Zbiór połączonych mów

Dutiya-Ānanda Sutta

Druga mowa do Ānandy

W Sāvatthī. Tam Czcigodny Ānanda zbliżył się do Błogosławionego, złożył mu pokłon i usiadł z boku. Wtedy Błogosławiony rzekł do Czcigodnego Ānandy:

„Ānando, czy istnieje jedna rzecz, która gdy doskonalona, gdy praktykowana, spełnia cztery rzeczy? A te cztery rzeczy, które gdy doskonalone, gdy praktykowane, spełniają siedem rzeczy? A te siedem rzeczy, które gdy doskonalone, gdy praktykowane, spełniają dwie rzeczy?

„Bhante, nasze zrozumienie Dhammy zakorzenione jest w Błogosławionym, podążamy za Błogosławionym, mamy schronienie w Błogosławionym. Dobrze by się stało, gdyby Błogosławiony zechciał wyjaśnić nam znaczenie tej wypowiedzi. Usłyszawszy to od Błogosławionego, mnisi uchwycą to.”

„Ānando, istnieje jedna rzecz, która gdy doskonalona, gdy praktykowana, spełnia cztery rzeczy, a te cztery rzeczy, które gdy doskonalone, gdy praktykowane, spełniają siedem rzeczy, a te siedem rzeczy, które gdy doskonalone, gdy praktykowane, spełniają dwie rzeczy.

Zatem, Ānando , czym jest ta jedna rzecz, która gdy doskonalona, gdy praktykowana, spełnia cztery rzeczy; a te cztery rzeczy, które gdy doskonalone, gdy praktykowane, spełniają siedem rzeczy; a te siedem rzeczy, które gdy doskonalone, gdy praktykowane, spełniają dwie rzeczy?”

Koncentracja dzięki uważności oddechu, Ānando, jest jedną rzeczą, która gdy doskonalona, gdy praktykowana, spełnia cztery ustanowienia uważności. Cztery ustanowienia uważności, które gdy doskonalone, gdy praktykowane, spełniają siedem czynników oświecenia. Siedem czynników oświecenia, które gdy doskonalone, gdy praktykowane, spełniają wyzwolenie poprzez prawdziwą wiedzę.

W jaki sposób, Ānando, koncentracja dzięki uważność oddechu gdy jest doskonalona, gdy jest praktykowana, spełnia cztery ustanowienia uważności?

Otóż, Ānando, mnich taki, udaje się w ustępy leśne, u stóp drzewa bądź w pustym pomieszczeniu siada ze skrzyżowanymi nogami, utrzymując wyprostowane ciało i umiejscawia swoją uważność przed sobą, w okolicach twarzy. W ten sposób świadomie wdycha, świadomie wydycha.

  1. Robiąc głęboki wdech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wdech”. Robiąc głęboki wydech, rozumie właściwie: „Robię głęboki wydech”.

…pe… ( tak jak w Paṭhama-Ānanda Sutta (SN.54.13—Pierwsza mowa do Ānandy)) …pe…

W taki oto sposób, Ānando, siedem czynników oświecenia gdy jest doskonalone, gdy jest praktykowane, spełnia wyzwolenie poprzez prawdziwą wiedzę.

Tłumaczenie Piotr Jagodziński z Sasana.pl

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa—Użycie niekomercyjne—Na tych samych warunkach 3.0

Przygotował dla Suttacentral Piotr Marcinów.