Theragāthā

Ekakanipāta

Paṭhamavagga

1.7. Bhal­liyat­thera­gāthā

“Yopānudī maccurājassa senaṃ,
Naḷasetuṃva sudubbalaṃ mahogho;
Vijitāvī apetabheravo hi,
Danto so parinibbuto ṭhitatto”ti.

Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhalliyo thero gāthaṃ abhāsitthāti.