Saṃyutta Nikāya 46

5. Cakka­vatti­vagga

49. Ajjhat­tikaṅ­gasutta

“Ajjhattikaṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ uppādāya, yathayidaṃ—bhikkhave, yoniso­ma­nasikāro. Yoniso­ma­nasikā­ra­sam­pannas­setaṃ, bhikkhave, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ—satta bojjhaṅge bhāvessati, satta bojjhaṅge bahu­līka­ris­sati. Kathañca, bhikkhave, bhikkhu yoniso­ma­nasikā­ra­sam­panno satta bojjhaṅge bhāveti, satta bojjhaṅge bahulīkaroti? Idha, bhikkhave, bhikkhu sati­sam­boj­jhaṅ­gaṃ bhāveti vivekanissitaṃ … pe … upekkhā­sam­boj­jhaṅ­gaṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodha­nissitaṃ vos­sagga­pari­ṇāmiṃ. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu yoniso­ma­nasikā­ra­sam­panno satta bojjhaṅge bhāveti, satta bojjhaṅge bahulīkarotī”ti.

Navamaṃ.