Saṃyutta Nikāya 13

1. Abhisa­maya­vagga

11. Tatiya­pabba­ta­sutta

Sāvatthiyaṃ viharati. “ Seyyathāpi, bhikkhave, puriso sinerussa pabbatarājassa satta muggamattiyo pāsāṇasakkharā upanikkhipeyya. Taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, katamaṃ nu kho bahutaraṃ, yā vā satta muggamattiyo pāsāṇasakkharā upanikkhittā yo vā sineru pabbatarājā”ti?

“Etadeva, bhante, bahutaraṃ yadidaṃ sineru pabbatarājā; appamattikā satta muggamattiyo pāsāṇasakkharā upanikkhittā. Neva satimaṃ kalaṃ upenti na sahassimaṃ kalaṃ upenti na satasahassimaṃ kalaṃ upenti sineruṃ pabbatarājānaṃ upanidhāya satta muggamattiyo pāsāṇasakkharā upanikkhittā”ti.

“Evameva kho, bhikkhave, ariyasāvakassa diṭṭhi­sam­pannassa puggalassa adhigamaṃ upanidhāya añña­titthi­ya­samaṇab­rāhma­ṇa­parib­bāja­kā­naṃ adhigamo neva satimaṃ kalaṃ upeti na sahassimaṃ kalaṃ upeti na satasahassimaṃ kalaṃ upeti. Evaṃ mahādhigamo, bhikkhave, diṭṭhisampanno puggalo, evaṃ mahābhiñño”ti.

Ekādasamaṃ.

Abhisa­maya­saṃ­yuttaṃ samattaṃ.

Nakhasikhā pokkharaṇī,
sambhejjaudake ca dve;
Dve pathavī dve samuddā,
tayo ca pabbatūpamāti.