Saṃyutta Nikāya 55

5. Sagātha­ka­puññā­bhi­sanda­vagga

49. Mahānāmasutta

Kapila­vatthu­nidānaṃ. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho mahānāmaṃ sakkaṃ bhagavā etadavoca: “catūhi kho, mahānāma, dhammehi samannāgato ariyasāvako sotāpanno hoti … pe … sam­bodhi­parā­yaṇo.

Katamehi catūhi? Idha, mahānāma, ariyasāvako buddhe … pe … dhamme … pe … saṅghe … pe … ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti akhaṇḍehi … pe … samā­dhi­saṃ­vatta­ni­kehi. Imehi kho, mahānāma, catūhi dhammehi samannāgato ariyasāvako sotāpanno hoti avini­pāta­dhammo niyato sam­bodhi­parā­yaṇo”ti.

Navamaṃ.