Saṃyutta Nikāya 6.15

Eliberarea totala

Odată, Cel Binecuvântat se afla lângă Kusinara în Upavattana, crângul de arbori Sal al Mallanilor, cu ocazia eliberării sale totale. Atunci Cel Binecuvântat s-a adresat călugărilor, „Astfel vă predic călugări: Toate lucrurile compuse sunt sortite decăderii. Ajungeți la desăvârșire folosind atenția”. Acestea au fost ultimele cuvinte ale lui Tathagata.

Apoi Cel Binecuvântat a intrat în prima jhana. Ieșind de acolo, a intrat în cea de a doua jhana. Ieșind de acolo a intrat în cea de a treia jhana… cea de a patra jhana… în dimensiunea spațiului infinit… în dimensiunea conștienței infinite… în dimensiunea nimicului… în dimensiunea nici a percepției nici a non-percepției. Ieșind de acolo a intrat în sfârșitul percepției și a senzațiilor.

Apoi ieșind din sfârșitul percepției și a senzațiilor, a intrat în dimensiunea nici a percepției nici a non-percepției. Ieșind de acolo, a intrat în dimensiunea nimicului… în dimensiunea conștienței infinite… în dimensiunea spațiului infinit… cea de a patra jhana… în cea de a treia jhana… Ieșind din prima jhana a intrat în cea de a doua… a treia… a patra jhana. Ieșind din cea de a patra jhana, imediat a fost pe deplin Eliberat.

Când Cel Binecuvântat a fost pe deplin Eliberat, simultan cu Eliberarea, Sahampati Brahma a rostit acest verset:

Toate ființele – toate din lume,
își vor abandona agoniselile trupești,
acolo unde un astfel de Învățător,
fără egal în lume,
unde Tathagata, cu puterea dobândită
– Cel Corect, Prin Sine Însuși Deșteptat –
a fost pe deplin
Eliberat.

Când Cel Binecuvântat a fost pe deplin Eliberat, simultan cu Eliberarea, Sakka, conducătorul zeilor, a rostit acest verset:

Cât de inconstante sunt lucrurile compuse!
Natura lor: aceea de a apărea și de a dispărea.
Ele se dizolvă în timp ce apar.
Amuțirea lor este extaz.

Când Cel Binecuvântat a fost pe deplin Eliberat, simultan cu Eliberarea, Venerabilul Ananda, a rostit acest verset:

A fost copleșitor.
A fost înfiorător când,
manifestându-și realizările
de frunte în toate lucrurile,
Cel Corect, Prin Sine Însuși Deșteptat
a fost pe deplin Eliberat.

Când Cel Binecuvântat a fost pe deplin Eliberat, simultan cu Eliberarea, Venerabilul Ananda, a rostit acest verset:

Nu mai respira și nu mai inspira,
El care era Astfel, cu mintea de neclintit,
imperturbabil
și înclinat înspre pace:
înțeleptul cu răstimpul împlinit.

Cu inima neîndoită
a îndurat durerea.
Ca dezlegarea unei flăcări
a fost eliberarea sa
de conștiență.