Zbiór połączonych mów

Mānakāma Sutta

Mowa o pysze i pożądaniu

W Savatthi. Tamto bóstwo, które z boku stało, w obecności Błogosławionego ten wiersz powiedziało:

„Nie ma tutaj poskromienia pychy i pożądania,
Nie ma mądrości dla nieskupionego,
On sam jeden w lesie mieszkając, nieuważny,
Poza sferę śmierci nie wyszedłby.”

(Błogosławiony odpowiedział:)

„Pychę porzuciwszy, dobrze skupiony,
Szczęśliwy umysł wszędzie jest wyzwolony,
On sam jeden w lesie mieszkając, uważny,
Poza sferę śmierci wyszedłby.”

Tłumaczenie Mieczysław Gabryszewski z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.