Saṃyutta Nikāya 55

2. Rājakā­rāma­vagga

14. Dugga­ti­bhaya­sutta

“Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato ariyasāvako sabba­dugga­ti­bhayaṃ samatikkanto hoti. Katamehi catūhi? Idha, bhikkhave, ariyasāvako buddhe aveccap­pasā­dena samannāgato hoti—itipi so bhagavā … pe … satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti. Dhamme … pe … saṃghe … pe … ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti akhaṇḍehi … pe … samā­dhi­saṃ­vatta­ni­kehi. Imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgato ariyasāvako sabba­dugga­ti­bhayaṃ samatikkanto hotī”ti.

Catutthaṃ.