Zbiór połączonych mów

Accenti Sutta

Mowa o przemijaniu

W Savatthi. Tamto bóstwo, które z boku stało, w obecności Błogosławionego ten wiersz powiedziało:

„Przemija czas, mijają noce,
Etapy życia jeden za drugim odchodzą.
Ten strach przed śmiercią widząc,
Zasługi powinien gromadzić przynoszące szczęście.”

(Błogosławiony odpowiedział:)

„Przemija czas, mijają noce,
Etapy życia jeden za drugim odchodzą.
Ten strach przed śmiercią widząc,
Świata przynęty powinien porzucić poszukując spokoju.”

Tłumaczenie Mieczysław Gabryszewski z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.