සංයුත්තනිකායො

සගාථ වර්ගය

1. දෙවතා සංයූත්තය

7. අන්ව වර්‍ගය

10. ලොක ( හෙවත් ජස්සුලොක ) සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර සමීපයෙහි වූ අනේපිඬු සිටාණන් විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසන සේක. එකල වනාහි එක්තරා දේවතාවෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි බබළන ශරීර ශෝභා ඇත්තේ සියලු ජේතවනය බබුළුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමි තැනෙකද එතැනට පැමිණියේය. පැමිණ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ, එකත්පසෙක සිටියේය. එක් පසෙක සිටි ඒ දෙවිතෙම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථාව කීය.

’’ කුමක් උපන් කල්හි ලෝ වැසි තෙම උපන්නේ නම් වේද? කිමෙක සඞගමය කෙරේද? ලෝ වැසි තෙම කුමක් ප්‍රත්‍යය කොට ගෙන කිමෙක පෙළේද (වෙහෙසේද)? ’’

(භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළසේක.) ’’ (අධ්‍යාත්මික ආයතන ) සය උපන් කල්හි ලොව උපන්නේ නම් වේ. ( රූපාදී බාහිර ආයතන ) සයෙහි සඞගමය කෙරෙයි. (අධ්‍යාත්මික ආයතන ) සයම ප්‍රත්‍යය කොට ගෙන ( බාහිර ආයතන ) සයෙහි ලෝ වැසි තෙම පෙළෙයි ( වෙහෙසෙයි ) ’’.

සත්වන අන්ව වර්‍ගයයි.