Arthaviniścayasūtram

10. Catvāro Brāhma-Vihārāḥ

(Tatra bhikṣavaḥ) katame catvāro brāhma-vihārāḥ?

Iha bhikṣavo bhikṣuḥ

  1. maitrī-sahagatena, cittenāvairiṇāsapatnenāvyābādhena | vipulena mahadgatenādvayenāpramāṇena subhāvitena | ekāṁ diśaṁ samādhi-mucya sphuritvā upasaṁpadya viharati | tathā dvitīyāṁ, tathā tṛtīyāṁ, tathā caturthāṁ | ityūrdhvam-adhastiryak sarvaśaḥ sarvāvantam-imaṁ lokaṁ | maitrī-sahagatena cittenāvairiṇāsapatnenāvyābādhena vipulena | mahadgatenādvayenāpramāṇena subhāvitena | ekāṁ diśaṁ samādhi-mucya sphuritvā upasaṁpadya viharati ||
  2. Evaṁ karuṇā-sahagatena.. ||
  3. muditā-sahagatena.. ||
  4. upekṣā-sahagatena… cittenāvairiṇāsapatnenāvyābādhena | vipulena mahadgatenādvayenāpramāṇena subhāvitena | ekāṁ diśaṁ samādhi-mucya sphuritvā upasaṁpadya viharati ||

Ime bhikṣavaś-catvāro brāhma-vihārāḥ ||