Sanskrit Texts
SHT fragments (SHT)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
SHT 1 – ed. W. Clawiter, L. Holzmann, E. Waldschmidt 1965
SHT Sutta 1 SHT 3, 768, 685 (94119V), 690, 916, 165.41, 412.34, 1592, 2009, 2032, 2033, 2034, 2172, 2446, 2995; also cf. ix p. 393ff EA 48.4, T 2, T 4, DA 1, T 3, DN 14, SF 34, SF 29, SF 32, SF 28, SF 33, SF 250, SF 296, SF 36, SF 30, SF 31, SF 56, Uigh frgm
SHT Sutta 2 SHT 160c, 1561 SA 1077, EA 38.6, T 212.17, T 200.99, SA2 16, T 118, T 119, MN 86, SF 19, SF 66
SHT Sutta 3 SHT 164c+g, 32.3341, 165.1516, 500.4, 2401 EA 31.1, MN 4
SHT Sutta 4 SHT 276 (frgm. 620R) EA 49.10, T 138, AN 11.15
SHT Sutta 5 SHT 370, 402, 425, 427, 431, 498, 513, 585, 587, 588, 592, 618, 619, 684, 694, 788, 789 (?), 790, 791, 399, 685.119R120, 967, 1002, 412.62, 1024, 1271, 1508, 1512, 1650, 2305, 2491, 2508, 2616, 2976, also cf. ix p. 394ff DA 2, T 1451.35, T 6, T 5, T 7, DN 16, SF 289, SF 54, SF 272, SF 285, SF 245, SF 268, Avs 40, Avs 100, Gandh frgm
SHT Sutta 6 SHT 371, 621, 792, 959, 986, 32.65, 33.30, 1189, 1242bA, 2161, 2256, 2384, 2402, 2487, 2814 T 1245, DN 32, SF 269, SF 45, SF 103, SF 71, SF 143, SF 77, Tib ed 100
SHT Sutta 7 SHT 422, 879, 996, 165.27, 1153, 1359 MN 51
SHT Sutta 8 SHT 424, 680, 796, 891, 892, 894, 906a–b, 33.3132, 1300, 1513, 1540, 3134, 3152 SA 1192, SA2 105, T 19, DA 19, DN 20, SF 55, SF 108, SF 282, SF 242, SF 140, Tib ed 90
SHT Sutta 9 SHT 562, 1392 EA 49.8, MA 182, MN 39
SHT Sutta 10 SHT 599, 778, 895, 991, 412.33, 1154, 1414, 1559, 1597, 1654, 1922, 2214, 2273, 2362, 2787, also cf. ix p. 382ff DA 9, T 12, DN 33, SF 149, SF 70, SF 291, SF 253, SF 62, SF 176
SHT Sutta 11 SHT 614, 862, 1180 A1, 3039 MN 10, DN 22
SHT 2 – ed. W. Clawiter, L. Holzmann, E. Waldschmidt 1968
SHT Sutta 12 SHT 51a SA 485, SN 36.19, MN 59, SHT Sutta 79
SHT Sutta 13 SHT 163a MA 169, MN 139
SHT Sutta 14 SHT 163b–d, 1329 EA 39.10, MA 9, MN 24
SHT Sutta 15 SHT 559 MA 194, MN 65
SHT 3 – ed. W. Clawiter, L. Holzmann, E. Waldschmidt 1971
SHT Sutta 16 SHT 803, 882b(?), 1571, 1248, 1356 DA 21, T 21, DN 1, SF 48, SF 41, Tib ed 110, Up 3.050
SHT Sutta 17 SHT 804, 872, 1007, 412.1721, 1291, 1302, 1522, 1802, 1913, 2047, 2932 MA 133, MN 56, SF 109, SF 286, SF 281, SF 72, SF 97
SHT Sutta 18 SHT 804, 412.1216, 1896, 1423 T 69, MA 132, T 68, MN 82, SF 101, SF 283, Avs 90, Tib ed 10, D 1 / Q 1030
SHT Sutta 19 SHT 805 DN 6
SHT Sutta 20 SHT 806 (?), 495c, 1352a+b, 1413, 1918, 2330 DA 29, DN 12
SHT Sutta 21 SHT 816 MN 131
SHT Sutta 22 SHT 863, 915, 1646A, 1682, 2101, 2215, 2537, 2538, 2681, 2785, also cf. ix p. 381ff T 13, DA 10, DN 34, SF 131, SF 290, SF 145, SF 175, SF 129, SF 107, SF 50
SHT Sutta 23 SHT 865, 868, 1238, 1246, 1272, 1294, 2067 MA 97, T 14, DA 13, T 52, DN 15, SF 240, SF 138
SHT Sutta 24 SHT 882b(?), 32.16, 33.17 MN 102, SF 57, Tib ed 80
SHT Sutta 25 SHT 883, 165.2931, 1025A MN 95, SF 7, SF 67, SF 49
SHT Sutta 26 SHT 885, 978, 495, 1290c, 1351 T 20, DA 20, DN 3, SF 43, D 6 / Q 1035, D 1 / Q 1030
SHT Sutta 27 SHT 886, 942 MN 76, SF 294
SHT Sutta 28 SHT 931, 997A MN 36, Lal 17, SF 64, Lal 22, Divy 27, SF 5, SF 287
SHT Sutta 29 SHT 966, 165.32+37, 1261, 1579 MN 60, SF 293, SF 44
SHT Sutta 30 SHT 978, 1290b,c,g DA 23, DN 5, SF 52
SHT Sutta 31 SHT 979 T 84, MA 180, MN 142, Up 4.103
SHT Sutta 32 SHT 992, 32.725, 165.36,60, 500.12 DA 15, DN 24, SF 298, SF 46
SHT Sutta 33 SHT 997 B, 33.1728+35, 165.2024, 180.12, 1361, 1373a, 2063d MN 85, SF 47, SF 68, SF 5
SHT Sutta 34 SHT 997A SA 110, EA 37.10, MN 35
SHT 4 – ed. L. Sander, E. Waldschmidt 1980
SHT Sutta 35 SHT 32.2533 (=­ i 32), 165.614, 500.34, 2578 MN 105
SHT Sutta 36 SHT 32.4157, 500.5, 1102, 1543, 1564, 2018, 2066, 2162 T 757.1, MN 12, SF 60, SF 96, SF 262, SF 91, SF 244, SF 142
SHT Sutta 37 SHT 32.5860, 165.1718, 1872 T 9, DA 4, DN 18
SHT Sutta 38 SHT 32.6164, 165.1819 DA 3, T 8, DN 19, SF 53, SF 292, SF 144, SF 39
SHT Sutta 39 SHT 32.66, 165.43, 1870 DA 17, DN 29, SF 58
SHT Sutta 40 SHT 33.2829+33, 165.2426+42, 180.34+6, 2063e MN 100, SF 63
SHT Sutta 41 SHT 236 SA 601, SA2 176, SN 1.27
SHT Sutta 42 SHT 412.811, 1070, 1424 MA 131, T 66, T 67, MN 50, SF 279
SHT Sutta 43 SHT 412.2231, 1244, 1914 T 16, T 17, MA 135, DA 16, DN 31, SF 100
SHT 5 – ed. L. Sander, E. Waldschmidt 1985
SHT Sutta 44 SHT 1213, 166167 SA 983, AN 3.33
SHT Sutta 45 SHT 9596 SA 95, SA3 2, SA2 261, AN 3.57
SHT Sutta 46 SHT 103 EA2 20, AN 5.29
SHT Sutta 47 SHT 258259 (1445 + 1447) SA 879, EA2 11, AN 4.14, Gandh frgm
SHT Sutta 48 SHT 1114, 1166 MA 201, MN 38
SHT Sutta 49 SHT 1117 T 211.31, T 212.14, T 1442.24, MA 14, MN 61, D 3 / Q 1032
SHT Sutta 50 SHT 1119, 1296, 1874 DA 25, DN 8, SF 51, SF 295
SHT Sutta 51 SHT 1125 MA 189, MN 117, Up 6.080
SHT Sutta 52 SHT 1141 MA 164, MN 138
SHT Sutta 53 SHT 1148 T 76, MA 161, MN 91
SHT Sutta 54 SHT 1151 R25, 1421, 1422, 1415 R25, 1687B DA 14, T 203.73, T 15, MA 134, DN 21, SF 241, SF 139
SHT Sutta 55 SHT 1161 SA 1117, EA 24.6, T 89, T 87, MA 202, SA2 46, T 88, AN 3.37–38
SHT Sutta 56 SHT 1251, 1352c DA 22, DN 4, SF 42
SHT Sutta 57 SHT 1279, SHT 2155 MA 205, MN 64
SHT Sutta 58 SHT 1290a, 1525.R35 EA 43.7, T 22, DA 27, DN 2, SF 1, SF 288, D 1 / Q 1030
SHT Sutta 59 SHT 1290d–e DN 10, SF 65
SHT Sutta 60 SHT 1332, 1714, 1493 MA 204, MN 26, Lal 16, SF 259
SHT Sutta 61 SHT 1332, 1493 MA 203, MN 54
SHT Sutta 62 SHT 1333, 1334 MA 70, DA 6, DN 26
SHT Sutta 63 SHT 1346 EA 37.3, MA 184, T 154.16, MN 32
SHT Sutta 64 SHT 1476 MN 94*
SHT Sutta 65 SHT 1583 EA 40.1, DA 5, T 10, MA 154, DN 27, SF 277, Up 3.104
SHT 6 – ed. H. Bechert, K. Wille 1989
SHT Sutta 66 SHT 116117 SN 55.26
SHT Sutta 67 SHT 1210 T 755, T 78, T 80, MA 170, T 79, T 81, MN 135, SF 76, SF 98, SF 87, SF 85, SF 88, Tib ed 40, D 339 / Q 1006
SHT Sutta 68 SHT 1226.5R11 SA 276, T 1442.30, MN 146
SHT Sutta 69 SHT 1226.1518Rf SA 280, MN 150
SHT Sutta 70 SHT 1226.22Vc24V SA 282, MN 152
SHT Sutta 71 SHT 1226.24R25 SA 304, MN 148, SF 18, Up 3.059
SHT Sutta 72 SHT 1252a, 1717 MA 163, MN 137
SHT Sutta 73 SHT 1304 MA 107–108, MN 17
SHT Sutta 74 SHT 1381 SA 1248, EA 43.6, MN 34
SHT Sutta 75 SHT 1384 MA 72, MN 128, SF 13
SHT Sutta 76 SHT 1525V1–R1 MN 55
SHT 7 – ed. H. Bechert, K. Wille 1995
SHT Sutta 77 SHT 153 EA2 41(*) + 1(*), AN 2.19
SHT Sutta 78 SHT 159 T 1536.9, AN 4.97
SHT 8 – ed. H. Bechert, K. Wille 2000
SHT Sutta 79 SHT 1863 SA 485, SN 36.19, MN 59, SHT Sutta 12
SHT Sutta 80 SHT 1919 MA 173, MN 126
SHT 9 – ed. H. Bechert, K. Wille 2004
SHT Sutta 81 SHT 2085 DA 24, DN 11, Up 2.027, Up 7.025
SHT Sutta 82 SHT 2155
SHT Sutta 83 SHT 2753 SA 498, T 18, DA 18, DN 28, SF 61
SHT Sutta 84 SHT 3091 SA 815, MN 118
SHT 10 – ed. K. Wille 2008