Arthaviniścayasūtram

15. Catvāra Ṛddhipādāḥ

Tatra bhikṣavaḥ katame catvāra ṛddhipādāḥ?

  1. Iha [bhikṣavo] bhikṣuś-chanda-samādhi-prahāṇa-saṁskāra-samanvāgatam-ṛddhipādaṁ bhāvayati | viveka-niśritaṁ virāga-niśritaṁ, nirodha-niśritaṁ vyavasarga-pariṇatam | ātma-chando nātilīno bhaviṣyati nātipragṛhītaḥ ||
  2. Vīrya-samādhi-prahāṇa-saṁskāra-samanvāgatam-[ṛddhipādaṁ] bhāvayati | viveka-niśritaṁ virāga-niśritaṁ nirodha-niśritaṁ vyavasarga-pariṇatam | ātma-vīryaṁ nātilīnaṁ bhaviśyati nātipragṛhītam ||
  3. Citta-samādhi-prahāṇa-saṁskāra-samanvāgatam-ṛddhipādaṁ bhāvayati | viveka-niśritaṁ virāga-niśritaṁ nirodha-niśritaṁ vyavasarga-pariṇatam | ātma-cittaṁ natilīnaṁ bhaviṣyati nātipragṛhītam ||
  4. Mīmāṁsā-samādhi-prahāṇa-saṁskāra-samanvāgatam-ṛddhipādaṁ bhāvayati | viveka-niśritaṁ virāga-niśritaṁ nirodha-niśritaṁ vyavasarga-pariṇatam | ātma-mīmāṁsā nātilīnā bhaviṣyati nātipragṛhītā ||

Ime bhikṣavaś-catvāra ṛddhipādāḥ ||