Theragāthā

Ekakanipāta

Paṭhamavagga

1.5. Dabbat­thera­gāthā

“Yo duddamiyo damena danto,
Dabbo santusito vitiṇṇakaṅkho;
Vijitāvī apetabheravo hi,
Dabbo so parinibbuto ṭhitatto”ti.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā dabbo thero gāthaṃ abhāsitthāti.