Zbiór połączonych mów

Appaṭividita Sutta

Mowa o niezrozumianych

W Savatthi. Tamto bóstwo, które z boku stało, w obecności Błogosławionego ten wiersz powiedziało:

„Tych, których nauki niezrozumiane
Do innych doktryn doprowadziły,
Tych, którzy śpią, nie rozumieją,
Czas ich przebudzić.”

(Błogosławiony odpowiedział:)

„Ci, których nauki dobrze zrozumiane
Do innych doktryn nie doprowadziły,
Ci, w pełni przebudzeni, doskonale rozumiejący,
Wędrują równo po nierównym.”

Tłumaczenie Mieczysław Gabryszewski z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.