ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

3. උදපානවග්ගො

273. කච්ඡප ජාතකය

“පුරවන ලද බත් පාත්‍රයක් ගත්තෙකු මෙන් කවරෙක්ද? පිරුණාවූ අත් ඇති බ්‍රාහ්මණයෙකු මෙන් කවරෙක්ද? කවර ප්‍රදෙශයෙක්හි පිඬු පිණිස හැසුරුනෙහිද, කවර නම් ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකු වෙත පැමිණියේද?”

“මම නුවණ නැත්තාවූ වඳුරෙක්වීමි. ස්පර්ශ නොකළ යුතු තැන් ස්පර්ශ කෙළෙමි. ඔබට යහපතක් වේවා, නුඹ මා මුදනු මැනව. මෙයින් මිදුනේ පර්වතයට යන්නෙමි.

“ඉදිබුවෝ නම් කාශ්‍යප ගොත්‍ර ඇත්තෝ වෙත්. වඳුරෝ නම් කොණ්ඩඤ්ඤ ගොත්‍රයෙහි වූවෝ වෙත්. කාශ්‍යපය, කොණ්ඩඤ්ඤයා මුදව, කාශ්‍යප ගොත්‍රයෙහි උපන් තා හා සමග නොසමවූ කොණ්ඩඤ්ඤ ගොත්‍රයෙහි උපන් ලොල්වූ මොහු මෛථුන කෘත්‍යයක් කරණ ලදී. එහෙයින් හැරපියවයි කීයේය.”

කච්ඡපජාතකං තතියං.