7 Anusayayamaka

7.2 Mahāvāra

7.2.4. Pariññāvāra

7.2.4.1. Anulomapuggala

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so paṭighānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana paṭighānusayaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so mānānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana mānānusayaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yo paṭighānusayaṃ parijānāti so mānānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana mānānusayaṃ parijānāti so paṭighānusayaṃ parijānātīti? No.

» Yo paṭighānusayaṃ parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so paṭighānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

» Yo paṭighānusayaṃ parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so paṭighānusayaṃ parijānātīti? No.

» Yo mānānusayaṃ parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so mānānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

» Yo mānānusayaṃ parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so mānānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

» Yo diṭṭhānusayaṃ parijānāti so vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so diṭṭhānusayaṃ parijānātīti? Āmantā … pe ….

» Yo vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yo bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so avijjānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā. (Ekamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti so mānānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana mānānusayaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti? No.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti? No. (Dukamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānātīti?

Mānānusayaṃ parijānāti. (Tikamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānāti so vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānātīti?

Diṭṭhānusayaṃ parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti … pe …. (Catukkamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānātīti?

Mānānusayaṃ parijānāti. (Pañcakamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti so avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānātīti?

Mānānusayañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti. (Chakkamūlakaṃ.)

7.2.4.2. Anulomaokāsa

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato paṭighānusayaṃ parijānātīti? No.

« Yato vā pana paṭighānusayaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato mānānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana mānānusayaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato mānānusayaṃ parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato mānānusayañca parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avij­jā­nusa­yañca parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca parijānāti.

» Yato paṭighānusayaṃ parijānāti tato mānānusayaṃ parijānātīti? No.

« Yato vā pana mānānusayaṃ parijānāti tato paṭighānusayaṃ parijānātīti? No.

» Yato paṭighānusayaṃ parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti tato paṭighānusayaṃ parijānātīti?

Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Dukkhāya vedanāya tato vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti.

» Yato paṭighānusayaṃ parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato paṭighānusayaṃ parijānātīti? No.

» Yato paṭighānusayaṃ parijānāti tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato paṭighānusayaṃ parijānātīti?

Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Dukkhāya vedanāya tato avij­jā­nusa­yañca parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti.

» Yato mānānusayaṃ parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti tato mānānusayaṃ parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca tato mānānusayaṃ parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti mānānusayañca parijānāti.

» Yato mānānusayaṃ parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato mānānusayaṃ parijānāti, no ca tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato mānānusayañca parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato mānānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

» Yato mānānusayaṃ parijānāti tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato mānānusayaṃ parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca tato mānānusayaṃ parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avij­jā­nusa­yañca parijānāti mānānusayañca parijānāti.

» Yato diṭṭhānusayaṃ parijānāti tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ parijānātīti? Āmantā … pe ….

» Yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā.

» Yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā.

» Yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avij­jā­nusa­yañca parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti. (Ekamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti tato mānānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana mānānusayaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato mānānusayaṃ parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato mānānusayañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Dukkhāya vedanāya tato vici­kicchā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti? No.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Dukkhāya vedanāya tato avij­jā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. (Dukamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vici­kicchā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Dukkhāya vedanāya tato vici­kicchā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato bhava­rā­gā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Dukkhāya vedanāya tato avij­jā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti. (Tikamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānāti tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato vici­kicchā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Dukkhāya vedanāya tato vici­kicchā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti … pe …. (Catukkamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato bhava­rā­gā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Dukkhāya vedanāya tato avij­jā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti. (Pañcakamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato paṭi­ghā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti. Dukkhāya vedanāya tato avij­jā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti. (Chakkamūlakaṃ.)

7.2.4.3. Anu­loma­pug­galokāsa

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato paṭighānusayaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana yato paṭighānusayaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato mānānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana yato mānānusayaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Aṭṭhamako dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yo yato paṭighānusayaṃ parijānāti so tato mānānusayaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana yato mānānusayaṃ parijānāti so tato paṭighānusayaṃ parijānātīti? No.

» Yo yato paṭighānusayaṃ parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so tato paṭighānusayaṃ parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, paṭighānusayaṃ tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

» Yo yato paṭighānusayaṃ parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato paṭighānusayaṃ parijānātīti? No.

» Yo yato paṭighānusayaṃ parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato paṭighānusayaṃ parijānātīti? No.

» Yo yato mānānusayaṃ parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so tato mānānusayaṃ parijānātīti?

Aṭṭhamako dukkhāya vedanāya so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, mānānusayaṃ tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

» Yo yato mānānusayaṃ parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato mānānusayaṃ parijānāti, no ca so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato mānānusayañca parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato mānānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

» Yo yato mānānusayaṃ parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato mānānusayaṃ parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī dukkhāya vedanāya so tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avij­jā­nusa­yañca parijānāti mānānusayañca parijānāti.

» Yo yato diṭṭhānusayaṃ parijānāti so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ parijānātīti? Āmantā … pe ….

» Yo yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, bhava­rā­gā­nusa­yaṃ tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yo yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti?

Tadekaṭṭhaṃ parijānāti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? No.

» Yo yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā tīsu vedanāsu so tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avij­jā­nusa­yañca parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti. (Ekamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti so tato mānānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato mānānusayaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti? No.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti?

Aṭṭhamako rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya so tato vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ parijānāti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti? No.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānātīti? No. (Dukamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānātīti?

Aṭṭhamako rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti mānānusayañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya so tato vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānātīti?

Mānānusayaṃ parijānāti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī dukkhāya vedanāya so tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. (Tikamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānāti so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānātīti?

Aṭṭhamako rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānāti mānānusayañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vici­kicchā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya so tato vici­kicchā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca tadekaṭṭhaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti … pe …. (Catukkamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānātīti? Mānānusayaṃ parijānāti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī dukkhāya vedanāya so tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti. (Pañcakamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti so tato avijjānusayaṃ parijānātīti? Natthi.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī dukkhāya vedanāya so tato avijjānusayaṃ parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca bhava­rā­gā­nusa­yañca parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca parijānāti. (Chakkamūlakaṃ.)

Pariññāvāre anulomaṃ.

7.2.4.4. Paṭi­loma­puggala

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so paṭighānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana paṭighānusayaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so mānānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so mānānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.

« Yo vā pana mānānusayaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī mānānusayaṃ na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā mānānusayañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so avijjānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī avijjānusayaṃ na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo paṭighānusayaṃ na parijānāti so mānānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca so mānānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.

« Yo vā pana mānānusayaṃ na parijānāti so paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī mānānusayaṃ na parijānāti, no ca so paṭighānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā mānānusayañca na parijānanti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo paṭighānusayaṃ na parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca so vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so paṭighānusayaṃ na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo paṭighānusayaṃ na parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca so avijjānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī avijjānusayaṃ na parijānāti, no ca so paṭighānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā avij­jā­nusa­yañca na parijānanti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo mānānusayaṃ na parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako mānānusayaṃ na parijānāti, no ca so vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā mānānusayañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so mānānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so mānānusayaṃ na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.

» Yo mānānusayaṃ na parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so mānānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yo diṭṭhānusayaṃ na parijānāti so vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so diṭṭhānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā … pe ….

» Yo vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so avijjānusayaṃ na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako avijjānusayaṃ na parijānāti, no ca so vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā avij­jā­nusa­yañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so avijjānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā. (Ekamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti so mānānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so mānānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.

« Yo vā pana mānānusayaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī mānānusayaṃ na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā mānānusayañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so avijjānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī avijjānusayaṃ na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti. (Dukamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti so diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī vici­kicchā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅgī vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so mānānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānanti.

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānanti. (Tikamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti so vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī vici­kicchā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅgī vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so mānānusayaṃ na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānanti … pe …. (Catukkamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti so bhava­rā­gā­nusa­yaṃ … pe … avijjānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānātīti?

Aṭṭhamako avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti. (Pañcakamūlakaṃ.)

» Yo ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti so avijjānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānātīti?

Aṭṭhamako avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī avij­jā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti. (Chakkamūlakaṃ.)

7.2.4.5. Paṭilomaokāsa

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana paṭighānusayaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato mānānusayaṃ na parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato mānānusayaṃ na parijānāti. Dukkhāya vedanāya apariyāpanne tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti mānānusayañca na parijānāti.

« Yato vā pana mānānusayaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Dukkhāya vedanāya apariyāpanne tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Dukkhāya vedanāya apariyāpanne tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yato paṭighānusayaṃ na parijānāti tato mānānusayaṃ na parijānātīti?

Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca tato mānānusayaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti mānānusayañca na parijānāti.

« Yato vā pana mānānusayaṃ na parijānāti tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato mānānusayaṃ na parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato mānānusayañca na parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti.

» Yato paṭighānusayaṃ na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yato paṭighānusayaṃ na parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu apariyāpanne tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu apariyāpanne tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti.

» Yato paṭighānusayaṃ na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yato mānānusayaṃ na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato mānānusayaṃ na parijānāti, no ca tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato mānānusayañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti tato mānānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yato mānānusayaṃ na parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato mānānusayaṃ na parijānātīti?

Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato mānānusayaṃ na parijānāti. Dukkhāya vedanāya apariyāpanne tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti mānānusayañca na parijānāti.

» Yato mānānusayaṃ na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato mānānusayaṃ na parijānāti, no ca tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato mānānusayañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato mānānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yato diṭṭhānusayaṃ na parijānāti tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā … pe ….

» Yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti.

» Yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Kāmadhātuyā tīsu vedanāsu tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā. (Ekamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti tato mānānusayaṃ na parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca tato mānānusayaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti mānānusayañca na parijānāti.

« Yato vā pana mānānusayaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato mānānusayañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato mānānusayañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti? Āmantā.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato bhava­rā­gā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato bhava­rā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Rūpadhātuyā arūpadhātuyā tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Apariyāpanne tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti? Āmantā. (Dukamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānātīti? Āmantā.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato bhava­rā­gā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato bhava­rā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti. Apariyāpanne tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānātīti? Āmantā. (Tikamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānātīti? Āmantā … pe …. (Catukkamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānātīti?

Dukkhāya vedanāya tato bhava­rā­gā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca tato paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu tato bhava­rā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Apariyāpanne tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti.

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānātīti? Āmantā. (Pañcakamūlakaṃ.)

» Yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti tato avijjānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yato vā pana avijjānusayaṃ na parijānāti tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānātīti? Āmantā. (Chakkamūlakaṃ.)

7.2.4.6. Paṭi­loma­pug­galokāsa

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato mānānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti mānānusayañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato mānānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato mānānusayañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha mānānusayañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā tīsu vedanāsu apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato avijjānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato avij­jā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato mānānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti mānānusayañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato mānānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato mānānusayañca na parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha mānānusayañca na parijānanti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā tīsu vedanāsu apariyāpanne so tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato paṭighānusayaṃ na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato paṭighānusayaṃ na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato avijjānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato avij­jā­nusa­yañca na parijānāti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha avij­jā­nusa­yañca na parijānanti paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato mānānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato mānānusayañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha mānānusayañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato mānānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti mānānusayañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.

» Yo yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato mānānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti mānānusayañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.

» Yo yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī dukkhāya vedanāya so tato mānānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato mānānusayañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha mānānusayañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato mānānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā.

» Yo yato diṭṭhānusayaṃ na parijānāti so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ na parijānātīti? Āmantā … pe ….

» Yo yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā tīsu vedanāsu, apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avijjānusayaṃ na parijānāti, no ca so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato avij­jā­nusa­yañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha avij­jā­nusa­yañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā tīsu vedanāsu so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti, no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅ­giṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā. (Ekamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti so tato mānānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti mānānusayañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti mānānusayañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato mānānusayaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato mānānusayañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato mānānusayañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato mānānusayañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha mānānusayañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vici­kicchā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­magga­samaṅ­giñca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā tīsu vedanāsu apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato avij­jā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato avij­jā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānanti. (Dukamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti so tato diṭṭhānusayaṃ … pe … vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānanti vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vici­kicchā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī dukkhāya vedanāya so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato avij­jā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato avij­jā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­naṃ ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānanti. (Tikamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti so tato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana yato vici­kicchā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānātīti?

Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato vici­kicchā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato vici­kicchā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca na parijānanti … pe …. (Catukkamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti so tato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānātīti? Āmantā.

« Yo vā pana yato bhava­rā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Agga­magga­samaṅgī kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato mānānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo dukkhāya vedanāya apariyāpanne so tato bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti.

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī dukkhāya vedanāya so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca na parijānāti, no ca so tato diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato avij­jā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato avij­jā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato avij­jā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānanti. (Pañcakamūlakaṃ.)

» Yo yato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti so tato avijjānusayaṃ na parijānātīti?

Agga­magga­samaṅgī dukkhāya vedanāya so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato avijjānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti avij­jā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti avij­jā­nusa­yañca na parijānanti.

« Yo vā pana yato avijjānusayaṃ na parijānāti so tato ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānātīti?

Aṭṭhamako kāmadhātuyā tīsu vedanāsu rūpadhātuyā arūpadhātuyā so tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca na parijānāti. Sveva puggalo apariyāpanne so tato avij­jā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Anāgā­mi­mag­gasamaṅgī dukkhāya vedanāya so tato avij­jā­nusa­yañca ­kāmarā­gā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato paṭighānusayaṃ na parijānāti. Sveva puggalo kāmadhātuyā dvīsu vedanāsu so tato avij­jā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti, no ca so tato ­kāmarā­gā­nusa­yaṃ na parijānāti. Sveva puggalo rūpadhātuyā arūpadhātuyā apariyāpanne so tato avij­jā­nusa­yañca na parijānāti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānāti. Dvinnaṃ magga­samaṅ­gī­nañca aṭṭhamakañca ṭhapetvā avasesā puggalā sabbattha avij­jā­nusa­yañca na parijānanti ­kāmarā­gā­nusa­yañca paṭi­ghā­nusa­yañca mānānusayañca diṭ­ṭhā­nusa­yañca vici­kicchā­nusa­yañca bhava­rā­gā­nusa­yañca na parijānanti. (Chakkamūlakaṃ.)

Pariññāvāre paṭilomaṃ.
Pariññāvāro.