Zbiór połączonych mów

Kaṅkheyya Sutta

Mowa o wątpliwościach

Pewnego razu Czcigodny Lomasa Vaṅgīsa przebywał wśród Sakyów w Kapilavatthu w Parku Nigrodhy. Wtedy to Mahānāma z Sakyów zbliżył się do Czcigodnego Lomasa Vaṅgīsy, złożył mu pokłon, usiadł z boku i rzekł do niego:

„Czy jest tak, Bhante, że przebywanie tego, kto przechodzi proces praktykowania jest takim samym przebywaniem jak Tathāgaty, czy też przebywanie tego, kto przechodzi proces praktykowania jest inne od przebywania Tathāgaty?”

„Nie jest tak, przyjacielu Mahānāmo, że przebywanie tego, kto przechodzi proces praktykowania jest takim samym przebywaniem jak Tathāgaty, a raczej jest tak, że przebywanie tego, kto przechodzi proces praktykowania jest inne od przebywania Tathāgaty.

Przyjacielu Mahānāmo, tacy mnisi, którzy przechodzą proces praktykowania, z umysłem, który nie osiągnął jeszcze pełni, którzy przebywają starając się o niepodlegające niczemu bezpieczeństwo z jarzma, przebywają pozbywawając się pięciu przeszkód. Które to pięć? Pragnienie przyjemności zmysłowej, gniew, odrętwienie i ospałość, niezrównoważenie i zaniepokojenie, wątpliwości. Tacy mnisi, którzy przechodzą proces praktykowania …pe… przebywają pozbywając się pięciu przeszkód.

Natomiast, przyjacielu Mahānāmo, tacy mnisi, którzy będąc arahantami, od skaz uwolnieni, których święte życie zostało dopełnione, to, co należało zrobić, zostało zrobione, odłożyli to czym byli obarczeni, dobrobyt osiągnęli, jarzmo dalszego stawania się zerwali, dzięki doskonałemu pojęciu wyzwoleni, pozbyli się pięciu przeszkód, u nasady ucięli, wykorzenili z ziemi, tak, że nie podlegają już ponownemu stawaniu się. Które to pięć? Pragnienie przyjemności zmysłowej, gniew, odrętwienie i ospałość, niezrównoważenie i zaniepokojenie, wątpliwości. Tacy mnisi, którzy będąc arahantami …pe… pozbyli się pięciu przeszkód, u nasady ucięli, wykorzenili z ziemi, tak, że nie podlegają już ponownemu stawaniu się.

Także tym sposobem, przyjacielu Mahānāmo, można dowiedzieć się że przebywanie tego, kto przechodzi proces praktykowania jest inne od przebywania Tathāgaty.

Pewnego razu, przyjacielu Mahānāmo, Błogosławiony przebywał w Icchānaṅgala, w lesie Icchānaṅgala. Tam Błogosławiony zwrócił się do mnichów:

„Mnisi, chciałbym udać się na odosobnienie na trzy miesiące. Nikt w owym czasie nie powinien się do mnie zbliżać, oprócz tego, kto przynosi mi pożywienie z jałmużny.”

…pe… (tak jak w Icchānaṅgala Sutta (SN.54.11—Mowa wygłoszona w Icchānaṅgala)) …pe…

Jeśli ktokolwiek mógłby, o mnisi, powiedzieć coś prawdziwego w taki sposób: „to jest zaszczytne przebywanie, to jest wzniosłe przebywanie, to jest miejsce odpoczynku Tathāgaty” to mówiłby prawdę odnośnie koncentracji dzięki uważności oddechu.

Tym sposobem, przyjacielu Mahānāmo, można dowiedzieć się że przebywanie tego, kto przechodzi proces praktykowania jest inne od przebywania Tathāgaty.

Tłumaczenie Piotr Jagodziński z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.