ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

3. උදපානවග්ගො

276. කුරුධර්ම ජාතකය

“ජනප්‍රධානය, ඔබගේ ශ්‍රද්ධාවද, ශීලයද, වර්ණයද නොහොත් ගුණයද දැන අඤ්ජන වර්ණවූ තොපගේ හස්තිරාජයා කරණකොටගෙන කළිඟුරට රජු සමීපයෙහි, රජ්ජුරුවෙනි, තොපට ඇතු ගෙණ එම්හයි” ධන ධාන්‍යයෙන් පරිවර්තනය කෙළෙමු.

“අනුන් නිසා ආහාරාදීන් ජීවත්වන්නාහුද, අනුන් නිසා වැස තමාට කැමතිසේ හැසිරෙන ජීවිත ඇත්තාහුද යන මොවුන්ගෙන් යමෙක් මේ ලෝකයෙහි යමෙකු උදෙසායේද, මේ සියල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප නොකටයුත්තෝවෙති. මේ පූර්වාචාර්යයන්ගේ වචනයයි.”

“බමුණනි, තොපට රජුන්ට සුදුසුවූ රජුන් විසින් පරිභොග කටයුතුවූ යසස් ඇත්තාවූ අලංකෘතවූ රන් දැලින් මුවහකරණලද හස්ත්‍යාචාරීන් සහිතවූ මේ ඇත් රජහු දෙමි. කැමති මගකින් ගෙණයවුයයි” කීයේය.

කුරුධම්මජාතකං ඡට්ඨං.