Arthaviniścayasūtram

25. Aṣṭādaśa Āveṇikā Buddha-Dharmāḥ

Tatra katame ’ṣṭā-daśāveṇikā Buddha-dharmāḥ?

Yad-uta:

 1. Nāsti Tathāgatasya skhalitam |
 2. nāsti ravitam |
 3. nāsti muṣita-smṛtitā |
 4. nāsty-asamāhitaṁ cittam |
 5. nāsti nānātva-saṁjñā |
 6. nāsty-apratisaṁkhyāyopekṣā |
 7. nāsti chandasya hāniḥ |
 8. nāsti vīryasya hāniḥ |
 9. nāsti smṛter-hāniḥ |
 10. nāsti samādher-hāniḥ |
 11. nāsti prajñāyā hāniḥ |
 12. nāsti vimukter-hāniḥ |
 13. atīte ’dhvani asaṅgam-apratihataṁ jñāna-darśanam |
 14. anāgate ’dhvani asaṅgam-apratihataṁ jñāna-darśanam |
 15. pratyutpanne ’dhvani asaṅgam-apratihataṁ jñāna-darśanam |
 16. sarva-kāya-karma jñāna-pūrvaṅgamaṁ jñānānuparivartam |
 17. sarva-vāk-karma jñāna-pūrvaṅgamaṁ jñānānuparivartam |
 18. sarva-manaḥ-karma jñāna-pūrvaṅgamaṁ jñānānuparivartaṁ ||

Ime aṣṭā-daśāveṇikā Buddha-dharmāḥ ||