Arthaviniścayasūtram

26. Dvā-Triṁśan-Mahā-Puruṣa-Lakṣaṇāni

Tatra katamāni Tathāgatasya dvā-triṁśan-mahā-puruṣa-lakṣaṇāni?

Yad-uta:

 1. Supratiṣṭhita-pādatā |
 2. adhastāt-pāda-talayoś-cakrāṅkita-pāda-talatā |
 3. āyata-pārṣṇy-utsaṅga-pādatā |
 4. dīrghāṅgulitā |
 5. jāla-hasta-pādatā |
 6. mṛdu-taruṇa-hasta-pādatā |
 7. saptotsada-śarīratā |
 8. eṇeyya-jaṅghatā |
 9. kośa-gata-vasti-guhyatā |
 10. siṁha-pūrvārdha-kāyatā |
 11. citāntarāṁsatā |
 12. sama-vṛtta-skandhatā |
 13. anavanata-pralamba-bāhutā |
 14. viśuddha-gātratā |
 15. kambu-grīvatā |
 16. siṁha-hanutā |
 17. sama-catvāriṁśad-dantatā |
 18. samāvirala-dantatā |
 19. suśukla-dantatā |
 20. prabhūta-jihvatā |
 21. rasa-rasāgratā |
 22. brahma-svara-kalaviṅka-ruta-svaratā |
 23. abhinīla-netratā |
 24. go-pakṣma-netratā |
 25. sūkṣmac-chavitā |
 26. suvarṇac-chavitā |
 27. ekaika-romakūpatā |
 28. ūrdhvāgra-pradakṣiṇāvarta-romatā |
 29. indra-nīla-keśatā |
 30. suśukla-bhrūmukhāntarorṇālalāṭatā |
 31. uṣṇīṣa-śiras-katā |
 32. nyagrodha-parimaṇḍalatā ||

Imāni dvā-triṁśan-mahā-puruṣa-lakṣaṇāni ||

 1. Supratiṣṭhita-pādatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrvaṁ dṛḍha-samādānatayā nirvṛttam ||

 2. Adhastāt-pāda-talayoś-cakrāṅkita-pāda-talatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ tatra pūrve vicitra-dānopacayena nirvṛttam ||

 3. Āyata-pārṣṇy-utsaṅga-pādatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve para-sattvājihma-karaṇatayā nirvṛttam ||

 4. Dīrghāṅgulitā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve sattvānāṁ Dharma-rakṣāvaraṇa-gupti-karaṇatayā nirvṛttam ||

 5. Jāla-hasta-pādatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve paraparivārābhedanatayā nirvṛttam ||

 6. Mṛdu-taruṇa-hasta-pādatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve vividha-prāvaraṇānupradānatayā nirvṛttam ||

 7. Saptotsada-śarīratā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve vipulānnapānānupradānatayā nirvṛttam ||

 8. Eṇeyya-jaṅghatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve Buddha-dharma-parigrahaṇatayā nirvṛttam ||

 9. Kośa-gata-vasti-guhyatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve guhya-mantra-rakṣaṇatayā | maithuna-dharma-prativisarjanatayā ca nirvṛttam ||

 10. Siṁha-pūrvārdha-kāyatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve subha-karmānupūrvācaraṇatayā nirvṛttam ||

 11. Citāntarāṁsatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve kuśala-dharma-samācaraṇatayā nirvṛttam ||

 12. Sama-vṛtta-skandhatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve pareṣām-abhayāśvāsadānatayā nirvṛttam ||

 13. Anavanata-pralamba-bāhutā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve parakiṅkaraṇīyotsukatayā nirvṛttam ||

 14. Viśuddha-gātratā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve daśa-kuśala-karma-pathātapta-samādānatayā nirvṛttam ||

 15. Kambu-grīvatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve glāneṣu vividha-bhaiṣajyānupradānatayā nirvṛttam ||

 16. Siṁha-hanutā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve kuśala-mūla-prayoga-paripūryā nirvṛttam ||

 17. Sama-catvāriṁśad-dantatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve sarva-sattvāśvāsa-prayogatayā nirvṛttam ||

 18. Samāvirala-dantatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve bhinna-sattva-sandhānatayā nirvṛttam ||

 19. Suśukla-dantatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve svārakṣita-kāya-vāṅ-manas-karmatayā nirvṛttam ||

 20. Prabhūta-jihvatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve satya-vacana-saṁrakṣaṇatayā nirvṛttam ||

 21. Rasa-rasāgratā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve ’pramāṇa-puṇya-skandho(pasevitā)tmatayā parānupradānatayā nirvṛttam ||

 22. Brahma-svara-kalaviṅka-ruta-svaratā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve snigdha-vacana-satya-pālanatayā ānanda-vacana-śrāvaṇatayā ca nirvṛttam ||

 23. Abhinīla-netratā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve maitravat sattva-saṁrakṣaṇatayā nirvṛttam ||

 24. Go-pakṣma-netratā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve ’kṛtrim-āśayatayā nirvṛttam ||

 25. Sūkṣma-chavitā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve Dharma-saṁgīti-citta-karmaṇyatayā nirvṛttam ||

 26. Suvarṇa-chavitā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve śayyāsana-staraṇa-manāpa-vastrānupradānatayā nirvṛttam ||

 27. Ekaika-romakūpatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve saṁgaṇikā-parivarjanatayā nirvṛttam ||

 28. Ūrdhvāgra-pradakṣiṇāvarta-romatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve ācāryopādhyāya-kalyāṇa-mitrānuśāsani-pradakṣiṇa-grāhitayā nirvṛttam ||

 29. Indra-nīla-keśatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve sarva-prāṇānukampanatayā nihita-loṣṭa-daṇḍa-śastratayā ca nirvṛttam ||

 30. Suśukla-bhrūmukhāntarorṇalālaṭatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve varṇārhānāṁ varṇa-bhāṣaṇatayā nirvṛttam ||

 31. Uṣṇīṣa-śiras-katā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve guru-gaurava-praṇāmatayā nirvṛttam ||

 32. Nyagrodha-parimaṇḍalatā:

  Tathāgatasyedaṁ mahā-puruṣasya mahā-puruṣa-lakṣaṇaṁ pūrve ātmanaḥ para-sattvānāṁ ca samādhau niyojanatayā nirvṛttam ||

Apramāṇaiḥ kuśala-mūlaireśu dharmeṣu vaśavartitvāt Tathāgatasya dvā-triṁśan-mahā-puruṣa-lakṣaṇāni kāye nirvṛttāni ||