Zbiór połączonych mów

Kimila Sutta

Mowa do Kimili

Oto com usłyszał—pewnego razu Błogosławiony przebywał niedaleko miasta Kimilā, w gaju bambusowym. Tam Błogosławiony zwrócił się do Czcigodnego Kimili: „Jak jest doskonalona, Kimilo, jak praktykowana jest koncentracja dzięki uważność oddechu, dająca wielki rezultat i wielką korzyść?”Gdy było to powiedziane Czcigodny Kimila milczał.

Po raz drógi …pe… Po raz trzeci Błogosławiony zwrócił się do Czcigodnego Kimili: „Jak jest doskonalona, Kimilo, jak praktykowana jest koncentracja dzięki uważność oddechu, dająca wielki rezultat i wielką korzyść?”Po raz trzeci gdy było to powiedziane Czcigodny Kimila milczał.

Gdy to się stało, Czcigodny Ānanda rzekł do Błogosławionego: „Nadarzyła się sposobność, Błogosławiony! Nadarzyła się sposobność, Pomyślnie Przekraczający! Niech Błogosławiony objaśni koncentrację dzięki uważności oddechu. Posłyszawszy od Błogosławionego, mnisi to zapamiętają.

„Zatem, Ānando, słuchaj z należytą uwagą tego co powiem.”

„Tak będzie, Bhante.” Czcigodny Ānanda posłyszał Błogosławionego.

Oto co Błogosławiony powiedział:

Jak jest doskonalona, Ānando, jak praktykowana jest koncentracja dzięki uważność oddechu, dająca wielki rezultat i wielką korzyść? Otóż, Ānando, mnich taki, udaje się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. W ten sposób świadomie wdycha, świadomie wydycha.

 1. Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”.

( …pe… - tak jak w Ekadhamma Sutta (SN.54.01—Mowa o jednej rzeczy) …pe… )

 1. „Obserwując poniechanie, robię wdech”—tak praktykuje. „Obserwując poniechanie, robię wydech”—tak praktykuje.

Ciało

Ānando, w każdym momencie mnich:

 1. Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”
 2. Robiąc płytki wdech, rozumie właściwie: „Robię płytki wdech”. Robiąc płytki wydech, rozumie właściwie: „Robię płytki wydech”
 3. „Odczuwając całe ciało, robię wdech”—tak praktykuje. „Odczuwając całe ciało, robię wydech”—tak praktykuje
 4. „Uspokajając wszystkie części ciała, robię wdech”—tak praktykuje. „Uspokajając wszystkie części ciała, robię wydech”—tak praktykuje

W takim momencie mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem ciało takie jakim jest. Ānando, jest to pewna jakość wśród innych jakości ciała, a mianowicie powiadam, że jest to wdech i wydech. Dlatego też Ānando, w takim momencie mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem ciało takie jakim jest.

Uczucia i doznania

Ānando, w każdym momencie mnich:

 1. „Odczuwając radosne uniesienie, robię wdech”—tak praktykuje. „Odczuwając radosne uniesienie, robię wydech”—tak praktykuje
 2. „Odczuwając błogość, robię wdech”—tak praktykuje. „Odczuwając błogość, robię wydech”—tak praktykuje
 3. „Odczuwając złożoności umysłu, robię wdech”—tak praktykuje. „Odczuwając złożoności umysłu, robię wydech”—tak praktykuje
 4. „Uspokajając wszystkie złożoności umysłu, robię wdech”—tak praktykuje. „Uspokajając wszystkie złożoności umysłu, robię wydech”—tak praktykuje

W takim momencie mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem doznania i uczucia takie jakimi są. Ānando, jest to pewna jakość wśród innych jakości doznań i uczuć, a mianowicie powiadam, że jest to dobre przyłożenie uwagi do wdechu i wydechu. Dlatego też Ānando, w takim momencie mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem doznania i uczucia takie jakimi są.

Umysł

Ānando, w każdym momencie mnich:

 1. „Odczuwając umysł, robię wdech”—tak praktykuje. „Odczuwając umysł, robię wydech”—tak praktykuje
 2. „Zadowalając umysł, robię wdech”—tak praktykuje. „Zadowalając umysł, robię wydech”—tak praktykuje
 3. „Skupiając umysł, robię wdech”—tak praktykuje. „Skupiając umysł, robię wydech”—tak praktykuje
 4. „Wyswabadzając umysł, robię wdech”—tak praktykuje. „Wyswabadzając umysł, robię wydech”—tak praktykuje

W takim momencie mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem umysł taki jakim jest. Nie ma mowy o uważności oddechu w kimś, kto gubi uważność, w kim brak przejrzystego zrozumienia. Dlatego też Ānando, w takim momencie mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem umysł taki jakim jest.

Natura zjawisk

Ānando, w każdym momencie mnich:

 1. „Obserwując niestałość, robię wdech”—tak praktykuje. „Obserwując niestałość, robię wydech”—tak praktykuje
 2. „Obserwując wyczerpanie żądzy robię wdech”—tak praktykuje. „Obserwując wyczerpanie żądzy, robię wydech”—tak praktykuje
 3. „Obserwując zanikanie, robię wdech”—tak praktykuje. „Obserwując zanikanie, robię wydech”—tak praktykuje
 4. „Obserwując poniechanie, robię wdech”—tak praktykuje. „Obserwując poniechanie, robię wydech”—tak praktykuje

W takim momencie mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem naturę zjawisk taką jaka jest. Ten kto porzucił wszelkie tęsknoty i troski jest w posiadaniu mądrego postrzegania i dobrego zrównoważenia. Dlatego też Ānando, w takim momencie mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem naturę zjawisk taką jaka jest.

Ānando, przypuśćmy że na skrzyżowaniu dróg będzie spory kopiec ziemi. Jeśli przejedzie tamtędy wóz lub rydwan ze wschodu, zachodu, północy lub południa, za każdym razem zmniejszy nieco ten kopiec ziemi. W ten sam sposób, Ānando, jeśli mnich trwa, obserwując ciało takie jakim jest, uczucia i doznania takie jakimi są, umysł taki jakim jest, naturę zjawisk taką jaka jest, zmniejsza złe i niepożyteczne stany.

Tłumaczenie Piotr Jagodziński z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.