Saṃyutta Nikāya 2.4

Discursul asupra Binecuvantarilor

Astfel am auzit: Odată, Cel Binecuvântat locuia în mănăstirea Anathapindika, din pădurea Jeta, lângă Savatthi.

Când noaptea era pe terminate o anumită zeitate a cărei splendoare ilumina întreaga pădure a apărut în faţa Celui Binecuvântat şi, apropiindu-se l-a salutat cu respect şi i s-a aşezat alături. Şezând alăturea, i-a adresat Celui Binecuvântat următorul vers:

Mulţi zei şi oameni,
dorind cu ardoare binele,
cugetă referitor la binecuvântări.
Te rog spune-mi care este cea mai înaltă binecuvântare?

Să nu te însoţeşti cu proştii,
să te însoţeşti cu cei înţelepţi,
să îi onorezi pe cei care sunt demni de onoruri
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Să locuieşti într-un loc adecvat,
să fii făcut fapte meritoase în trecut şi să te îndrepţi în direcţia corectă
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Să ai cunoştinţe vaste,
aptitudini perfecte,
să fii bine antrenat în disciplină şi plăcut în vorbire
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Să îţi ajuţi tatăl şi mama,
să îţi preţuieşti soţia şi copiii,
să ai o meserie paşnică
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Să fii darnic,
să ai o conduită justă,
să îţi ajuţi rudele şi să fii ireproşabil în acţiuni
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Să încetezi şi să te abţii de la rău,
să nu consumi substanţe intoxicante şi să fii de neclintit în virtute
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Reverenţa, modestia, mulţumirea,
recunoştinţa şi oportunitatea de a auzi Dhamma
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Răbdarea, supunerea,
a îi vedea pe cei ce trăiesc Viaţa Sfântă (samana)
şi discuţiile religioase la vremea potrivită
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Autocontrolul, Viaţa Sfântă,
perceperea Adevărurilor Nobile şi realizarea Nibbanei
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Acela a cărui minte nu se tulbură când intră în contact cu neprevăzutele vieţii,
lipsit de tristeţe,
fără de pată şi în siguranţă
aceasta este cea mai înaltă binecuvântare.

Pentru cei care au îndeplinit aceste lucruri,
invincibili oriunde s-ar afla,
trecând fericiţi prin orice circumstanţe
acestea sunt cele mai înalte binecuvântări.