10 Indriyayamaka

10.1 Paṇṇat­ti­vāra­

10.1.1. Paṇṇat­ti­vāra­uddesa

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā­sambud­dhassa.

Bāvī­satin­driyāni—cakkhundriyaṃ, sotindriyaṃ, ghānindriyaṃ, jivhindriyaṃ, kāyindriyaṃ, manindriyaṃ, itthindriyaṃ, purisindriyaṃ, jīvitindriyaṃ, sukhindriyaṃ, dukkhindriyaṃ, somanas­sindriyaṃ, domanas­sindriyaṃ, upekkhindriyaṃ, saddhindriyaṃ, vīriyindriyaṃ, satindriyaṃ, samādhindriyaṃ, paññindriyaṃ, anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ, aññindriyaṃ, aññātā­vin­dri­yaṃ.

10.1.1.1. Pada­so­dha­na­vāra

10.1.1.1.1. Anuloma

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Cakkhundriyaṃ cakkhu?

» Sotaṃ sotindriyaṃ?

« Sotindriyaṃ sotaṃ?

» Ghānaṃ ghānindriyaṃ?

« Ghānindriyaṃ ghānaṃ?

» Jivhā jivhindriyaṃ?

« Jivhindriyaṃ jivhā?

» Kāyo kāyindriyaṃ?

« Kāyindriyaṃ kāyo?

» Mano manindriyaṃ?

« Manindriyaṃ mano?

» Itthī itthindriyaṃ?

« Itthindriyaṃ itthī?

» Puriso purisindriyaṃ?

« Purisindriyaṃ puriso?

» Jīvitaṃ jīvitindriyaṃ?

« Jīvitindriyaṃ jīvitaṃ?

» Sukhaṃ sukhindriyaṃ?

« Sukhindriyaṃ sukhaṃ?

» Dukkhaṃ dukkhindriyaṃ?

« Dukkhindriyaṃ dukkhaṃ?

» Somanassaṃ somanas­sindriyaṃ?

« Somanas­sindriyaṃ somanassaṃ?

» Domanassaṃ domanas­sindriyaṃ?

« Domanas­sindriyaṃ domanassaṃ?

» Upekkhā upekkhindriyaṃ?

« Upekkhindriyaṃ upekkhā?

» Saddhā saddhindriyaṃ?

« Saddhindriyaṃ saddhā?

» Vīriyaṃ vīriyindriyaṃ?

« Vīriyindriyaṃ vīriyaṃ?

» Sati satindriyaṃ?

« Satindriyaṃ sati?

» Samādhi samādhindriyaṃ?

« Samādhindriyaṃ samādhi?

» Paññā paññindriyaṃ?

« Paññindriyaṃ paññā?

» Anaññātañ­ñassā­mīti anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ?

« Anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ anaññātañ­ñassā­mīti?

» Aññaṃ aññindriyaṃ?

« Aññindriyaṃ aññaṃ?

» Aññātāvī aññātā­vin­dri­yaṃ?

« Aññātā­vin­dri­yaṃ aññātāvī?

10.1.1.1.2. Paccanīka

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na cakkhundriyaṃ na cakkhu?

» Na sotaṃ na sotindriyaṃ?

« Na sotindriyaṃ na sotaṃ?

» Na ghānaṃ na ghānindriyaṃ?

« Na ghānindriyaṃ na ghānaṃ?

» Na jivhā na jivhindriyaṃ?

« Na jivhindriyaṃ na jivhā?

» Na kāyo na kāyindriyaṃ?

« Na kāyindriyaṃ na kāyo?

» Na mano na manindriyaṃ?

« Na manindriyaṃ na mano?

» Na itthī na itthindriyaṃ?

« Na itthindriyaṃ na itthī?

» Na puriso na purisindriyaṃ?

« Na purisindriyaṃ na puriso?

» Na jīvitaṃ na jīvitindriyaṃ?

« Na jīvitindriyaṃ na jīvitaṃ?

» Na sukhaṃ na sukhindriyaṃ?

« Na sukhindriyaṃ na sukhaṃ?

» Na dukkhaṃ na dukkhindriyaṃ?

« Na dukkhindriyaṃ na dukkhaṃ?

» Na somanassaṃ na somanas­sindriyaṃ?

« Na somanas­sindriyaṃ na somanassaṃ?

» Na domanassaṃ na domanas­sindriyaṃ?

« Na domanas­sindriyaṃ na domanassaṃ?

» Na upekkhā na upekkhindriyaṃ?

« Na upekkhindriyaṃ na upekkhā?

» Na saddhā na saddhindriyaṃ?

« Na saddhindriyaṃ na saddhā?

» Na vīriyaṃ na vīriyindriyaṃ?

« Na vīriyindriyaṃ na vīriyaṃ?

» Na sati na satindriyaṃ?

« Na satindriyaṃ na sati?

» Na samādhi na samādhindriyaṃ?

« Na samādhindriyaṃ na samādhi?

» Na paññā na paññindriyaṃ?

« Na paññindriyaṃ na paññā?

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ?

« Na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ na anaññātañ­ñassā­mīti?

» Na aññaṃ na aññindriyaṃ?

« Na aññindriyaṃ na aññaṃ?

» Na aññātāvī na aññātā­vin­dri­yaṃ?

« Na aññātā­vin­dri­yaṃ na aññātāvī?

10.1.1.2. Pada­so­dha­na­mūla­cakka­vāra

10.1.1.2.1. Anuloma

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā sotindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā ghānindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā jivhindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā kāyindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā manindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā itthindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā purisindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā jīvitindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā sukhindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā dukkhindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā somanas­sindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā domanas­sindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā upekkhindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā saddhindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā vīriyindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā satindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā samādhindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā paññindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā aññindriyaṃ?

» Cakkhu cakkhundriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Sotaṃ sotindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Sotaṃ sotindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Ghānaṃ ghānindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Ghānaṃ ghānindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Jivhā jivhindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Jivhā jivhindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Kāyo kāyindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Kāyo kāyindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Mano manindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Mano manindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Itthī itthindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Itthī itthindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Puriso purisindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Puriso purisindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Jīvitaṃ jīvitindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Jīvitaṃ jīvitindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Sukhaṃ sukhindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Sukhaṃ sukhindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Dukkhaṃ dukkhindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Dukkhaṃ dukkhindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Somanassaṃ somanas­sindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Somanassaṃ somanas­sindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Domanassaṃ domanas­sindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Domanassaṃ domanas­sindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Upekkhā upekkhindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Upekkhā upekkhindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Saddhā saddhindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Saddhā saddhindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Vīriyaṃ vīriyindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Vīriyaṃ vīriyindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Sati satindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Sati satindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Samādhi samādhindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Samādhi samādhindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Paññā paññindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Paññā paññindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Anaññātañ­ñassā­mīti anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Anaññātañ­ñassā­mīti anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Aññaṃ aññindriyaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Aññaṃ aññindriyaṃ?

« Indriyā aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Aññātāvī aññātā­vin­dri­yaṃ?

« Indriyā cakkhundriyaṃ? … pe ….

» Aññātāvī aññātā­vin­dri­yaṃ?

« Indriyā aññindriyaṃ?

10.1.1.2.2. Paccanīka

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na sotindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na ghānindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na jivhindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na kāyindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na manindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na itthindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na purisindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na jīvitindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na sukhindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na dukkhindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na somanas­sindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na domanas­sindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na upekkhindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na saddhindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na vīriyindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na satindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na samādhindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na paññindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na aññindriyaṃ?

» Na cakkhu na cakkhundriyaṃ?

« Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na sotaṃ na sotindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na ghānaṃ na ghānindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na jivhā na jivhindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na kāyo na kāyindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na mano na manindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na itthī na itthindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na puriso na purisindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na jīvitaṃ na jīvitindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na sukhaṃ na sukhindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na dukkhaṃ na dukkhindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na somanassaṃ na somanas­sindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na domanassaṃ na domanas­sindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na upekkhā na upekkhindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na saddhā na saddhindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na vīriyaṃ na vīriyindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na sati na satindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na samādhi na samādhindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na paññā na paññindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na anaññātañ­ñassā­mī­tindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na aññaṃ na aññindriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññātā­vin­dri­yaṃ?

» Na aññātāvī na aññātā­vin­dri­yaṃ?

« Na indriyā na cakkhundriyaṃ? … pe … Na indriyā na aññindriyaṃ?

10.1.1.3. Sud­dhindriya­vāra

10.1.1.3.1. Anuloma

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu?

» Sotaṃ indriyaṃ?

« Indriyā sotaṃ?

» Ghānaṃ indriyaṃ?

« Indriyā ghānaṃ?

» Jivhā indriyaṃ?

« Indriyā jivhā?

» Kāyo indriyaṃ?

« Indriyā kāyo?

» Mano indriyaṃ?

« Indriyā mano?

» Itthī indriyaṃ?

« Indriyā itthī?

» Puriso indriyaṃ?

« Indriyā puriso?

» Jīvitaṃ indriyaṃ?

« Indriyā jīvitaṃ?

» Sukhaṃ indriyaṃ?

« Indriyā sukhaṃ?

» Dukkhaṃ indriyaṃ?

« Indriyā dukkhaṃ?

» Somanassaṃ indriyaṃ?

« Indriyā somanassaṃ?

» Domanassaṃ indriyaṃ?

« Indriyā domanassaṃ?

» Upekkhā indriyaṃ?

« Indriyā upekkhā?

» Saddhā indriyaṃ?

« Indriyā saddhā?

» Vīriyaṃ indriyaṃ?

« Indriyā vīriyaṃ?

» Sati indriyaṃ?

« Indriyā sati?

» Samādhi indriyaṃ?

« Indriyā samādhi?

» Paññā indriyaṃ?

« Indriyā paññā?

» Anaññātañ­ñassā­mīti indriyaṃ?

« Indriyā anaññātañ­ñassā­mīti?

» Aññaṃ indriyaṃ?

« Indriyā aññaṃ?

» Aññātāvī indriyaṃ?

« Indriyā aññātāvī?

10.1.1.3.2. Paccanīka

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu?

» Na sotaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na sotaṃ?

» Na ghānaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na ghānaṃ?

» Na jivhā na indriyaṃ?

« Na indriyā na jivhā?

» Na kāyo na indriyaṃ?

« Na indriyā na kāyo?

» Na mano na indriyaṃ?

« Na indriyā na mano?

» Na itthī na indriyaṃ?

« Na indriyā na itthī?

» Na puriso na indriyaṃ?

« Na indriyā na puriso?

» Na jīvitaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na jīvitaṃ?

» Na sukhaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na sukhaṃ?

» Na dukkhaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na dukkhaṃ?

» Na somanassaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na somanassaṃ?

» Na domanassaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na domanassaṃ?

» Na upekkhā na indriyaṃ?

« Na indriyā na upekkhā?

» Na saddhā na indriyaṃ?

« Na indriyā na saddhā?

» Na vīriyaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na vīriyaṃ?

» Na sati na indriyaṃ?

« Na indriyā na sati?

» Na samādhi na indriyaṃ?

« Na indriyā na samādhi?

» Na paññā na indriyaṃ?

« Na indriyā na paññā?

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na indriyaṃ?

« Na indriyā na anaññātañ­ñassā­mīti?

» Na aññaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na aññaṃ?

» Na aññātāvī na indriyaṃ?

« Na indriyā na aññātāvī?

10.1.1.4. Sud­dhindriya­mūla­cakka­vāra

10.1.1.4.1. Anuloma

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā sotaṃ?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā ghānaṃ?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā jivhā?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā kāyo?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā mano?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā itthī?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā puriso?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā jīvitaṃ?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā sukhaṃ?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā dukkhaṃ?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā somanassaṃ?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā domanassaṃ?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā upekkhā?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā saddhā?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā vīriyaṃ?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā sati?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā samādhi?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā paññā?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā anaññātañ­ñassā­mīti?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā aññaṃ?

» Cakkhu indriyaṃ?

« Indriyā aññātāvī?

» Sotaṃ indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Ghānaṃ indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Jivhā indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Kāyo indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Mano indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Itthī indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Puriso indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Jīvitaṃ indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Sukhaṃ indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Dukkhaṃ indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Somanassaṃ indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Domanassaṃ indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Upekkhā indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Saddhā indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Vīriyaṃ indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Sati indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Samādhi indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Paññā indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Anaññātañ­ñassā­mīti indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Aññaṃ indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññātāvī?

» Aññātāvī indriyaṃ?

« Indriyā cakkhu? … pe … Indriyā aññaṃ?

10.1.1.4.2. Paccanīka

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na sotaṃ?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na ghānaṃ?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na jivhā?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na kāyo?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na mano?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na itthī?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na puriso?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na jīvitaṃ?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na sukhaṃ?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na dukkhaṃ?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na somanassaṃ?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na domanassaṃ?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na upekkhā?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na saddhā?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na vīriyaṃ?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na sati?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na samādhi?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na paññā?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na anaññātañ­ñassā­mīti?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na aññaṃ?

» Na cakkhu na indriyaṃ?

« Na indriyā na aññātāvī?

» Na sotaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na ghānaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na jivhā na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na kāyo na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na mano na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na itthī na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na puriso na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na jīvitaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na sukhaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na dukkhaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na somanassaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na domanassaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na upekkhā na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na saddhā na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na vīriyaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na sati na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na samādhi na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na paññā na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na anaññātañ­ñassā­mīti na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na aññaṃ na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññātāvī?

» Na aññātāvī na indriyaṃ?

« Na indriyā na cakkhu? … pe … Na indriyā na aññaṃ?

Paṇṇat­ti­uddesa­vāro.