7 Anusayayamaka

7.1. Uppat­tiṭ­ṭhāna­vāra

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā­sambud­dhassa.

Sattānusayā—kāmarāgānusayo, paṭighānusayo, mānānusayo, diṭṭhānusayo, vici­kicchā­nusayo, bhava­rāgā­nusayo, avijjānusayo.

Kattha kāmarāgānusayo anuseti? Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu ettha kāmarāgānusayo anuseti.

Kattha paṭighānusayo anuseti? Dukkhāya vedanāya ettha paṭighānusayo anuseti.

Kattha mānānusayo anuseti? Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha mānānusayo anuseti.

Kattha diṭṭhānusayo anuseti? Sabba­sakkā­ya­pariyā­pan­nesu dhammesu ettha diṭṭhānusayo anuseti.

Kattha vici­kicchā­nusayo anuseti? Sabba­sakkā­ya­pariyā­pan­nesu dhammesu ettha vici­kicchā­nusayo anuseti.

Kattha bhava­rāgā­nusayo anuseti? Rūpadhātuyā arūpadhātuyā ettha bhava­rāgā­nusayo anuseti.

Kattha avijjānusayo anuseti? Sabba­sakkā­ya­pariyā­pan­nesu dhammesu ettha avijjānusayo anuseti.

Uppat­tiṭ­ṭhāna­vāro.