Arthaviniścayasūtram

22. Daśa Tathāgata-Balāni

Tatra katamāni bhikṣavo daśa Tathāgata-balāni?

  1. Iha bhikṣavas-Tathāgataḥ | sthānaṁ ca sthānato yathā-bhūtaṁ prajānāti, asthānaṁ cāsthānataḥ | idaṁ Tathāgatasya prathamaṁ balam ||
  2. Atītānāgata-pratyutpannānāṁ karma-dharma-samādānānāṁ vipākaṁ yathā-bhūtaṁ prajānāti ||
  3. Para-sattvānāṁ para-pudgalānām-anekādhimuktikānāṁ nānādhimuktikānāṁ yathā-bhūtaṁ prajānāti ||
  4. Aneka-dhātukaṁ lokaṁ nānā-dhātukaṁ lokaṁ yathā-bhūtaṁ prajānāti ||
  5. Para-sattvānām-indriyāṇam-parāparajñatāṁ yathā-bhūtaṁ prajānāti ||
  6. Sarvatra-gāminīṁ pratipadaṁ ca yathā-bhūtaṁ prajānāti ||
  7. Para-sattvānām-indriya-bala-bodhyaṅga-dhyāna-vimokṣa-samādhi-samāpattīnāṁ—saṁkleśa-vyavadāna-vyavasthānaṁ | yathā-bhūtaṁ prajānāti ||
  8. Punar-aparaṁ sākāraṁ soddeśaṁ sānimittam-aneka-vidhaṁ pūrva-nivāsaṁ samanusmarati | ekām-api jātiṁ samanusmarati dve tisraś-catasro vā | yāvad-anekāny-api jāti-koṭi-niyuta-śata-sahasrāṇi anusmaratīti vistaraḥ ||
  9. Punar-aparaṁ sa divyena cakṣuṣā visuddhenātikrānta-mānuṣyakeṇa sattvān paśyati cyavamānān-upapadyamānān | kāya-vāṅ-manasāṁ sucarita-duścaritaiḥ | sugati-durgatiṣūpapadyamānān-iti vistaraḥ ||
  10. Āsrava-kṣayād-anāsravāṁ, ceto-vimuktiṁ prajñayā | yathā-bhūtaṁ prajānāti ||

Imāni bhikṣavo daśa Tathāgata-balāni ||