Saṃyutta Nikāya 45

8. Dutiya­ekadham­ma­peyyā­la­vagga

83. Yoniso­ma­nasikā­ra­sam­padā­sutta

“Yathayidaṃ, bhikkhave, yoniso­ma­nasikā­ra­sam­padā. Yoniso­ma­nasikā­ra­sam­pannas­setaṃ, bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ—ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahu­līka­ris­sati. Kathañca, bhikkhave, bhikkhu yoniso­ma­nasikā­ra­sam­panno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti? Idha, bhikkhave, bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ … pe … sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodha­nissitaṃ vos­sagga­pari­ṇāmiṃ. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu yoniso­ma­nasikā­ra­sam­panno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotī”ti.

Sattamaṃ.