Sutta Nipāta 5.11

­Kappa­māṇa­vapuc­chā

“Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ,
(iccāyasmā kappo):
Oghe jāte mahabbhaye;
Jarā­maccu­paretā­naṃ,
Dīpaṃ pabrūhi mārisa;
Tvañca me dīpamakkhāhi,
Yathāyidaṃ nāparaṃ siyā”.

“Majjhe sarasmiṃ tiṭṭhataṃ,
(kappāti bhagavā):
Oghe jāte mahabbhaye;
Jarā­maccu­paretā­naṃ,
Dīpaṃ pabrūmi kappa te.

Akiñcanaṃ anādānaṃ,
etaṃ dīpaṃ anāparaṃ;
Nibbānaṃ iti naṃ brūmi,
­jarāmac­cu­parik­kha­yaṃ.

Etadaññāya ye satā,
Diṭṭha­dhammā­bhi­nibbutā;
Na te māravasānugā,
Na te mārassa paddhagū”ti.

­Kappa­māṇa­vapuc­chā dasamā.