvinayo yebhuyyasikā sativinayo amūḷhavinayo paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ—ime samathā samathā, no tassa­pāpiya­sikā. Tassa­pāpiya­sikā samatho ceva tassa­pāpiya­sikā ca. (6)

Sammukhāvinayo yebhuyyasikā sativinayo amūḷhavinayo paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ tassa­pāpiya­sikā—ime samathā samathā, no tiṇavatthārako. Tiṇavatthārako samatho ceva tiṇavatthārako ca. (7)

Sama­tha­sam­mukhā­vinaya­vāro niṭṭhito ekādasamo.

7. Vinayavāra

Vinayo sammukhāvinayo, sammukhāvinayo vinayo? Vinayo yebhuyyasikā, yebhuyyasikā vinayo? Vinayo sativinayo, sativinayo vinayo? Vinayo amūḷhavinayo, amūḷhavinayo vinayo? Vinayo paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ vinayo? Vinayo tassa­pāpiya­sikā, tassa­pāpiya­sikā vinayo? Vinayo tiṇavatthārako, tiṇavatthārako vinayo?

Vinayo siyā sammukhāvinayo siyā na sammukhāvinayo. Sammukhāvinayo vinayo ceva sammukhāvinayo ca. (1)

Vinayo siyā yebhuyyasikā, siyā na yebhuyyasikā. Yebhuyyasikā vinayo ceva yebhuyyasikā ca. (2)

Vinayo siyā sativinayo, siyā na sativinayo. Sativinayo vinayo ceva sativinayo ca. (3)

Vinayo siyā amūḷhavinayo, siyā na amūḷhavinayo. Amūḷhavinayo vinayo ceva amūḷhavinayo ca. (4)

Vinayo siyā paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, siyā na paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ. Paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ vinayo ceva paṭiñ­ñā­ta­karaṇañca. (5)

Vinayo siyā tassa­pāpiya­sikā, siyā na tassa­pāpiya­sikā. Tassa­pāpiya­sikā vinayo ceva tassa­pāpiya­sikā ca. (6)

Vinayo siyā tiṇavatthārako, siyā na tiṇavatthārako. Tiṇavatthārako vinayo ceva tiṇavatthārako ca. (7)

Vinayavāro niṭṭhito dvādasamo.

8. Kusalavāra

Sammukhāvinayo kusalo akusalo abyākato? Yebhuyyasikā kusalā akusalā abyākatā? Sativinayo kusalo akusalo abyākato? Amūḷhavinayo kusalo akusalo abyākato? Paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ? Tassa­pāpiya­sikā kusalā akusalā abyākatā? Tiṇavatthārako kusalo akusalo abyākato?

Sammukhāvinayo siyā kusalo, siyā abyākato. Natthi sammukhāvinayo akusalo. (1)

Yebhuyyasikā siyā kusalā, siyā akusalā, siyā abyākatā. (2)

Sativinayo siyā kusalo, siyā akusalo, siyā abyākato. (3)

Amūḷhavinayo siyā kusalo, siyā akusalo, siyā abyākato. (4)

Paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ siyā kusalaṃ, siyā akusalaṃ, siyā abyākataṃ. (5)

Tassa­pāpiya­sikā siyā kusalā, siyā akusalā siyā abyākatā. (6)

Tiṇavatthārako siyā kusalo, siyā akusalo, siyā abyākato. (7)

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ. Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ. Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ. Kic­cādhika­ra­ṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ.

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ siyā kusalaṃ, siyā akusalaṃ, siyā abyākataṃ. (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ siyā kusalaṃ, siyā akusalaṃ, siyā abyākataṃ. (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ siyā akusalaṃ, siyā abyākataṃ. Natthi āpat­tādhika­ra­ṇaṃ kusalaṃ. (3)

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ siyā kusalaṃ, siyā akusalaṃ, siyā abyākataṃ. (4)

Kusalavāro niṭṭhito terasamo.

9. Yatthavāra, pucchāvāra

Yattha yebhuyyasikā labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati; yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha yebhuyyasikā labbhati. Na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati, na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati. (1)

Yattha sativinayo labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati; yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha sativinayo labbhati. Na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati, na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati. (2)

Yattha amūḷhavinayo labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati; yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha amūḷhavinayo labbhati. Na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati, na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati. (3)

Yattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati; yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati. Na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati. (4)

Yattha tassa­pāpiya­sikā labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati; yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati. Na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati. (5)

Yattha tiṇavatthārako labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati; yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha tiṇavatthārako labbhati. Na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati, na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati. (6)

Yattha yebhuyyasikā tattha sammukhāvinayo; yattha sammukhāvinayo tattha yebhuyyasikā. Na tattha sativinayo, na tattha amūḷhavinayo, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, na tattha tassa­pāpiya­sikā, na tattha tiṇavatthārako. (7)

Yattha sativinayo tattha sammukhāvinayo; yattha sammukhāvinayo tattha sativinayo. Na tattha amūḷhavinayo, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, na tattha tassa­pāpiya­sikā, na tattha tiṇavatthārako, na tattha yebhuyyasikā. Sam­mukhā­vinayaṃ kātuna mūlaṃ … pe …. (8)

Yattha tiṇavatthārako tattha sammukhāvinayo; yattha sammukhāvinayo tattha tiṇavatthārako. Na tattha yebhuyyasikā, na tattha sativinayo, na tattha amūḷhavinayo, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ, na tattha tassa­pāpiya­sikā. (9)

Cakkapeyyālaṃ.
Yatthavāro niṭṭhito cuddasamo.

10. Samathavāra, vissajjanāvāra

Yasmiṃ samaye sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha yebhuyyasikā labbhati tattha sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati tattha yebhuyyasikā labbhati. Na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati, na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati. (1)

Yasmiṃ samaye sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha sativinayo labbhati tattha sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati tattha sativinayo labbhati. Na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati, na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati. (2)

Yasmiṃ samaye sam­mukhā­vina­yena ca amūḷhavinayena ca adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha amūḷhavinayo labbhati tattha sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati tattha amūḷhavinayo labbhati. Na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati, na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati. (3)

Yasmiṃ samaye sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati tattha sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati. Na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati. (4)

Yasmiṃ samaye sam­mukhā­vina­yena ca tassa­pāpiya­sikāya ca adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha tassa­pāpiya­sikā labbhati tattha sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati. Na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati. (5)

Yasmiṃ samaye sam­mukhā­vina­yena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha tiṇavatthārako labbhati tattha sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati tattha tiṇavatthārako labbhati. Na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ labbhati, na tattha tassa­pāpiya­sikā labbhati. (6)

Samathavāro niṭṭhito pannarasamo.

11. Saṃsaṭṭhavāra

Adhikaraṇanti vā samathāti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā udāhu visaṃsaṭṭhā? Labbhā ca panimesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti?

Adhikaraṇanti vā samathāti vā ime dhammā visaṃsaṭṭhā, no saṃsaṭṭhā. Labbhā ca panimesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti. So— “mā hevan”tissa vacanīyo. Adhikaraṇanti vā samathāti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā, no visaṃsaṭṭhā. No ca labbhā imesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ. Taṃ kissa hetu? Nanu vuttaṃ bhagavatā—“cattārimāni, bhikkhave, adhikaraṇāni, satta samathā. Adhikaraṇā samathehi sammanti, samathā adhikaraṇehi sammanti. Evaṃ, ime dhammā saṃsaṭṭhā no visaṃsaṭṭhā; no ca labbhā imesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetun”ti.

Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito soḷasamo.

12. Sammativāra

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati? Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati? Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati? Kic­cādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati?

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ dvīhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca. (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ catūhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ tīhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (3)

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ ekena samathena sammati—sam­mukhā­vina­yena. (4)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca pañcahi samathehi sammanti— sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. (1)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca catūhi samathehi sammanti— sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (2)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca dvīhi samathehi sammanti— sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca. (3)

Anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca chahi samathehi sammanti— sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (4)

Anuvā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Anuvā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca catūhi samathehi sammanti— sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. (5)

Āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca tīhi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (6)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca sattahi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (7)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca pañcahi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. (8)

Anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca chahi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (9)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca sattahi samathehi sammanti— sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (10)

Sammativāro niṭṭhito sattarasamo.

13. Sam­manti­na­samman­tivāra

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati, katihi samathehi na sammati? Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati, katihi samathehi na sammati? Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati, katihi samathehi na sammati? Kic­cādhika­ra­ṇaṃ katihi samathehi sammati, katihi samathehi na sammati?

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ dvīhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca. Pañcahi samathehi na sammati—sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ catūhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. Tīhi samathehi na sammati— yebhuyyasikāya ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ tīhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. Catūhi samathehi na sammati—yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. (3)

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ ekena samathena sammati—sam­mukhā­vina­yena. Chahi samathehi na sammati—yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (4)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca pañcahi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. Dvīhi samathehi na sammanti—paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (5)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca catūhi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. Tīhi samathehi na sammanti—sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. (6)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca dvīhi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca. Pañcahi samathehi na sammanti—sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (7)

Anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca chahi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. Ekena samathena na sammanti—yebhuyyasikāya. (8)

Anuvā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Anuvā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca catūhi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. Tīhi samathehi na sammanti—yebhuyyasikāya ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (9)

Āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca tīhi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. Catūhi samathehi na sammanti—yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. (10)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca sattahi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (11)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca pañcahi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. Dvīhi samathehi na sammanti—paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (12)

Anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca chahi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. Ekena samathena na sammanti—yebhuyyasikāya. (13)

Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇañca anuvā­dādhika­ra­ṇañca āpat­tādhika­ra­ṇañca kic­cādhika­ra­ṇañca sattahi samathehi sammanti—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (14)

Sammanti na sammantivāro niṭṭhito aṭṭhārasamo.

14. Sama­thādhika­ra­ṇa­vāra

Samathā samathehi sammanti? Samathā adhikaraṇehi sammanti? Adhikaraṇā samathehi sammanti? Adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti?

Siyā samathā samathehi sammanti, siyā samathā samathehi na sammanti. Siyā samathā adhikaraṇehi sammanti, siyā samathā adhikaraṇehi na sammanti. Siyā adhikaraṇā samathehi sammanti, siyā adhikaraṇā samathehi na sammanti. Siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti, siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi na sammanti.

Kathaṃ siyā samathā samathehi sammanti, kathaṃ siyā samathā samathehi na sammanti? Yebhuyyasikā sam­mukhā­vina­yena sammati; sativinayena na sammati, amūḷhavinayena na sammati, paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena na sammati, tassa­pāpiya­sikāya na sammati, tiṇa­vatthā­ra­kena na sammati. (1)

Sativinayo sam­mukhā­vina­yena sammati; amūḷhavinayena na sammati, paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena na sammāti, tassa­pāpiya­sikāya na sammati, tiṇa­vatthā­ra­kena na sammati, yebhuyyasikāya na sammati. (2)

Amūḷhavinayo sam­mukhā­vina­yena sammati; paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena na sammati, tassa­pāpiya­sikāya na sammati, tiṇa­vatthā­ra­kena na sammati, yebhuyyasikāya na sammati, sativinayena na sammati. (3)

Paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ sam­mukhā­vina­yena sammati; tassa­pāpiya­sikāya na sammati, tiṇa­vatthā­ra­kena na sammati, yebhuyyasikāya na sammati, sativinayena na sammati, amūḷhavinayena na sammati. (4)

Tassa­pāpiya­sikā sam­mukhā­vina­yena sammati; tiṇa­vatthā­ra­kena na sammati, yebhuyyasikāya na sammati, sativinayena na sammati, amūḷhavinayena na sammati, paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena na sammati. (5)

Tiṇavatthārako sam­mukhā­vina­yena sammati; yebhuyyasikāya na sammati, sativinayena na sammati, amūḷhavinayena na sammati, paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena na sammati, tassa­pāpiya­sikāya na sammati. Evaṃ siyā samathā samathehi sammanti. Evaṃ siyā samathā samathehi na sammanti. (6)

Kathaṃ siyā samathā adhikaraṇehi sammanti, kathaṃ siyā samathā adhikaraṇehi na sammanti? Sammukhāvinayo vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. (1)

Yebhuyyasikā vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. (2)

Sativinayo vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. (3)

Amūḷhavinayo vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. (4)

Paṭiñ­ñā­ta­karaṇaṃ vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. (5)

Tassa­pāpiya­sikā vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. (6)

Tiṇavatthārako vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. Evaṃ siyā samathā adhikaraṇehi sammanti. Evaṃ siyā samathā adhikaraṇehi na sammanti. (7)

Kathaṃ siyā adhikaraṇā samathehi sammanti, kathaṃ siyā adhikaraṇā samathehi na sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca sammati; sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca na sammati. (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca sammati; yebhuyyasikāya ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca na sammati. (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca sammati; yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca na sammati. (3)

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ sam­mukhā­vina­yena sammati; yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tassa­pāpiya­sikāya ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca na sammati. Evaṃ siyā adhikaraṇā samathehi sammanti. Evaṃ siyā adhikaraṇā samathehi na sammanti. (4)

Kathaṃ siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti? Kathaṃ siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi na sammanti? Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. (3)

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ vivā­dādhika­ra­ṇena na sammati, anuvā­dādhika­ra­ṇena na sammati, āpat­tādhika­ra­ṇena na sammati; kic­cādhika­ra­ṇena sammati. Evaṃ siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti. Evaṃ siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi na sammanti. (4)

Chāpi samathā cattāropi adhikaraṇā sam­mukhā­vina­yena sammanti; sammukhāvinayo na kenaci sammati.

Sama­thādhika­ra­ṇa­vāro niṭṭhito ekūnavīsatimo.

15. Samuṭ­ṭhāpa­na­vāra

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti? Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti; api ca vivā­dādhika­ra­ṇa­pac­cayā cattāro adhikaraṇā jāyanti. Yathā kathaṃ viya? Idha bhikkhū vivadanti—“dhammo”ti vā, “adhammo”ti vā, “vinayo”ti vā, “avinayo”ti vā, “abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenā”ti vā, “bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenā”ti vā, “anāciṇṇaṃ tathāgatenā”ti vā, “āciṇṇaṃ tathāgatenā”ti vā, “apaññattaṃ tathāgatenā”ti vā, “paññattaṃ tathāgatenā”ti vā, “āpattī”ti vā, “anāpattī”ti vā, “lahukā āpattī”ti vā, “garukā āpattī”ti vā, “sāvasesā āpattī”ti vā, “anavasesā āpattī”ti vā, “duṭṭhullā āpattī”ti vā “aduṭṭhullā āpattī”ti vā. Yaṃ tattha bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo nānāvādo aññathāvādo vipaccatāya vohāro medhakaṃ, idaṃ vuccati vivā­dādhika­ra­ṇaṃ. Vivā­dādhika­raṇe saṃgho vivadati. Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ vivadamāno anuvadati. Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpat­tādhika­ra­ṇaṃ. Tāya āpattiyā saṃgho kammaṃ karoti kic­cādhika­ra­ṇaṃ. Evaṃ vivā­dādhika­ra­ṇa­pac­cayā cattāro adhikaraṇā jāyanti.

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti? Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti; api ca anuvā­dādhika­ra­ṇa­pac­cayā cattāro adhikaraṇā jāyanti. Yathā kathaṃ viya? Idha bhikkhū bhikkhuṃ anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā diṭṭhi­vi­pat­tiyā vā ājīvavipattiyā vā. Yo tattha anuvādo anuvadanā anullapanā anubhaṇanā anusam­pa­vaṅkatā abbhussahanatā anu­balap­padānaṃ, idaṃ vuccati anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ. Anuvā­dādhika­raṇe saṃgho vivadati. Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ vivadamāno anuvadati. Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpat­tādhika­ra­ṇaṃ. Tāya āpattiyā saṃgho kammaṃ karoti kic­cādhika­ra­ṇaṃ. Evaṃ anuvā­dādhika­ra­ṇa­pac­cayā cattāro adhikaraṇā jāyanti.

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti? Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti; api ca āpat­tādhika­ra­ṇa­pac­cayā cattāro adhikaraṇā jāyanti. Yathā kathaṃ viya? Pañcapi āpattikkhandhā āpat­tādhika­ra­ṇaṃ, sattapi āpattikkhandhā āpat­tādhika­ra­ṇaṃ, idaṃ vuccati āpat­tādhika­ra­ṇaṃ. Āpat­tādhika­raṇe saṃgho vivadati. Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ vivadamāno anuvadati. Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpat­tādhika­ra­ṇaṃ. Tāya āpattiyā saṃgho kammaṃ karoti kic­cādhika­ra­ṇaṃ. Evaṃ āpat­tādhika­ra­ṇa­pac­cayā cattāro adhikaraṇā jāyanti.

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti? Kic­cādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti, api ca kic­cādhika­ra­ṇa­pac­cayā cattāro adhikaraṇā jāyanti. Yathā kathaṃ viya? Yā saṃghassa kiccayatā karaṇīyatā apaloka­na­kammaṃ ñattikammaṃ ñatti­dutiya­kam­maṃ ñatti­catut­tha­kammaṃ, idaṃ vuccati kic­cādhika­ra­ṇaṃ. Kiccādhikaraṇe saṃgho vivadati. Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ vivadamāno anuvadati. Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpat­tādhika­ra­ṇaṃ. Tāya āpattiyā saṃgho kammaṃ karoti kic­cādhika­ra­ṇaṃ. Evaṃ kic­cādhika­ra­ṇa­pac­cayā cattāro adhikaraṇā jāyanti.

Samuṭ­ṭhāpa­na­vāro niṭṭhito vīsatimo.

16. Bhajativāra

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati? Katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ? Katamaṃ adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ? Katamena adhikaraṇena saṅgahitaṃ? (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati? Katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ? Katamaṃ adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ? Katamena adhikaraṇena saṅgahitaṃ? (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati? Katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ? Katamaṃ adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ? Katamena adhikaraṇena saṅgahitaṃ? (3)

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ bhajati? Katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ? Katamaṃ adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ? Katamena adhikaraṇena saṅgahitaṃ? (4)

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ vivā­dādhika­ra­ṇaṃ bhajati, vivā­dādhika­ra­ṇaṃ upanissitaṃ, vivā­dādhika­ra­ṇaṃ pariyāpannaṃ, vivā­dādhika­ra­ṇena saṅgahitaṃ. (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ bhajati, anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ upanissitaṃ, anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ pariyāpannaṃ, anuvā­dādhika­ra­ṇena saṅgahitaṃ. (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpat­tādhika­ra­ṇaṃ bhajati, āpat­tādhika­ra­ṇaṃ upanissitaṃ, āpat­tādhika­ra­ṇaṃ pariyāpannaṃ, āpat­tādhika­ra­ṇena saṅgahitaṃ. (3)

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ kic­cādhika­ra­ṇaṃ bhajati, kic­cādhika­ra­ṇaṃ upanissitaṃ, kic­cādhika­ra­ṇaṃ pariyāpannaṃ, kic­cādhika­ra­ṇena saṅgahitaṃ. (4)

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ kati samathe bhajati, kati samathe upanissitaṃ, kati samathe pariyāpannaṃ, katihi samathehi saṅgahitaṃ, katihi samathehi sammati? (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ kati samathe bhajati, kati samathe upanissitaṃ, kati samathe pariyāpannaṃ, katihi samathehi saṅgahitaṃ, katihi samathehi sammati? (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ kati samathe bhajati, kati samathe upanissitaṃ, kati samathe pariyāpannaṃ, katihi samathehi saṅgahitaṃ, katihi samathehi sammati? (3)

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ kati samathe bhajati, kati samathe upanissitaṃ, kati samathe pariyāpannaṃ, katihi samathehi saṅgahitaṃ, katihi samathehi sammati? (4)

Vivā­dādhika­ra­ṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ dve samathe bhajati, dve samathe upanissitaṃ, dve samathe pariyāpannaṃ, dvīhi samathehi saṅgahitaṃ, dvīhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca yebhuyyasikāya ca. (1)

Anuvā­dādhika­ra­ṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ cattāro samathe bhajati, cattāro samathe upanissitaṃ, cattāro samathe pariyāpannaṃ, catūhi samathehi saṅgahitaṃ, catūhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa­pāpiya­sikāya ca. (2)

Āpat­tādhika­ra­ṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ tayo samathe bhajati, tayo samathe upanissitaṃ, tayo samathe pariyāpannaṃ, tīhi samathehi saṅgahitaṃ tīhi samathehi sammati—sam­mukhā­vina­yena ca paṭiñ­ñā­ta­kara­ṇena ca tiṇa­vatthā­ra­kena ca. (3)

Kic­cādhika­ra­ṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ ekaṃ samathaṃ bhajati, ekaṃ samathaṃ upanissitaṃ, ekaṃ samathaṃ pariyāpannaṃ, ekena samathena saṅgahitaṃ, ekena samathena sammati—sam­mukhā­vina­yenāti. (4)

Bhajativāro niṭṭhito ekavīsatimo.

Samathabhedo niṭṭhito.

Tassuddānaṃ

Adhikaraṇaṃ pariyāyaṃ,
sādhāraṇā ca bhāgiyā;
Samathā sādhāraṇikā,
samathassa tabbhāgiyā.

Samathā sammukhā ceva,
vinayena kusalena ca;
Yattha sama­tha­saṃsaṭ­ṭhā,
sammanti na sammanti ca;
Sama­thādhika­ra­ṇañ­ceva,
samuṭṭhānaṃ bhajanti cāti.