ඛුද්දක නිකාය

උදානය

3. නන්‍ද වර්ගය

7. මහාකස්සප පසංසා සූත්‍රය

(මෙහි 1 වර්ගයේ 6 සූත්‍රය 1 ඡෙදය යෙදිය යුතුයි)

එසමයෙහි වනාහි ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ පිප්ඵලි ගුහාවෙහි වාසය කරති. එක්තරා සමාධියකට සමවැද සත් දිනක් එකම පළඟින් වැඩ සිටියේ වෙයි. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම ඒ සත් දින ඇවෑමෙන් ඒ සමාධියෙන් නැගිටියහ. ඒ සමාධියෙන් නැගිට ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේට ඉක්බිති මේ අදහස විය. මම රජගහ නුවර පිඬු පිණිස හැසිරෙන්නෙම් නම් යෙහෙක යනුයි. එසමයෙහි වනාහි පන්සියයක් දේවතාවෝ ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේට පිණ්ඩපාතය පිළියෙල කිරීමට උද්‍යෝගවත් වෙති. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ ඒ පන්සියයක් දේවතාවන් ප්‍රතික්‍ෂෙ කොට පෙරවරු කාලයෙහි හැඳ පොරවා පාත්‍ර සිවුරු ගෙන රජගහ නුවර පිඬු පිණිස හැසුරුණහ.

එකල්හි වනාහි දෙවියන්ට අධිපති ශක්‍රතෙම ආයුෂ්මත් මහාකාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේට පිණ්ඩපාතය දෙනු කැමැත්තෙන් වෙයි. හෙතෙම රෙදි වියන්නෙකුගේ වෙශයක් ගෙන නූල් කටියි. සුජාතා නම් අසුර කන්‍යාව ඒවා ඔතයි. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිර තෙම රජගහ නුවර ගෙපිළිවෙළින් පිණ්ඩපාතයෙහි හැසිරෙන්නේ දෙවියන්ට අධිපති ශක්‍රයාගේ නිවාසය යම් තැනකද, එහි පැමිණියහ. ආයුෂ්මත් මහාකාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ එන බව දෙවියන්ට අධිපති ශක්‍රයා දුරදීම දැක්කේය. දැක ගෙයින් නික්ම පෙර මගට ගොස් අතින් පාත්‍රය ගෙන ගෙට පිවිස වළඳෙහි බත් ගෙන පාත්‍රය පුරවා ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේට පිළිගැන්විය. ඒ පිණ්ඩපාතය නොයෙක් සූප රශව්‍යඤ්ජනයෙන් යුක්තය. ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේට මේ අදහස විය. යමෙකුගේ මෙබඳු ආනුභාවයක් ඇත්තේද, මේ සත්වයා කවරෙක්ද? කියායි.

ඉක්බිති ආයුෂ්මත් මහා කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේට මේ අදහස වීය. මේ ඒකාන්තයෙන් දෙවියන්ට අධිපති ශක්‍රයාය. මෙසේ දැන දෙවියන්ට අධිපති ශක්‍රයාට මෙසේ කීහ. “ශක්‍රය, ඔබ මෙය කරණ ලද්දේය. නැවත මෙසේ නොකළ මැනවි.” “කාශ්‍යපයන් වහන්ස අපටද පිනෙන් ප්‍රයෝජන ඇත, අපටද පිනෙන් වැඩ ඇත.” ඉක්බිති දෙවියන්ට අධිපති ශක්‍රතෙම ආයුෂ්මත් මහාකාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේට වැඳ ප්‍රදක්‍ෂිණාකොට අහසට පැන නැග අහසෙහි සිට තුන්වරක් ආශ්චර්යය දානයක් උතුම් දානයක් කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ වෙත පිහිටුවන ලදී යනුවෙන් ප්‍රීති වාක්‍ය ප්‍රකාශ කළේය.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මිනිස් කය ඉක්මවූ දිව කණින් දෙවියන්ට අධිපති ශක්‍රයාගේ අහසට පැනනැග අහසෙහි සිට ආශ්චර්යයවත් දානයක් පුදුම දානයක් කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ කෙරෙහි පිහිටුවන ලදී. “ආශ්චර්යයවත් දානයක් පුදුම දානයක් කාශ්‍යප ස්ථවිරයන් වහන්සේ කෙරෙහි පිහිටුවන ලදී. යනතුන් වරක් කරණ ලද ප්‍රීති වාක්‍යය ඇසූසේක්මය.

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කාරණය දැන ඒ වේලාවෙහි මේ ප්‍රීති වාක්‍යය ප්‍රකාශ කළසේක.

“තමා පොෂණය කරන්නාවූ අන්‍යයකු පොෂණය නොකරන්නාවූ තාදීවූ උපශාන්තවූ හැමකල්හි සිහි ඇති පිණ්ඩපාතික භික්‍ෂුවට දෙවියෝ කැමතිවෙත්.”