ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

9. නවක නිපාතය

433. ලොමස කස්සප ජාතකය

“ඉදින් තෝ ලෝමස කස්සප නම්වූ තාපසයා ගෙන්වා පශුඝාතක නම් යාගය කරවන්නේ නම් අතිශයින්ම අජරාමරයෙහි ශක්‍රයා හා සමානවූ රජෙක් වන්නේය.

“සය්හය, සමුද්‍රයෙන් වටවූ සාගරයෙන් සිසාරා වැළඳ සිටි හෙයින් කුණ්ඩලාකාරවූ පෘථිවිය නින්දාව සමග නොකැමැත්තෙමි. මෙසේ දැනගණුව.

“බ්‍රාහ්මණය, මෙසේ අධර්මයෙන් යම් යසස් ලාභයක් වේද, යම් ධන ලාභයක් ඇද්ද, එයටද අපායෙහි වැටෙන පරිද්දෙන් යම් වෘත්තියක් ඇද්ද, අධර්මචර්යාවෙන් හෝ යම් වෘත්තියක් ඇද්ද, ඇයටද නින්දා වේවා.

“ඉදින් පාත්‍රයක් ගෙණ ගෘහ රහිතවූයේම භික්ෂාවෙහි හැසිරෙන්නෙම් නමුත් අධර්මයෙන් යම් සෙවීමක් ඇද්ද, ඊට වඩා ඒ පිඬු සිඟීමෙන් ජීවත්වීමම උතුම් වේ.

“ලෝකයෙහි අනිකෙකුට හිංසා නොකරන්නේ ඉදින් පාත්‍රයක් ගෙණ ගෙයක් නැත්තේම පිඬු සිඟා ඇවිදින්නෙම් නම් එය රාජ්‍යයටද වඩා උතුම් වේ.

“චන්ද්‍රතෙම අඳුරු නසන හෙයින් බල නම් වන්නේය. සූර්යයාද එහෙයින්ම බල නම් වන්නේය. මහණ බමුණෝ හොඳ නරක ඉවසීමෙහි සමර්ථ හෙයින් බල නම්වෙති. සමුද්‍රයාගේ වෙරලද තමා ඉක්ම නොයන හෙයින් බල නම්වේ. ස්ත්‍රීහු වනාහි මෙකී බලයන්ට වඩා බල නම් වෙත්.

“යම්සේ උග්‍ර තපස් ඇති ලෝමස කාශ්‍යප නම්වූ ඍෂීහු ලවා චන්ද්‍රාවතී තොමෝ තම පියාට වැඩ පිණිස වාජපෙය්‍ය නම් යාගය කරවීද, එසේ හෙයිනි.

“ලෝභය හේතුකොටගෙණ කරණ ලද්දාවූ පඤ්ච කාමය හේතුකොට ඇත්තාවූ ඒ පාප කර්මය කටුක විපාක ඇත්තේයි. ඒ කර්මයාගේ මුල් හේතුව සොයන්නෙමි. බන්ධන සහිතවූ රාගය සිඳින්නෙමි.

“මහරජ, ලෝකයෙහි ඉතා බොහෝවූද කාමයන්ට නින්දාවේවා. මෙකී කාම ගුණයන්ට වඩා තපසම උතුම්වේ. එහෙයින් කාමයන් හැර තපස කරන්නෙමි. රටද මේ චන්ද්‍රාවතී නම් රාජ කුමාරිකාවද ඔබටම වේවා.”

ලොමසකස්සපජාතකං සත්තමං.